Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


02.07.2019  09:50

Интернет маркетинг

rezultati Internet Marketing


28.06.2019  12:00

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот


Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski


Електронско банкарство 1

Испит

Испит


Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати - консултации 1 Јули во 12 часот


28.06.2019  09:30

Вовед во економската глобализација

Втор колоквиум по предметот Вовед во економска глобализација

Конечни резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во економска глобализација одржан на 28.06.2019.година


Меѓународно стопанско право

MSP II kol juni kon MSP ispit juni kon konecni rezultati


Основи на економијата

Preliminarni_28_06_2019_d-r.Trajkova Konecni Rezultati od ispit i 2 kolokvium-Prof Natasha Trajkova Najdovska


27.06.2019  12:05

Меѓународен менаџмент

preliminarni


27.06.2019  12:00

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Brend Menadzment Junska sesija


27.06.2019  09:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit i vtor kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati


26.06.2019  15:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati


26.06.2019  12:40

Монетарна економија

Прелиминарни монетарна јуни 2019 читај забелешка

втор колоквиум јуни 2019 матрица 2019


26.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor popraven kolokvium

konecni


26.06.2019  12:00

Менаџмент

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Menadzment Junska sesija


26.06.2019  09:00

Бизнис логистика

ispit


25.06.2019  12:15

Деловна анализа

ispit

konecni


25.06.2019  12:00

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати

втор поправен колоквиум прелиминарни резултати испит 2019 јуни девизен


Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


25.06.2019  11:55

Инвестиционен менаџмент

konecni juni 2019


25.06.2019  11:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni juni 2019


25.06.2019  09:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok


Меѓународни односи

Колоквиум по предметот Меѓународни односи

Конечни резултати од втор колоквиум по предметот Меѓународни односи


24.06.2019  12:00

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_24_06_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_24_06_2019


24.06.2019  09:35

Маркетинг менаџмент

rezultati Marketing menadzment


24.06.2019  09:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (јунска испитна сесија)

Резултати- јунска испитна сесија


Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit Investicisko Bankarstvo


21.06.2019  12:10

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


21.06.2019  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

vtor kolokvium konecni rezultati


Економија на труд

Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni preliminarni kontinuirans evidencija


20.06.2019  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati -ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit


Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni kontinuirana evidencija


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


ERP системи

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси


20.06.2019  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati


Трговско право

TP II kol juni kon TP ispit juni kon TP zbirni juni TP doponitelni 18-19


Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit


19.06.2019  12:00

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


18.06.2019  12:30

Клауд компјутинг

Rezultati-Junski ispiten rok

Rezultati-Junski ispiten rok


18.06.2019  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit


Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_18_06_2019


18.06.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2018-2019 Konecna Matrica MCR 20182019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_18_06_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska


Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati vtor kolokvium


18.06.2019  01:30

Банкарски менаџмент

prelim. ispit BM 18.06.2019

prelim ispit BM 18.06.2019


18.06.2019  01:25

Банкарски менаџмент

prelim. vtor kolokv BM 18.06.2019

prelim vtor kolokv.BM 18.06.2019


17.06.2019  12:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni


17.06.2019  12:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni


17.06.2019  12:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


Оптимизација на бизнис процеси

Испит/втор поправен колоквиум

Испит/втор поправен колоквиум - прелиминарни резултати


Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА

Јуни 2019 Бизнис информатика - ЧИТАЈ ЗАБЕЛЕШКА


17.06.2019  11:45

WEB дизајн

Preliminarni rezultati - Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati-Junski ispiten rok


17.06.2019  09:30

Маркетинг истражување

3 ciklus studii

Rezultati od ispit MI 3 ciklus


Rezultati od ispit


Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Втор и втор поправен колоквиум - писмен дел Втор и втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (јунска испитна сесија)


15.06.2019  00:00

Меѓународен маркетинг

Втор колоквиум Прв колоквиум Континуирано оценување-конечни Испит Втор колоквиум Трет циклус


14.06.2019  09:00

Стратегиски менаџмент

tret ciklus
ispit tret ciklus


13.06.2019  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati


13.06.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Marketing Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati Ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 10_06_2019


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -MUD Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


13.06.2019  09:30

Теорија на одлучување

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_06_2019


12.06.2019  10:10

Финансирање на проекти

Испит


12.06.2019  09:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Маркетинг менаџмент

2 Ciklus Studii

Rezultati od ispit


Rezultati od ispit


Сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati-ispit i kontinuirano ocenuvanje -Smetkovodstvo Konecna matrica Smetkovodstvo Junska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2018-2019 Konecna matrica FPI 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Е-бизнис менаџмент

Прелиминарни резултати по предемтот е-бизнис менаџмент на трет циклус на студии


11.06.2019  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Rezultati od ispit


11.06.2019  10:40

Макроекономска анализа и политика

juni 2019

juni 2019


11.06.2019  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rezultati


Социологија

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica Sociologija 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -Sociologija 2018-2019


Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus


Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje -Revizija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Право на електронска трговија

PET II kol juni kon PET ispit juni kon PET zbini juni


10.06.2019  18:35

Стратегиски менаџмент

rezultati ispit - vtor ciklus

ispit vtor ciklus


10.06.2019  12:30

Меѓународен маркетинг

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Prof.d-r. Goce Menkinoski


10.06.2019  12:00

Менаџмент информациски системи

Rezultati od ispit


Маркетинг канали

kontinuirana evidencija juni

preliminarni


Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Prof.d-r. Goce Menkinoski


10.06.2019  11:00

Економетрија

Завршно оценување


10.06.2019  10:45

Теорија и политика на економски развој

juni 2019

juni 2019


10.06.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од јунска сесија 2019

Прелиминарни јунска сесија Прелиминарни вкупни од Деловен Англиски 2


Маркетинг

Известување


Менаџмент

Tret ciklus studii

Preliminarni rezultati od ispit -Menadzment 3 ciklus


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од вториот поправен колоквиум и писмениот испит по Деловен француски јазик Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


07.06.2019  11:00

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus


07.06.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Rezultati od ispit


Семинар: Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати, втор циклус


06.06.2019  12:45

Монетарна економија

Монетарна економија колоквиум МАЈ 2019

Прв поправен Монетарна мај 2019 Втор колоквиум Монетарна мај 2019


06.06.2019  10:50

Менаџмент на мали и средни бизниси

juni 2019

Известување


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.