• Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии во академската 2016/2017

  Конкурс за запишување на студенти на втор циклус студии во академската 2016/2017

  повеќе
 • Еквилибриум бр.21

  Еквилибриум бр.21

  повеќе
 • ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА  ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

  ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА  ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

  повеќе
 • ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ  НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА  ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

  ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС  ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ  НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2016/2017 ГОДИНА  ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК 

  повеќе
 • Виртуелна берза - Едукативен портал на Македонска Берза АД Скопје

  Виртуелна берза - Едукативен портал на Македонска Берза АД Скопје

  повеќе
 • Отворен ден Економски факултет - Прилеп

  Отворен ден Економски факултет - Прилеп

  повеќе
 • INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016

  INTERNATIONAL BALKAN AND NEAR EASTERN SOCIAL SCIENCES CONFERENCE SERIES (IBANESS) Prilep, Macedonia, October 29-30, 2016

  повеќе
 • Порака од нашите студенти

  Порака од нашите студенти

  повеќе
 • Е-индекс

  Е-индекс

  повеќе
 • Предавање на Амбасадорот на Франција во Р.Македонија Лоренс Оер

  Предавање на Амбасадорот на Франција во Р.Македонија Лоренс Оер

  повеќе
 • Прослава на јубилеј 55 години од постоењето на Економски факултет - Прилеп

  Прослава на јубилеј 55 години од постоењето на Економски факултет - Прилеп

  повеќе
 • Активности во склоп на одбележувањето на јубилејот

  Активности во склоп на одбележувањето на јубилејот

  повеќе
 • Предавање на членот на претседателството на Босна и Херцеговина, проф. Младен Иваниќ

  Предавање на членот на претседателството на Босна и Херцеговина, проф. Младен Иваниќ

  повеќе

ДРАГИ СТУДЕНТИ,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТИ

по датум     по предмет


СООПШТЕНИЈА

30 Ноември 2016

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2016/2017 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

- на ден 21.12.2016 г. студентите со досие бр. 01 до 60

- на ден 22.12.2016 г. студентите со досие бр. 61 до 120

- на ден 23.12.2016 г. студентите со досие бр. 121 до 171

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

 

Прегледите ќе се обават  во кабинетот за странски јазици во ходникот кај библиотеката. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар кој треба да биде на денот кога е извршен систематскиот преглед.

повеќе

29 Ноември 2016

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

повеќе

29 Ноември 2016

Согласно Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 25 ноември, а по повод спроведувањето на акцијата „Ден на дрвото - Засади ја својата иднина”, 30 ноември 2016 година (среда) е неработен ден.

повеќе
сите документи