Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


19.06.2019  12:00

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати


18.06.2019  12:30

Клауд компјутинг

Rezultati-Junski ispiten rok

Rezultati-Junski ispiten rok


18.06.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2018-2019


Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati vtor kolokvium


17.06.2019  12:55

Деловна анализа

ispit

preliminarni


17.06.2019  12:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni


17.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni


17.06.2019  12:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА

Јуни 2019 Бизнис информатика - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА


17.06.2019  11:45

WEB дизајн

Preliminarni rezultati - Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati-Junski ispiten rok


17.06.2019  09:30

Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Прелиминарни резултати втор и втор поправен колоквиум - писмен дел Прелиминарни резултати втор и втор поправен колоквиум - практичен дел Прелиминарни резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (јунска испитна сесија)


13.06.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MUD


13.06.2019  09:30

Теорија на одлучување

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_06_2019


12.06.2019  10:10

Финансирање на проекти

Испит


12.06.2019  09:45

Меѓународен маркетинг

Трет циклус Втор колоквиум Прв колоквиум Континуирано оценување-конечни Испит Втор колоквиум


12.06.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati-ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2018-2019


11.06.2019  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Rezultati od ispit


11.06.2019  10:40

Макроекономска анализа и политика

juni 2019

juni 2019


11.06.2019  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati preliminarni rez od ispit i vtor kolok


Социологија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica Sociologija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -Sociologija 2018-2019


Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus


Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Revizija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Право на електронска трговија

PET II kol juni kon PET ispit juni kon PET zbini juni


10.06.2019  18:35

Стратегиски менаџмент

rezultati ispit - vtor ciklus

ispit vtor ciklus


10.06.2019  12:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski


10.06.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit


Маркетинг канали

kontinuirana evidencija juni

preliminarni


Matrica , Prof.d-r Goce Menkinoski


10.06.2019  11:00

Економетрија

Завршно оценување


10.06.2019  10:45

Теорија и политика на економски развој

juni 2019

juni 2019


10.06.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од јунска сесија 2019

Прелиминарни јунска сесија Прелиминарни вкупни од Деловен Англиски 2


Менаџмент

Tret ciklus studii

Preliminarni rezultati od ispit -Menadzment 3 ciklus


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од вториот поправен колоквиум и писмениот испит по Деловен француски јазик Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


07.06.2019  11:00

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus


07.06.2019  09:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати, втор циклус


06.06.2019  12:45

Монетарна економија

Монетарна економија колоквиум МАЈ 2019

Прв поправен Монетарна мај 2019 Втор колоквиум Монетарна мај 2019


06.06.2019  10:50

Менаџмент на мали и средни бизниси

juni 2019

Известување


05.06.2019  15:35

Девизен систем и девизно работење

Втор колоквиум и прв поправен МАЈ 2019

Втор колоквиум Девизен мај 2019 прв поправен девизен мај 2019


05.06.2019  14:40

Портфолио менаџмент

rezultati


03.06.2019  09:30

Бизнис планирање

preliminarni rezultati


01.06.2019  11:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni


Проектен менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok


01.06.2019  08:30

Трговско право

Dopolnitelni poeni TP I kol maj kon TP II kol maj kon


Финансиска и актуарска математика

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati od prv popraven kolokvium


Маркетинг канали

Rezultati od prv popraven kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski Rezultati od vtor kolokvium Prof.d-r. Goce Menkinoski


preliminarni preliminarni


Глобални снабдувачки синџири

vtor kolokvium

preliminarni prv kolokvium


31.05.2019  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв поправан/втор колоквиум

Резултати прв поправен/втор колоквиум оптимизација на бизнис процеси


31.05.2019  09:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit


31.05.2019  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok Kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


Социологија

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


31.05.2019  00:00

Банкарски менаџмент

BM prv popraven kolokvium preliminarni rezultati 31.05.2019

BM prv popraven kolokvium preliminarni rezultati 31.05.2019


BM vtor kolokvium peeliminarni rezultati 31.05.2019


30.05.2019  16:15

Однесување на потрошувачите

rezultati kolokvium


30.05.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati kolokviumska nedela

Prv popraven kolokvium-teoretski del Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-Teoretski del


30.05.2019  12:00

Управување со обртни средства

rezultati


30.05.2019  11:50

Клауд компјутинг

Rezultati kolkviumska nedela

Prv popraven kolokvium Vtor kolokvium


30.05.2019  11:00

Математика за економисти

Preliminarna matrica Konecni rezultati od vtor kolokvium Konecni rezultati prv popraven kolokvium


Претприемништво и мали бизниси

Preliminarna matrica


Финансиски менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok kontinuirano ocenuvanje


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


29.05.2019  12:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


29.05.2019  11:00

Економетрија

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати


Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

Известување


Економија на труд

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати


29.05.2019  08:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati - vtor kolokvium Preliminarni rezultati- prv popraven kolokvium


28.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


28.05.2019  11:20

Маркетинг менаџмент

vtor kolokvium rezultati prv popraven rezultati


28.05.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati


Вовед во бизнис

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera Kostoska rezultati_voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2018_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska


preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska - kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska od kolokviumi


Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati


28.05.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od vtor kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski rezultati od prv popraven kolokvium Prof.d-r.Goce Menkinoski


Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Прв поправен и втор колоквиум - писмен и практичен дел

Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување за академска 2018-2019 година Резултати прв поправен колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел Резултати втор колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел


27.05.2019  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од колоквиуми мај 2019

Прелиминарни од колоквиуми Прелиминарни вкупни


Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2


Бренд менаџмент

Vtor kolokvium

Preliminarni rezultati Brend Menadzment vtor kolokvium maj 2019


16.05.2019  09:30

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


04.05.2019  14:05

Стратегиски менаџмент

preliminarni


30.04.2019  09:50

Интернет маркетинг

konecni rezultati


24.04.2019  13:05

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


24.04.2019  13:00

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i vtor kolok


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


23.04.2019  13:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati -kontinuirano ocenuvanje


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


Организациски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Бизнис логистика

preliminarni

preliminarni


22.04.2019  18:15

Маркетинг менаџмент

rezultati


22.04.2019  13:00

Електронски бизнис

preliminarni rezultati konecni rezultati


Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit


Основи на економијата

Ispit_22_04_2019_KONECNI_d-r.Trajkova


Konecni rezultati, prof.d-r. Saso Atanasoski


Претприемништво и мали бизниси

preliminarni mart 2019 konsultacii 6 05 vo 9 i 30 casot

preliminarni mart 2019 konsultacii 6 05 vo 9 i 30 casot


<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.