Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


13.06.2018  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati


13.06.2018  09:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje 13.06.2018 preliminarni rez vtor popraven kolok konecni rezultati


12.06.2018  11:30

Менаџмент информациски системи

rezultati ispit


Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati ispit


Стратегиски менаџмент

preliminarni

preliminarni rezultati


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


12.06.2018  11:15

Претприемништво и мали бизниси

ispit juni 2018 konsultacii 19 juni vo 11 casot

ispit juni 2018 konsultacii 19 juni vo 11 casot


12.06.2018  09:30

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati

konecni ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska konecni rezultati od kolok. kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_12_06_2018_nastavnik_Olivera_Kostoska


11.06.2018  11:30

Деловно комуницирање

Испит и колоквиум

Прелиминарна матрица


Финансиски пазари и институции

konecni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit kontinuirana ocenuvanje konecni


Електронско банкарство 1

Испит и колоквиум

Прелиминарна матрица


Портфолио менаџмент

rezultati


Управување со промени

Испит и колоквиум

Прелиминарна матрица


11.06.2018  09:30

Социологија

preliminarni rezultati vtor pop. kol. preliminarni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje preliminarna matrica (korekcija)


08.06.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

konecna lista

konecni


08.06.2018  11:40

Монетарна економија

Прелиминарни резултати монетарна економија јуни 2018

Втор колоквиум монетарна јуни 2018 Прелиминарни испит јуни 2018 Preliminarni rezultati junska sesija


08.06.2018  11:35

Деловна анализа

ispit + vtor popraven kolokvium

konecni


08.06.2018  11:30

Банкарски менаџмент

II CIKLUS

rezultati ispit


Вовед во економската глобализација

konecna matrica so dopol.poeni konecni rezultati vtor popraven kolokvium


Електронски бизнис

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje


Меѓународни односи

konecni rezultati ispit


Основи на економијата

Ispit_08_06_2018_KONECNI_d-r.Trajkova


konecni rezultati ispit konecni rezultati vtor popraven kolokvium


Пазар на капитал и финансиски институции

preliminarni rezultati ispit


Проектен менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje


08.06.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 08_06_2018 Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor Ciklus 05_06_2018


07.06.2018  14:10

Бизнис информатика

Прелиминарни резултати јуни 2018

прелиминарни резултати колоквиум јуни 2018 прелиминарни резултати испит јуни 2018 Прелиминарни резултати матрица јуни 2018


07.06.2018  13:35

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ И КОЛОКВИУМ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ ЈУНИ 2018

Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ ЈУНИ 2018 Прелиминарни испит јуни 2018 - матрицата со вкупно остварените поени ќе биде објавена понеделник на ден 11.06.2018 Preliminarni rezultati junska sesija 2018 so poeni od redovnost aktivnost i seminarska


07.06.2018  12:45

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati


07.06.2018  12:40

WEB дизајн

Preliminarni rezultati junski ispiten rok

Preliminarni rezultati


07.06.2018  11:30

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_06_2018 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_07_06_2018


Бизнис моделирање и иновација на процеси

Испит и втор колоквиум

Оптимизација на бизнис процеси - резултати - јуни 2018


07.06.2018  09:30

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи

Резултати - евиденција на континуирана проверка и резултати од завршно оценување - јунска испитна сесија Втор поправен колоквиум


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecna matrica


Финансиско сметководство

vtor popraven kolokvium preliminarni preliminarni rezultati ispit


Фискална ревизија

konecni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit


07.06.2018  08:30

Математика за економисти

preliminarni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje preliminarna matrica


06.06.2018  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati ispit


06.06.2018  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rezultati od ispit i kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati


Иновациски менаџмент

испит и втор поправен колоквиум


05.06.2018  11:30

Е-Маркетинг

Известување


05.06.2018  09:30

Даночно и банкарско сметководство

preliminarni rezultati

bankarsko smetkovodstvo danocno i bankarsko smetkovodstvo


Сметководство

preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit


04.06.2018  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje preliminarna matrica (korekcija)


Монетарна економија

vtor ciklus

rezultati vtor ciklus


04.06.2018  09:30

Банкарски менаџмент

konecni rezultati ispit konecni rezultati vtor popraven kolokvium


Принципи и организација на сметководството

preliminarna matrica so dopolnitelni poeni preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium


Берзанско работење

preliminarni rezultati

ispit II kolokvium


04.06.2018  08:00

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит


03.06.2018  23:05

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


02.06.2018  19:00

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


01.06.2018  11:30

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


01.06.2018  09:30

Статистика за економисти

Preliminarni rezultati - Vtor i vtor poraven kolokvium

Rezultati od vtoriot i vtoriot popraven kolokvium - pismen del Rezultati od vtoriot i vtoriot popraven kolokvium - prakticen del Rezultati SE - junska ispitna sesija


31.05.2018  11:30

Бизнис планирање

konecni rezultati od ispit/kolokvium


Маркетинг

konecni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati ispit


31.05.2018  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni

ispit konecni konecni vtor kolokvium


Теорија на одлучување

Резултати испит


Финансиско сметководство - напредно ниво

preliminarni rezultati ispit


30.05.2018  11:30

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati


Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni


konecni ispit konecni vtor kolokvium


30.05.2018  09:30

Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati vtor popraven kol. preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati


Економија на труд

Завршно оценување, јунска сесија


29.05.2018  22:50

Монетарна економија

Монетарна економија колоквиуми мај 2018

Прв поправен колоквиум монетарна мај 2018 Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ maj 2018


29.05.2018  14:15

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати колоквиуми мај 2018

Пров поправен колоквиум девизен мај 2018 Втор колоквум Девизен мај 2018


29.05.2018  11:15

Макроекономска анализа и политика

juni 2018

konecni juni 2018


29.05.2018  09:30

Интернa и екстерна ревизија

preliminarni rezultati ispit


28.05.2018  14:45

Маркетинг канали

rezultati konecni rezultati


28.05.2018  14:40

Меѓународен маркетинг

rezultati konecni rezultati


28.05.2018  14:25

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


28.05.2018  11:30

Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni konecni kolokvium konecni ispit


28.05.2018  11:15

Теорија и политика на економски развој

juni 2018

juni konecni 2018


28.05.2018  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од испитна сесија јуни 2018

Прелиминарни Јуни 2018 Деловен англиски јазик 2 вкупни


Економетрија

Завршно оценување, јунска сесија


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум по ДФЈ1 и ДФЈ 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


23.05.2018  12:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni


23.05.2018  12:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni


22.05.2018  11:00

Банкарски менаџмент

konecni rezultati prv popraven kolokvium konecni rezultati vtor popraven kolokvium


21.05.2018  11:55

Однесување на потрошувачите

vtor kolokvium prv kolokvium


18.05.2018  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od vtor kolok preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rezultati od kontinuiranoto ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_18_05_2018 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2017_2018


18.05.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv popraven kol. vtor kolokvium konecni


Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati konecni rezultati


17.05.2018  11:00

Стратегиски менаџмент

konecni

konecni konecni


17.05.2018  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati rezultati


17.05.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium preliminarni rezultati dopolnitelni poeni konecni rezultati prv popraven kolokvium


Социологија

dopolnitelni poeni preliminarno konecno rezultati prv popraven kol. konecni rezultati vtor kolokvium


17.05.2018  08:30

Статистика за економисти

Rezultati od prviot poraven i vtoriot kolokvium (pismen i prakticen del)

Rezultati - prv popraven -pismen del Rezultati - prv popraven - prakticen del Rezultati - Vtor pismen del Rezultati - vtor kolokvium - prakticen del Preliminarna lista na poeni za dopolnitelni aktivnosti


16.05.2018  12:20

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati-kolokviumska nedela

Preliminarni rezultati-prv popraven kolokvium Preliminarni rezultati-vtor kolkvium


16.05.2018  11:00

Проектен менаџмент

vtor kolokvium prv popraven kolok kontinuirano ocenuvanje PM


16.05.2018  08:30

Меѓународен бизнис

MB preliminarni rezultati prv i vtor kolokvium i dopolnitelni poeni preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok


Вовед во бизнис

konecni prv poprav. kolk.kaj doc.d-r M.A.Dichovska konecni vtor kolok. kaj M.A. Dichovska


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.