Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


15.01.2021  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rezultati prv kolok. preliminarni rezultati vtor kolok. Kontinuirano ocenuvanje


15.01.2021  09:15

Бизнис информатика

excel baza za 1 popraven kol


14.01.2021  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium


13.01.2021  11:00

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

Прелиминарни резултати Втор колоквиум Прелиминарни резултати Прв поправен колоквиум


13.01.2021  08:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium


12.01.2021  11:00

Меѓународно стопанско право

MSP I kol jan kon


12.01.2021  08:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv kolok preliminarni rezultati vtor kolokvium


11.01.2021  08:30

Даночно и банкарско сметководство

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати-Банкарско сметководство-прв поправен колоквиум прелиминарни резултати-Банкарско сметководство-втор колоквиум


Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот колоквиум по Деловен француски јазик 1


Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2020/2021

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


06.01.2021  12:00

ERP системи

Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување- поени за дополнителни активности

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување - поени од дополнителни активности


26.11.2020  10:15

Меѓународен маркетинг

Трет циклус


25.11.2020  12:15

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛКВИУМ


24.11.2020  12:35

Практикум за менаџерско сметководство

kolokvium I

preliminarni


23.11.2020  15:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит


23.11.2020  14:20

Меѓународни бизнис финансии

Резултати од испит


23.11.2020  12:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od Ispit


20.11.2020  11:00

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium


Основи на економијата

prof. d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium


Preliminarni rezultati od 1 kolokvium Prof.d.r Natasha Trajkova Najdovska Konecni rezultati od I kolokvium prof.N.T.Najdovska


Трошоци и цени

Trosoci i ceni_preliminarni rezultati_20_11_2020 Konecni_Prv kolokvium


ERP системи

Прелиминарни резултати - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквиум Резултати прв колоквиум


20.11.2020  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

Preliminarni rezultati od prv kolokvium


19.11.2020  12:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународна економија

preliminarni rezultati


Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


19.11.2020  08:30

Бизнис информатика

Прв колоквиум по предметот бизнис информатика

Прелиминарни резултати од првиот колоквиум по бизнис информатика одржан на 19.11.2020


18.11.2020  23:30

Бизнис информатика

Excel baza za I kolokvium


18.11.2020  12:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od Ispit


18.11.2020  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


18.11.2020  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium


17.11.2020  14:45

Менаџерско сметководство - напредно ниво

ispit

konecni


17.11.2020  12:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS

Rezultati od Ispit


17.11.2020  11:00

Електронски бизнис

prv kolokvium


Менаџмент

Прв колоквиум по предметот МЕНАЏМЕНТ

Резултати од првиот колоквиум web krajni rez po online konsultacii


17.11.2020  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


17.11.2020  00:00

Бизнис информатика

Spisok za polaganje na I kolokvium po predmetot Biznis Informatika po grupi

Spisok Biznis Informatika -I grupa Spisok -Biznis Informatika -II grupa


16.11.2020  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


16.11.2020  10:05

Монетарна економија

Втор поправен колоквиум Конечни резултати


16.11.2020  08:30

Англиски јазик

ДА1 прв колоквиум

ДА1 прв колоквиум ное 2020-прелиминарни резултати


Пари и банкарство

preliminarni rezultati prv kolokvium


14.11.2020  17:20

Клауд компјутинг

Rezultati dopolnitelen ispiten rok

Rezultati dopolnitelen ispiten rok


14.11.2020  11:00

Инвестиционен менаџмент

Preliminarni rezultati od prv kolokvium Konecni rezultati od prv kolokvium


Маркетинг истражување

Prv kolokvium

Rezultati prv kolokvium marketing istrazuvanje


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_14_11_2020


14.11.2020  08:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

конечни резултати


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 1


Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2020/2021

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


13.11.2020  12:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati


Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏНМЕНТ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Електронски бизнис

Ноемвриски испитен рок 2020


Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati


Претприемништво и мали бизниси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati


Проектен менаџмент

Ноемвриски испитен рок 2020


PM napredno nivo/vtor ciklus stuii


13.11.2020  11:00

Основи на економијата

Preliminarni rezultati_13_11_2020_d-r.T.Najdovska Konecni rezultati od ispit Osnovi na Ekonomija Prof.Natasha Trajkova Najdovska


12.11.2020  20:55

Фискална ревизија

konecni FR ispit 12.11.2020

konecni FR ispit 12.11.2020


12.11.2020  12:30

Математика за економисти

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Менаџмент

Rezultati od ispit


Финансиска и актуарска математика

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati


Бренд менаџмент

Rezultati od ispit


Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

Конечни резултати


12.11.2020  12:25

Деловна анализа

ispit

konecni


11.11.2020  12:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati


Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

Конечни резултати кај проф. Ангелоска-Дичовска


rezultati_voved vo biznis_11_11_2020_nastavnik Olivera Kostoska


Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati vtor ciklus


Иновациски менаџмент

Конечни резултати


Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii


10.11.2020  12:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународен менаџмент

rezultati ispit

preliminarni Konecni rezultati od ispit


Портфолио менаџмент

vtor ciklus studii


09.11.2020  20:55

Банкарски менаџмент

konecni BM ispit 09.11.2020

konecni BM ispit 09.11.2020


09.11.2020  12:30

Девизен систем и девизно работење

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Социологија

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Менаџмент на мали и средни бизниси

rezultati tret ciklus


06.11.2020  12:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati


Сметководствен менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Статистика за економисти

Ноемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска испитна сесија


Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 06_11_2020


Preliminarni rezultati E-Marketing Tret ciklus 06_11_2020


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати по оптимизација на бизнис процеси одржан на ден 06.11.2020 во 13:30 часот


Компјутерско програмирање

Конечни резултати по компјутерско програмирање одржан на ден 06.11.2020 во 13:30 часот


06.11.2020  10:15

Инвестиционен менаџмент

preliminarni noemvri 2020 konsultacii na meil

preliminarni noemvri 2020 konsultacii na meil Konecni rezultati od ispit


05.11.2020  12:30

Даночно и банкарско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Стратегиски менаџмент

Конечни резултати


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus


05.11.2020  12:00

Маркетинг менаџмент

rezultati


04.11.2020  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati


Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Испит матрица


Бази на податоци

Ноемвриска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.