Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


14.07.2020  13:15

Интернет маркетинг

rezultati


14.07.2020  12:00

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати


Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарни резултати


Управување со промени

испит

Прелиминарни резултати


14.07.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Меѓународно стопанско право

MSP juni prel


13.07.2020  21:10

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni


13.07.2020  09:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит


12.07.2020  23:25

Маркетинг менаџмент

rezultati


10.07.2020  12:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor kolokvium

konecni


10.07.2020  12:00

Компјутерско програмирање

Конечни резултати компјутерско програмирање


10.07.2020  11:15

Деловна анализа

ispit + vtor kolokvium

konecni


10.07.2020  09:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

konecni

preliminarni


09.07.2020  12:00

Електронски бизнис

konecni rezultati


09.07.2020  09:30

Инвестиционен менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit rezultati vtor popraven kolokvium


Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Претприемништво и мали бизниси

Preliminarni rezultati od ispit Rezultati od vtor popraven


08.07.2020  19:05

Глобални снабдувачки синџири

Менаџмент на глобални синџири на снабдување

konecni rezultati konecni rezultati


08.07.2020  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_08_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska


08.07.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи -(Јунска испитна сесија)

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) Резултати - втор поправен колоквиум Резултати - евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


08.07.2020  08:05

Монетарна економија

Прв колоквиум Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колоквиум Конечни резултати од континуирано оценување Резултати од испит


07.07.2020  12:00

Трошоци и цени

Preliminarni rezultati_Trosoci i ceni


07.07.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати


Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Економија на труд

Конечни резултати Завршно оценување


06.07.2020  19:40

Глобални снабдувачки синџири

konecni rezultati

vtor konecni konecni rezultati


06.07.2020  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje MSS Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Иновациски менаџмент

konecni rezultati od ispit vtor popraven kolokvium - konecni rezutlati


ERP системи

Конечни резултати ERP системи


06.07.2020  11:55

Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni


06.07.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati konecni rezultati


Трговско право

TP II kol juli kon TP ispit juli kon TP zbirni juli


05.07.2020  14:45

Однесување на потрошувачите

rezultati ispit


03.07.2020  12:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


03.07.2020  12:00

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit


Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


03.07.2020  01:00

Банкарски менаџмент

BM- napredno nivo 03.07.2020

BM napredno nivo 03.07.2020


02.07.2020  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit


02.07.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2019-2020 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -MCR 2019-2020


Вовед во бизнис

vtor popraven kolokvium konecni kaj prof.d-r Monika A. Dichovska konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska


konecni rezultati_voved vo biznis_02_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska konecni rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_02_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


02.07.2020  00:25

Банкарски менаџмент

(konecni) BM ispit 02.07.2020

konecni BM ispit 02.07.2020


02.07.2020  00:20

Банкарски менаџмент

(konecni) BM vtor popraven 02.07.2020

konecni BM vtor popraven kolokvium 02.07.2020


01.07.2020  18:35

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok


01.07.2020  18:30

WEB дизајн

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok


01.07.2020  12:00

Маркетинг истражување

MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS


Проектен менаџмент

konecni rezultati


Финансиско сметководство - напредно ниво

Rezultati od ispit


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси


01.07.2020  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje MARKETING ISTRAZUVANJE Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit


Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - писмен дел) Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - практичен дел) Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности и завршно оценување - јунска испитна сесија Резултати втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати втор поправен колоквиум - практичен дел


01.07.2020  09:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит


30.06.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit


Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


30.06.2020  09:30

Бизнис планирање

rezultati od ispit


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati


Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Бизнис информатика

Конечни резултати по бизнис информатика


29.06.2020  19:05

Бизнис информатика

Excel база за испит

база за испит и колоквиум


29.06.2020  12:00

Пазар на капитал и берзанско работење

Rezultati od ispit


29.06.2020  09:30

Даночно и банкарско сметководство

prelimiarni rezultati

preliminarni rezultati


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

конечни резултати конечни резултати


Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Стратегиски менаџмент

rezultati od ispit - tret ciklus studii


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2019-2020 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna matrica FPI 2019-2020


Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

Rezultati Ispit -INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII


27.06.2020  14:45

Маркетинг и иновации

rezultati ispit


26.06.2020  12:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит трет циклус

Резултати прелиминарни трет циклус


Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium


Лидерство и организациски промени

Konecni rezultati od ispit- vtor ciklus studii


26.06.2020  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati


Социологија

Preliminarna Matrica SOCIOLOGIJA 2019-2020 Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica SOCIOLOGIJA 2019-2020


25.06.2020  12:00

Економетрија

Завршно оценување


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit


Теорија и политика на економски развој

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus


Маркетинг канали

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


25.06.2020  10:45

Статистика за економисти

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности по предметот статистика за економисти во академската 2019/2020 година
Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности по предметот статистика за економисти во академската 2019/2020 година Евиденција - Континуирано оценување во учебната 2019-2020 година


25.06.2020  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија јуни 2020

Деловен англиски јазик 1 25.06.2020 - прелиминарни Деловен англиски јазик 2 25.06.2020 - прелиминарни Деловен англиски јазик 2 вкупни - прелиминарни


Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


24.06.2020  12:00

Финансиски менаџмент

tret ciklus studii

rezultati


Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati MARKETING ISTRAZUVANJE N.N Konecni rezultati od ispit


Менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii


Банки и банкарски системи

конечни резултати

конечни резултати


23.06.2020  12:00

Е-бизнис менаџмент

preliminarni rezultati


Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Втор циклус, прелиминарни резултати


23.06.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

Mgjunaroden biznis-vtor ciklus


22.06.2020  11:15

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit - vtor ciklus

konecni


22.06.2020  09:30

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus


20.06.2020  23:30

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus

ispit vtor ciklus


20.06.2020  13:30

Банкарски менаџмент

vtor kolokvium BM 20.06.2020(preliminarni rezultati)

vtor kolokvium BM 20.06.2020(preliminarni)


prv popraven kolokvium BM 20.10.2020(preliminarni)


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.