Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


04.02.2019  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Маркетинг канали

rezultati od ispit


preliminarni


04.02.2019  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија Февруари 2019

Прелиминарни од 04.02.2019


Економетрија

Завршно оценување


Менаџмент

tret ciklus studii

rezultati od ispit na tret ciklus studii


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1 и 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


24.01.2019  11:35

Практикум за менаџерско сметководство

vtor kolokvium

konecni


23.01.2019  12:45

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

konecni


konecni


22.01.2019  11:50

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium vtor kolokvium


22.01.2019  11:00

Управување со промени

Колоквиуми

Прелиминарна евиденција на поени од колоквиуми и дополнителни активности, формирање на оценка - Увид во тетратки на 5 Февруари во 12 часот


22.01.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni

prv kolokvium vtor kolokvium


21.01.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

vtor kolokvium januari 2019 konecni prv kolokvium januari 2019 vkupno


Меѓународни односи

Rezultati od prv popraven Rezultati od vtor kolokvium


Основи на економијата

Prv popraven kolokvium_21_01_19_d-r. Trajkova Vtor kolokvium_21_01_19_d-r.Trajkova Zbirni poeni_2018_19_d-r. Trajkova


Rezultati od vtor kolokvium Rezultati od prv popraven kolokvium


21.01.2019  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


18.01.2019  16:20

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прв поправен колоквиум бизнис информатика јануари 2019 Втор колоквиум бизнис информатика јануари 2019


18.01.2019  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati


Меѓународна економија

preliminarni rez od prv kolok preliminarni rezultati vtor kolok kontinuirano ocenuvanje ME preliminarni


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Прелиминарни резултати втор колоквиум


Известување


Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


17.01.2019  14:05

Теорија и политика на економски развој

vtor kolokvium preliminarni

vtor kolokvium preliminarni januari 2019 konsultacii 4 02 vo 12 casot vkupno preliminarni januari 2019 konsultacii 4 02 vo 12 casot


17.01.2019  11:05

Фискална ревизија

konecni rezultati FR vtor kolokvium 17.01.2019

konecni rezultati vtor kolokvium RR 17.01.2019


17.01.2019  11:00

Фискална ревизија

FR konecni rezultati prv popraven kolokvium17.01.2019

konecni rezultati prv popraven kolokvium FR17,01,2019


Ревизија

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium kontinuirano ocenuvanje REVIZIJA preliminarni rezultati Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium


17.01.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od poenite za dopolnitelni aktivnosti po predmetot E-Biznis informaciski sistemi

Rezultati od vtor kolokvium po predmetot E_Biznis informaciski sistemi Evidencija na dopolnitelni poeni po E_Biznis informaciski sistemi vo ucebnata 2018/2019 godina


16.01.2019  11:00

Електронски бизнис

прв колоквиум, втор колоквиум и дополнителни поени

резултати


Менаџмент

Kolokviumi januari

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezultati Rezultati od vtoriot kolokvium - preliminarni Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium


16.01.2019  08:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


15.01.2019  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium kontinuirano ocenuvanje MSS preliminarni rezultati Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


15.01.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni konecni


Пари и банкарство

preliminarni rez od prv kolok preliminarni rezultati vtor kolok kontinuirano ocenuvanje PB preliminarni


Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019 година

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


14.01.2019  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиум

Прелиминарна евиденција на поени од колоквиуми и дополнителни активности, формирање на оценка - Увид во тетратки на 5 Февруари во 12 часот


Маркетинг истражување

Vtor kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2019, preliminarni rezultati Prv popraven kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2019, preliminarni Konecni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_14_01_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_14_01_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_akademska_2018_2019


14.01.2019  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни колоквиум Јан 2019

Прелиминарни колоквиум Јан 2019


Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

konecni rezultati


Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по Деловен француски јазик 2


Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019 година

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати


14.12.2018  10:15

Бизнис информатика

TEМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА


27.11.2018  10:35

Практикум за менаџерско сметководство

prv kolokvium

konecni


26.11.2018  13:00

Интернет маркетинг

rezultati


26.11.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati


26.11.2018  10:45

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni


23.11.2018  13:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati od ispit


Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od II kolokvium Konecni rezultati od ispit


22.11.2018  13:30

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на биснис процеси


21.11.2018  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Финансиска теорија и политика

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati od ispit


21.11.2018  12:40

Бизнис логистика

preliminarni


21.11.2018  12:25

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати ПРВ КОЛОКВИУМ Бинис информатика


21.11.2018  12:15

WEB дизајн

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok


20.11.2018  13:30

Економетрија

Завршно оценување, Ноемвриска сесија


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit


Економија на труд

Завршно оценување, Ноемвриска сесија


20.11.2018  10:40

Интернет маркетинг

kolokvium rezultati


19.11.2018  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


19.11.2018  13:15

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Ноември 2018 - МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Колоквиум ноември 2018 ispit noemvri


19.11.2018  11:15

Деловна анализа

ispit

konecni


19.11.2018  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


19.11.2018  10:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni


19.11.2018  10:15

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium

preliminarni


17.11.2018  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_kolokvium_17_11_2018_d-r.Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium


Konecni rezultati od prv kolokvium , Prof.d-r. Saso Atanasoski


Управување со промени

Прв колоквиум

Прв колоквиум резултати по консултации


17.11.2018  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


16.11.2018  13:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис


Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit Konecni rezultati , kolokvium


Основи на економијата

Preliminarni_16_11_2018_d-r.Trajkova


Konecni rezultati , ispit , Prof.d-r. Saso Atanasoski


Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - испит


16.11.2018  13:15

Инвестиционен менаџмент

prv kolokvium


16.11.2018  12:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni

noemvri 2018 konecni


16.11.2018  10:25

Бизнис логистика

preliminarni


15.11.2018  13:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

E-Biznis informaciski sistemi - noemvriska vonredna ispitna sesija

Noemvriska ispitna sesija - rezulteti (E-Biznis informaciski sistemi)


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Фискална ревизија

preliminarni rezultati od ispit


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_15_11_2018


15.11.2018  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati od prv kolokvium


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od prv kolok


Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Прелиминарни резултати прв колоквиум


Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


15.11.2018  08:30

Берзанско работење

прв колоквиум - прелиминарни резултати

прелиминарни резултати - I колоквиум


14.11.2018  13:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit


Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


14.11.2018  12:45

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.