Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


01.10.2018  10:30

Менаџмент

rezultati vtor ciklus


28.09.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_28_09_2018


17.09.2018  11:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati ispit


15.09.2018  11:30

Проектен менаџмент

Preliminarni rezultati


15.09.2018  10:35

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.09.2018  13:20

Менаџмент на мали и средни бизниси

Management of small businesses

results


14.09.2018  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati


14.09.2018  11:00

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit vtor kolokvium konecni rezultati


14.09.2018  09:30

Бренд менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok


13.09.2018  13:35

Бизнис логистика

konecni

konecni


13.09.2018  11:30

Менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati


13.09.2018  09:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


13.09.2018  09:30

Маркетинг менаџмент

II ciklus

konecni rezultati ispit


Меѓународно стопанско право

MSP ispit sept kon zbirni rezultati septemvri


12.09.2018  11:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

konecni


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


12.09.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

прелиминарни сеп 2018 консултации 24 09 во 10 часот

преминарни сеп 2018 консултации 24 09 во 10 ќасот


12.09.2018  11:00

Меѓународен маркетинг

Конечни резултати


12.09.2018  09:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_12_09_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska


11.09.2018  11:30

Електронско банкарство 1

испит

резултати Септември


Управување со промени

испит

резултати Септември


11.09.2018  09:30

Деловно комуницирање

испит

Резултати Септември


Социологија

konecni rezultati ispit


11.09.2018  09:15

Организациски менаџмент

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus


10.09.2018  21:20

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ Бизнис информатика септември 2018

прелиминарни резултати Бизнис информатика септември 2018 матрица прелиминарни резултати Бизнис информатика септември 2018 остварени поени


10.09.2018  11:30

Електронски бизнис

preliminarni rezultati od ispit


Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit


Основи на економијата

Ispit_10_09_2018_Konecni_dr.Trajkova


Ревизија - напредно ниво

preliminarni rezultati ispit


07.09.2018  11:30

Фискална ревизија

konecni rezultati ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_09_2018


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси


07.09.2018  11:00

Менаџмент информациски системи

Septemvriska ispitna sesija -E-Biznis informaciski sistemi

Septemvriska ispitna sesija


07.09.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit


Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit


Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

konecni rezultati - tret ciklus


06.09.2018  11:55

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-septemvriski ispiten rok

Septemvriski ispiten rok


06.09.2018  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit


Трговско право

TP II kol sept.kon. TP ispit sept. kon. TP zbirni septemvri


Управување со обртни средства

rezultati


06.09.2018  09:30

Меѓународен бизнис

rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


05.09.2018  12:45

Деловна анализа

ispit i vtor popraven kolokvium

konecni


Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


05.09.2018  11:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati ispit


Проектен менаџмент

rezultati od vtor ciklus studii


05.09.2018  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Сметководство

preliminarni rezultati ispit


04.09.2018  21:05

Монетарна економија

rezultati konecni rezultati


04.09.2018  11:30

Банкарски менаџмент

konecni rezultati ispit


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

vtor kolokvium konecni rezultati


Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati ispit


Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

konecni rezultati


04.09.2018  09:30

Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati ispit


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


03.09.2018  15:05

Маркетинг менаџмент

Известување


03.09.2018  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 03_09_2018


03.09.2018  11:25

Инвестиционен менаџмент

konecni sep 2018

konecni sep 2018


03.09.2018  11:00

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati ispit


03.09.2018  10:30

Портфолио менаџмент

rezultati


03.09.2018  10:05

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rez vtor kolok


03.09.2018  09:30

Меѓународен маркетинг

Preliminarni rezultati Megjunaroden Marketing Tret ciklus 03_09_2018


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati


03.09.2018  08:30

Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor popraven kjolokvium - prakticen del Rezultati statistiak za ekonomisti i menadzeri Rezultati SE - septemvriska ispitna sesija ispitna sesija


31.08.2018  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


Маркетинг

konecni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati ispit


Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati ispit


31.08.2018  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni


Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Резултати испит


30.08.2018  12:00

Маркетинг менаџмент

rezultati od ispit


30.08.2018  11:30

Меѓународни институции и организации

rezultati_megjunarodni institucii i organizacii_30_08_2018


Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

rezultati ispit


Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

konecni

konecni ispit


Финансирање на проекти

Резултати од испит


30.08.2018  09:30

Економија на труд

Конечни резултати


29.08.2018  11:30

Ревизија

konecni rezultati ispit


Право на електронска трговија

PET ispit septemvri kon PET zbirni sept. kon


29.08.2018  10:45

Макроекономска анализа и политика

makro ekonomska analiza sep 2018 preliminarni

ispit septemvri 2018 preliminarni


27.08.2018  13:45

Меѓународен маркетинг

rezultati


Маркетинг канали

rezultati


27.08.2018  11:30

Маркетинг канали

прелиминарни

konecni


27.08.2018  10:15

Теорија и политика на економски развој

tper septemvri 2018 preliminarni

ispit septemvri 2018 preliminarni


27.08.2018  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од септемвриска сесија 2018

Прелиминарни 27.08.2018


Економетрија

Конечни резултати


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот дел од испитот по ДФЈ 1 и ДФЈ 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


22.06.2018  09:30

Економска глобализација

rezultati ispit


21.06.2018  11:30

Маркетинг менаџмент

II ciklus

konecni rezultati ispit


19.06.2018  11:20

Меѓународни бизнис финансии

Резултати од испит


19.06.2018  09:30

Управување со обртни средства

rezultati


18.06.2018  11:30

Ревизија - напредно ниво

rezultati ispit (konsultacii 29.06.2018 vo 10 casot)


16.06.2018  22:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati


14.06.2018  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok 14.06.2018 preliminarni rez. vtor popraven kolok. konecni rezultati


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

Документи

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.