Slide background
ОТВОРЕН ДЕН ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП

повеќе

Slide background
ЕКВИЛИБРИУМ БР.23

повеќе

Slide background
CONFERENCE OF INNOVATIVE APPROACHES TO THE CONTEMPORARY ECONOMIC PROBLEMS", 3rd DUBROVNIK INTERNATIONAL ECONOMIC MEETING (DIEM 2017)

повеќе

Slide background
ПОРАКА ОД НАШИТЕ СТУДЕНТИ

повеќе

Slide background
Е - index

повеќе

Драги студенти,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

Соопштенија

Сите соопштенија

Настани Сите настани

Летната школа „БИДИ БАНКАР“.

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студенти на ВТОР циклус студии, да аплицираат за учество на летната школа  „БИДИ БАНКАР“.


Летната школа ќе се реализира во Охрид во периодот од 03 до 28 Јули 2017 година.


Вашите CV-а, доставете ги на следната адреса: kariera@ob.com.mk најдоцна до 12.06.2017 година.


Трошоците за храна и престој се покриени од страна на организаторот.

03.07.2017

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.