• Еквилибриум бр.22

  Еквилибриум бр.22

  повеќе
 • ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА  ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

  ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА  ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

  повеќе
 • Виртуелна берза - Едукативен портал на Македонска Берза АД Скопје

  Виртуелна берза - Едукативен портал на Македонска Берза АД Скопје

  повеќе
 • Пакет за млади опуштено со FANCY пакет од шпаркасе банка

  Пакет за млади опуштено со FANCY пакет од шпаркасе банка

  повеќе
 • CONFERENCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEMS", 3rd DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM 2017)

  CONFERENCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEMS", 3rd DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM 2017)

  повеќе
 • УПОТРЕБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ МЕЃУ СТУДЕНТИТЕ ПРИ ЕФП

  УПОТРЕБА НА СОЦИЈАЛНИТЕ МРЕЖИ МЕЃУ СТУДЕНТИТЕ ПРИ ЕФП

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе
 • Предавање на Амбасадорот на Франција во Р.Македонија Лоренс Оер

  Предавање на Амбасадорот на Франција во Р.Македонија Лоренс Оер

  повеќе
 • Прослава на јубилеј 55 години од постоењето на Економски факултет - Прилеп

  Прослава на јубилеј 55 години од постоењето на Економски факултет - Прилеп

  повеќе
 • Активности во склоп на одбележувањето на јубилејот

  Активности во склоп на одбележувањето на јубилејот

  повеќе
 • Предавање на членот на претседателството на Босна и Херцеговина, проф. Младен Иваниќ

  Предавање на членот на претседателството на Босна и Херцеговина, проф. Младен Иваниќ

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

21 Март 2017

ОСНОВИ НА ЕКОНОМИЈАТА - д-р Наташа Трајкова

повеќе

21 Март 2017

Се информираат студентите од втор циклус  на студии дека предавањата по предметот ИНВЕСТИЦИСКО БАНКАРСТВО кои беа закажани за 21.04.2017 год. ќе се одржат на 20.04.2017 год (четрвток) во 16-18 часот во предавална 1.

проф. д-р Гордана Витанова

повеќе

16 Март 2017

СООПШТЕНИЕ

повеќе
сите документи