Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


03.12.2019  11:35

Клауд компјутинг

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok


02.12.2019  11:55

Девизен систем и девизно работење

ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ - ПРЕЛИМИНАРНИ

ПРЕЛИМИНАРНИ НОЕМВРИ 2019


Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ НОЕМВРИ 2019

МОНЕТАРНА НОЕМВРИ 2019 ПРЕЛИМИНАРНИ


02.12.2019  10:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


Интернет маркетинг

rezultati


29.11.2019  13:25

Бизнис информатика

PRELIMINARNI PRV KOLOKVIUM

ПРВ КОЛОКВИУМ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА


29.11.2019  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit


Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium


Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit


28.11.2019  12:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси


ERP системи

Конечни резултати ERP системи


27.11.2019  21:30

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА


27.11.2019  12:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispit noem kon MSP zbirni noem


Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i kolokvium


26.11.2019  12:30

Економетрија

Завршно оценување


Сметководствен менаџмент

ispit


Економија на труд

Завршно оценување


25.11.2019  12:30

Деловно комуницирање

испит

Прелиминарни резултати Ноември 2019


Бизнис планирање

konecni rezultati


Стратегиски менаџмент

preliminarni


25.11.2019  10:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


25.11.2019  10:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


25.11.2019  10:35

Деловна анализа

ispit

konecni


25.11.2019  10:25

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni


22.11.2019  12:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit


Основи на економијата

Preliminarni rezultati ispit prof. Natasha Trajkova Konecni rezultati od ispit


Preliminarni rezultati od ispit


Претприемништво и мали бизниси

noemvri 2019


Проектен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium


21.11.2019  12:35

Фискална ревизија

prel. FR ispit 21.11.2019

prel.FR ispit 21.11.2019


21.11.2019  12:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прелиминарни резултати (ноемвриска вонредна испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска вонредна испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_21_11_2019


20.11.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium


Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit konecni rezultati


Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit Konecni rezultati od ispit


Трговско право

TP II kol nee kon TP ispit noe kon TP zbirni noem


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


20.11.2019  09:00

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

tret ciklus


19.11.2019  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni


19.11.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS Konecni rezultati od ispit


18.11.2019  12:35

Банкарски менаџмент

prel. BM vtor popraven kolokv. 18.11.2019

prel.BM vtor popraven kolokv 18.11.2019


18.11.2019  12:30

Банкарски менаџмент

prel.BM ispit 18.11.2019

prel. BM ispit 18.11.2019


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


18.11.2019  12:00

Берзанско работење

ispit


18.11.2019  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati


18.11.2019  10:35

Интернет маркетинг

rezultati


18.11.2019  10:30

Финансирање на проекти

Прв колоквиум


Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум


16.11.2019  11:00

Основи на економијата

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium prof.Natasha Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium


Preliminarni rezultati - prv kolokvium


Трошоци и цени

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium


Деловна информатика

Прв колоквиум

Прелиминарна листа - прв колоквиум Резултати - прв колоквиум


Управување со промени

Прелиминарни резултати прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквиум - консултации понеделник 10.45-12.45


15.11.2019  12:30

Инвестиционен менаџмент

noemvri 2019 konecni


Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit


Статистика за економисти

Ноемвриски вонреден испитен рок

Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (практичен дел) Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (писмен дел) Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (ноемвриска вонредна испитна сесија)


15.11.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati - prv kolokvium


Меѓународни односи

Preliminarni rezultati - prv kolokvium


15.11.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni


14.11.2019  12:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Проектен менаџмент

napredno nivo

napredno nivo


14.11.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez. prv kolok.


Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


13.11.2019  12:30

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

ispit preliminarni

konecni


13.11.2019  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Управување со промени

Испит

Испит, Ноемвриска сесија


13.11.2019  10:10

Глобални снабдувачки синџири

Известување


13.11.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прв колоквиум

Е-бизнис информациски системи (прв колоквиум) - прелиминарни резултати Резултати прв колоквиум - Е-бизнис информациски системи


Теорија и политика на економски развој

Konecni reultati od prv kolokvium


13.11.2019  00:00

Фискална ревизија

Fiskalna revizija prv kolokv 13.11.2019

F.R. prel prv kolokv 13.11.2019


12.11.2019  12:30

Ревизија

Preliminarni Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


12.11.2019  11:00

Електронски бизнис

preliminarni rez. od prv kolok.


Менаџмент

Prv kolokvium menadzment

Preliminarni rezultati Menadzment prv kol


12.11.2019  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


11.11.2019  12:30

Англиски јазик

Сесија ноември 2019

Прелиминарни од ное 2019


Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit, prof. d-r Goce Menkinoski


11.11.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_11_2019


11.11.2019  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


11.11.2019  09:00

Маркетинг канали

preliminarni


11.11.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium preliminarni


Пари и банкарство

preliminarni rez. prv kolok.


Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус, 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


09.11.2019  11:00

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати - прв колоквиум

прелиминарни резултати прв колоквиум - консултации понеделник 10.45-12.45


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_09_11_2019


09.11.2019  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 1 - прв колоквиум ное. 2019

Прелиминарни


Даночно и банкарско сметководство

prv kolokvium


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 1


Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус, 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати


08.11.2019  11:00

Маркетинг истражување

Prv kolokvium Marketing istrazuvanje

Preliminarni rezultati prv kol MI


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.