Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


16.04.2021  19:15

Деловна анализа

ispit

konecni


16.04.2021  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати Прв колоквиум


08.04.2021  13:05

Интернет маркетинг

rezultati


08.04.2021  12:00

Клауд компјутинг

Rezultati prv kolokvium

Rezultati prv kolokvium


06.04.2021  14:45

WEB дизајн

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium Rezultati Prv kolokvium


06.04.2021  12:30

Економетрија

Завршно оценување


Економија на труд

Завршно оценување


Право на електронска трговија

PET ispit april kon PET zbirni april kon


05.04.2021  12:30

Англиски јазик

сесија април 2021

Деловен англиски јазик - прелиминарни резултати од 05.04.2021


Меѓународен маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


05.04.2021  00:00

Монетарна економија

Прв колоквиум


02.04.2021  18:00

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni


02.04.2021  11:00

Проектен менаџмент

Прв колоквиум 02.04.2021


02.04.2021  08:30

Социологија

rezultati prv kolok.


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od prv kolokvium


Маркетинг канали

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


01.04.2021  11:00

Банкарски менаџмент

prelimiarni prv kolokivium BM 01.04.2021

preliminarni prv kolokvium BM 01.04.2021


Меѓународен маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


01.04.2021  08:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od prv kolokvium


31.03.2021  11:00

Финансиски менаџмент

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od I kolokvium


31.03.2021  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati


30.03.2021  11:00

Економетрија

Прв колоквиум

Конечни резултати


Сметководствен менаџмент

конечни резултети - прв колоквиум

конечни резултати


Економија на труд

Прв колоквиум

Конечни резултати


30.03.2021  08:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati prv kolokvium


29.03.2021  11:00

Финансиска теорија и политика

Preliminarni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


29.03.2021  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум

Прелиминарни резултати (прв колоквиум - писмен дел) Прелиминарни резултати (прв колоквиум - практичен дел)


27.03.2021  11:00

Претприемништво и мали бизниси

Preliminarni rezultati od prv kolokvium


27.03.2021  08:30

Англиски јазик

ДА2 - прелиминарни резултати прв колоквиум март 2021


Менаџмент на човечки ресурси

Прв колоквиум

Резултати прв колоквиум


04.03.2021  10:15

Меѓународен маркетинг

Резултати од трет циклус


22.02.2021  09:30

Банкарски менаџмент

vtor ciklus studii

preliminarni rezultati


18.02.2021  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Preliminarni rezultati od ispit Konecni Rezultati od Ispit


17.02.2021  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit


17.02.2021  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od Ispit


Организациски менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od Ispit


16.02.2021  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus studii_16_02_2021


15.02.2021  11:30

Лидерство и организациски промени

rezultati od ispit - vtor ciklus studii


15.02.2021  09:00

Англиски јазик

Конечни сесија февруари 2021

Конечни Деловен англиски 1 фев 2021 Конечни Деловен англиски 2 фев 2021


14.02.2021  11:55

Интернет маркетинг

rezultati


14.02.2021  11:50

Маркетинг менаџмент

rezultati


13.02.2021  20:45

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ И КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ


12.02.2021  12:55

Деловна анализа

ispit

konecni


12.02.2021  11:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


12.02.2021  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

Испит

Матрица испит


Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati


Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus konecni rezultati


Портфолио менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii


Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

rezultati od ispit - tret ciklus studii


12.02.2021  09:30

Вовед во економската глобализација

Rezultati od ispit


Електронски бизнис

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (15.02.2021 г.) во 10:00 ч. Конечни резултати


Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium


Проектен менаџмент

Увид во тестовите може да се изврши во понеделник (15.02.2021 г.) во 10:00 ч.


Трошоци и цени

Trosoci i ceni_preliminarni rezultati_12_02_2021 Konecni rezultati od II popraven kol Konecni rezultati od ISPIT Konecna Matrica Trosoci i ceni - Fevruarska sesija 2021


11.02.2021  11:30

Фискална ревизија

prel. FR ispit 11.02.2021

prel.FR ispit 11.02.2021


Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_11_02_2021 konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_11_02_2021


Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati


11.02.2021  09:30

Математика за економисти

Konecna matrica


Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - Евиденција ма континуирана проверка и резултати од завршното оценување- Февруарска испитна сесија

Прелиминарни Резултати - Евиденција на континуирано оценување - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (февруарска испитна сесија)


Финансиска и актуарска математика

Konecna matrica


Бренд менаџмент

Rezultati od ispit Zbirni rezultati od Ispit


ERP системи

Fevruarska ispitna sesija

Прелиминарна листа - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуираната проверка и резултати на завршното оценување (февруарска испитна сесија) Резултати- Втор поправен колоквиум


10.02.2021  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MSS Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS Fevruarska sesija 2021


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati konecni rezultati


Семинар: Деловно комуницирање

Резултати испит

Резултати испит


Управување со промени

Испит

Прелиминарна матрица


Методологија на научно истажување

rezultati tret ciklus studii


10.02.2021  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati


Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


Менаџмент на квалитет

Резултати од испит


10.02.2021  09:10

Е-бизнис менаџмент

rezultati vtor ciklus


09.02.2021  11:30

Инвестиционен менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii


Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 09_02_2021


Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати


Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati


09.02.2021  09:30

Економија на труд

Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni


09.02.2021  08:30

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати од колоквиумите и испитот одржан на ден 09.02.2021


08.02.2021  11:30

Банкарски менаџмент

prelim BM ispit 08.02.2021

prel BM ispit 08.02.2021


08.02.2021  11:00

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати


08.02.2021  09:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija 2021 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija 2021


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska


konecni rezultati_voved vo biznis_08_02_2021_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

конечни резултати

конечни резултати


05.02.2021  18:40

WEB дизајн

Rezultati fevruarski ispiten rok

Rezultati fevruarski ispiten rok


05.02.2021  11:30

Маркетинг истражување

Vtor popraven kolokvium Rezultati od ispit Zbirni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje i Ispitot


Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 05_02_2021


Пазар на капитал и берзанско работење

tret ciklus studii

tret ciklus studii


05.02.2021  11:00

Менаџмент

Vtor popraven kolokvium - preliminarni rezultati Забелешка: Поради обемноста на предметот и онлине работењето, поените за кандидатите кои што не освоиле доволно поени за да го положат испитот ќе бидат внесени и објавени во склоп на конечното континуирано оценување, а во меѓувреме се достапни за увид. Zbirni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje i ispitot


05.02.2021  09:30

Инвестиционен менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati


Статистика за економисти

Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување по предметот Статистика за економисти - февруарска испитна сесија

Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) - февруарска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување - февруарска испитна сесија


Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


ERP системи

Прелиминарна листа - едиденција на континуирано оценување- поени за дополнителни активности

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности


04.02.2021  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.