Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


26.09.2021  22:35

Интернет маркетинг

Rezultati od Ispit


24.09.2021  11:35

Управување со промени

Испит

Испит


24.09.2021  11:30

Деловно комуницирање

Испит

Испит


24.09.2021  09:30

Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


Маркетинг менаџмент

II ciklus

Rezultati od ispit


Основи на економијата

prof. d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Osnovi na ekonomija_konecni_24_09_2021_d-r. Trajkova Najdovska


Фискална ревизија

prel. ispit FR 24.09.2021

prel ispit FR 24.09.2021


23.09.2021  12:00

Бренд менаџмент

Rezultati od ispit


23.09.2021  09:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni ispit


Ревизија - напредно ниво

Rezultati od Ispit


Организациски менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od Ispit


22.09.2021  12:00

Менаџмент

Сите кандидати кои стекнале по 41 поен, доколку сакаат да постигнат позитивна оценка,најдоцна до петок до 13.00 часот да ги пратат на емаил СИТЕ поставени задачи во Classroom (споени во еден Word документ, јасно назначени задачи по редослед). Делумни поени нема да се доделуваат заради потребниот број поени. Позитивна оцена ќе стекнат само оние кандидати кои што ќе ги следат овие инструкции, останатите ќе имаат негативна оценка.

Rez.od IspitСите кандидати кои стекнале по 41 поен, доколку сакаат да постигнат позитивна оценка,најдоцна до петок до 13.00 часот да ги пратат на емаил СИТЕ поставени задачи во Classroom (споени во еден Word документ, јасно назначени задачи по редослед). Rezultati od ispit


Инвестициско банкарство

preliminarni rezultati

прелиминарни резултати


22.09.2021  11:35

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


22.09.2021  09:30

Финансиска теорија и политика

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


22.09.2021  09:00

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni ispit


21.09.2021  12:00

Електронски бизнис

прелиминарни е-бизнис


Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

трет циклус


Лидерство и организациски промени

preliminarni rezultati


21.09.2021  09:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit


Меѓународни односи

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od ispit


20.09.2021  14:30

Монетарна економија

Резултати од испит


20.09.2021  14:00

Финансирање на проекти

Резултати од испит


20.09.2021  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Проектен менаџмент

Napredno nivo

Preliminarni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_20_09_2021_nastavnik_Olivera Kostoska


20.09.2021  11:25

Деловна анализа

ispit

konecni


20.09.2021  11:15

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni


20.09.2021  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit


Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи - септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit


17.09.2021  12:00

Маркетинг менаџмент

Rezultati od Ispit


Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati od Ispit


Глобални снабдувачки синџири

konecni

konecni rezultati


Методологија на научно истажување

Завршно оценување


17.09.2021  09:30

Сметководствен менаџмент

Preliminarni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispit


Трошоци и цени

Trosoci i ceni_konechni rezultati_17_09_2021


Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2021

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Економија на труд

Завршно оценување


16.09.2021  19:45

Однесување на потрошувачите

Rezultati od Ispit


16.09.2021  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Иновациски менаџмент

preliminarni rezultati


ERP системи

Септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - септемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија


16.09.2021  09:30

Меѓународен бизнис

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Меѓународна економија

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Preliminarni rezultati od ispitot i kontinuiranoto ocenuvanje M.E. Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispitot i kontinuiranoto ocenuvanje M.E.


Стратегиски менаџмент

konecni

konecni rezultati


Трговско право

TP ispit sept kon TP zbirni sept


Меѓународен бизнис - напредно ниво

Rezultati od Ispit


14.09.2021  12:10

Клауд компјутинг

Rezultati Septemvriski ispiten rok

Rezultati Septemvriski ispiten rok


14.09.2021  12:05

WEB дизајн

Rezultati Septemvriski ispiten rok

Rezultati Septemvriski ispiten rok


14.09.2021  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Менаџмент на мали и средни бизниси

Rezultati od ispit


14.09.2021  09:30

Банкарски менаџмент

prel. ispit BM 14.09.2021

prel. ispit BM 14.09.2021


Стратегиски менаџмент

Конечни резултати Стратегиски менаџмент напредно ниво


Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska


konecni rezultati_voved vo biznis_14_09_2021_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

Rezultati od Ispit


13.09.2021  12:00

Проектен менаџмент

прелиминарни проектен менаџмент Конечни септември


Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor ciklus 13_09_2021


Оптимизација на бизнис процеси

Прелиминарни резултати оптимизација на бизнис процеси одржан на 13.09.2021 во 12:00ч


13.09.2021  09:30

Маркетинг истражување

Rezultati od ispit


Статистика за економисти

Прелиминарни резултати- септемвриска испитна сесија

Прелиминарни резултати - септемвриска испитна сесија Резултати - Евиденција на континуирано оценување - септемвриска испитна сесија


Менаџмент - II циклус на студии

Rezultati od Ispit


10.09.2021  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


10.09.2021  09:30

Финансиски менаџмент

Preliminarni rezultati od II popraven kolokvium Preliminarni rezultati Ispit Preliminarni rezultati od ispitot i kontinuiranoto ocenuvanje F.M. Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ISPIT Konecni rezultati od ispitot i kontinuiranoto ocenuvanje F.M.


Менаџмент со финансиски ресурси

Rezultati od Ispit


Бизнис информатика

Прелиминарни резултати бизнис инфоратика одржан на 10.09.2021 во 9:30ч


09.09.2021  12:00

Девизен систем и девизно работење

прелиминарни резултати

preliminarni rezultati Konecni rezultati od ispit


Меѓународни финансии

III ciklus

Rezultati od ispit


Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Испит


09.09.2021  09:30

Даночно и банкарско сметководство

Rezultati od Ispit


Сметководство

Rezultati od Ispit


Финансиски пазари и институции

Rezultati od Ispit


07.09.2021  12:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг и иновации

Rezultati od Ispit


07.09.2021  09:30

Меѓународни финансии

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od vtor popraven kolokvium


Социологија

Конечни резултати од испит


06.09.2021  12:00

Економетрија

Завршно оценување


Меѓународен бизнис

MEGUNARODEN BIZNIS -3 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit- MEGUNARODEN BIZNIS 3 CIKLUS STUDII


Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit


Теорија и политика на економски развој

Konecni rezultati od ispit


Финансиски менаџмент

3 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit Finansiski Menadzment 3 ciklus


06.09.2021  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни резултати од сесија септември 2021

Деловен Англиски јазик - прелиминарни сеп 2021 Деловен англиски јазик 1 - сеп 2021 Деловен англиски јазик 2 - сеп 2021


Пари и банкарство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Француски јазик

Испит по Деловен француски јазик

Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2 Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик 2


Претприемништво

Rezultati od ispit


12.07.2021  09:20

Меѓународни бизнис финансии

Резултати од испит


29.06.2021  09:30

Банкарски менаџмент

BANKARSKI MENADZMENT N.N 2 ciklus studii

Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


28.06.2021  11:00

Интернет маркетинг

Rezultati od Ispit


28.06.2021  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 28_06_2021


25.06.2021  12:30

Деловно комуницирање

Испит


Управување со промени

Испит


25.06.2021  12:00

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit


25.06.2021  11:15

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


25.06.2021  09:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Експертски системи

ПРОИЗВОДСТВЕН И ОПЕРАТИВЕН МЕНАЏМЕНТ

Резултати испит


Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT -2 CIKLUS STUDII

Rezultati od Ispit


<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.