Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


20.10.2020  09:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит


05.10.2020  10:55

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO- 2 CIKLUS STUDII

Preliminarni rezultati Marketing menadzment-napredno nivo, vtor ciklus Konecni rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO 2 Ciklus studii


25.09.2020  12:00

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


25.09.2020  11:35

Меѓународен маркетинг

Трет циклус


24.09.2020  12:00

Економска глобализација

Rezultati od ispit


24.09.2020  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од сесија септ 2020

прелиминарни резултати од 24.09.2020


Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit


23.09.2020  21:50

Фискална ревизија

ispit prel.FR 23.09.2020

ispit prel FR 23.09.2020


23.09.2020  12:00

Деловно комуницирање

испит

Испит матрица


Управување со промени

Испит

Резултати матрица


23.09.2020  11:45

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


23.09.2020  10:30

Интернет маркетинг

preliminarni rezultati


23.09.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Меѓународно стопанско право

MSP ispit sept kon MSP zbirni sept


Основи на економијата

Preliminarni rezultati_23_09_2020 Konecni rezultati od ispit Osnovi na Ekonomija Prof.Natasha Trajkova Najdovska


Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Пазар на капитал и берзанско работење

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS


22.09.2020  12:30

Лидерство и организациски промени

konecni rezultati


22.09.2020  12:00

Бренд менаџмент

Rezultati od ispit


22.09.2020  09:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni rezultati


21.09.2020  12:00

Менаџмент

Rezultati od ispit


21.09.2020  10:50

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati


21.09.2020  09:30

Финансиска теорија и политика

Консултации и увид во тестовите на ден 29.09.2020 година (вторник) од 10:00 до 10:30 часот кај предметниот наставник!

preliminarni rezultati


Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

konecni rezultati


21.09.2020  09:00

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - напредно ниво (ВТОР ЦИКЛУС)

Проектен менаџмент - напредно ниво (ВТОР ЦИКЛУС)


18.09.2020  20:05

Монетарна економија

Втор поправен колоквиум Конечни резултати од испит


18.09.2020  12:10

Претприемништво и мали бизниси

septemvri 2020

septemvri 2020 konecni


18.09.2020  12:05

Инвестиционен менаџмент

septemvri 2020

septemvri 2020 konecni


18.09.2020  12:00

Електронски бизнис

konecni_septemvri


Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

конечни резултати


18.09.2020  09:30

Меѓународни односи

Rezultati od ispit


17.09.2020  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_17_09_2020_nastavnik_Olivera Kostoska


17.09.2020  10:15

Деловна анализа

ispit

konecni


17.09.2020  10:00

Семинар: Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати


17.09.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit


Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - Септемвриска испитна сесија

Известување


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Меѓународен бизнис - напредно ниво

Ресутати од испитот Меѓународен бизнис-напредно ниво, втор циклус

Mgjunaroden biznis-vtor ciklus


17.09.2020  09:00

Е-бизнис менаџмент

Резултати втор циклус


16.09.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 16_09_2020


Економија на труд

Прелиминарни резултати


16.09.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

конечнирезултати

конечни резултати


Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus


Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

konecni rezultati


15.09.2020  19:25

Однесување на потрошувачите

rezultati Odnesuvawe na potrosuvacite


15.09.2020  12:35

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit (vtor ciklus)

konecni


15.09.2020  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje MSS


Стратегиски менаџмент

konecni rezultati


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii


ERP системи

Конечни резултати од испитот ERP системи од 15.09.2020 гдина


15.09.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati


Трговско право

TP II kol sept kon TP ispit sept kon TP zbirni sept


Стратегиски менаџмент - напредно ниво

konecni rezultati


14.09.2020  12:00

Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Деловна информатика

Септемвриска испитна сесија

Известување


14.09.2020  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od ispit


11.09.2020  21:45

Банкарски менаџмент

ispit prel.BM 11.09.2020

ispit prel BM 11.09.2020


vtor kolokv prel,11.09.2020


11.09.2020  12:10

Маркетинг истражување

MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

Rezultati od ispit MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS


11.09.2020  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus


11.09.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska


konecni rezultati_voved vo biznis_11_09_2020_nastavnik_Olivera Kostoska


Менаџмент на мали и средни бизниси

tret ciklus studii


Берзанско работење

конечни резултати

конечни резултати


10.09.2020  12:00

Управување со обртни средства

rezultati vtor ciklus


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати од испитот оптимизација на бизнис процеси од 10.09.2020 гдина


10.09.2020  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија


Проектен менаџмент

konecni_septemvri


10.09.2020  09:00

Меѓународен маркетинг

Конечни резултати од испит


09.09.2020  13:30

Организациска култура и деловна етика

Испит

Резултати втор циклус


09.09.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


09.09.2020  10:10

Маркетинг и иновации

rezultati


09.09.2020  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati


Бизнис информатика

Конечни резултати од испитот по бизнис информатика од 09.09.2020 гдина


07.09.2020  09:30

Претприемништво

Rezultati od ispit


07.09.2020  09:00

Финансирање на проекти

Резултати од испит


06.09.2020  00:10

WEB дизајн

Rezultati septemvriski ispiten rok

Rezultati septemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati septemvriski ispiten rok

Rezultati septemvriski ispiten rok


04.09.2020  12:00

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати


Финансиски менаџмент

rezultati od tret ciklus studii


04.09.2020  11:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Резултати трет циклус


04.09.2020  09:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати


Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


03.09.2020  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje REVIZIJA Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


03.09.2020  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


02.09.2020  12:00

Економетрија

Завршно оценување


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit


Менаџмент

MENADZMENT 3 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit Menadzment 3 ciklus studii


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.