Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


19.04.2019  13:00

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ДЕВИЗЕН АПРИЛ 2019

Прелиминарни девизен април 2019


Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Менаџмент информациски системи

Априлска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија (Е-бизнис информациски системи) Априлска сесија - Резултати


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_19_04_2019


19.04.2019  12:15

Девизен систем и девизно работење

Прв колоквиум Девизен систем и Девизно работење

Прв Колоквиум Девизен систем и Девизно работење април 2019


19.04.2019  12:10

Монетарна економија

Прв Колоквиум Монетарна економија 2019

Прв колоквиум Монетарна економија април 2019


Бизнис информатика

Испит Бизнис информатика април 2019

Испит Бизнис информатика април 2019


19.04.2019  12:00

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Прелиминарни резултати ИСПИТ Монетарна економија април 2019


19.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo aprilska sesija

B.M.napredno nivo aprilska sesija


Фискална ревизија

Fiskalna revizija 19.04.2019 ispit

konecni FR ispit


18.04.2019  13:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje


18.04.2019  11:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit


Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok


17.04.2019  13:05

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni ispit


17.04.2019  13:00

Маркетинг истражување

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus


Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати


16.04.2019  13:15

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispite rok


16.04.2019  13:00

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


16.04.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_16_04_2019


16.04.2019  11:25

Деловна анализа

ispit

konecni


konecni


16.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment 16.04.2019 ispit

konecni BM ispit


16.04.2019  10:40

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni


15.04.2019  18:50

Маркетинг и иновации

rezultati


15.04.2019  13:00

Статистика за економисти

Априлска вонредна сесија

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија Прелиминарни резултати (статистика за економисти и менаџери) - априлска испитна сесија Априлска испитна сесија- резултати Априлска испитна сесија (СЕМ) - резултати


15.04.2019  12:55

Стратегиски менаџмент

rezultati tret ciklus

konecni tret ciklus


15.04.2019  11:00

Меѓународни финансии

rezultati od ispit konecni rezultati


15.04.2019  10:45

Инвестиционен менаџмент

konecni mart 2019


12.04.2019  13:00

Бизнис планирање

konecni rezultati


Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


12.04.2019  08:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati


11.04.2019  13:00

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit


Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


11.04.2019  11:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит

Резултати трет циклус


10.04.2019  13:10

Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium


10.04.2019  13:00

Деловно комуницирање

Испит

Деловно прелиминарни


Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit


10.04.2019  11:00

WEB дизајн

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium-Prakticen del Rezultati Prv kolokvium-Teoretski del


09.04.2019  13:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski


09.04.2019  13:00

Англиски јазик

Прелиминарни сесија Април 2019

сесија Април 2019


Економетрија

Завршно оценување


Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 09_04_2019


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик


Маркетинг канали

konecni ispit


Известување


09.04.2019  12:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

preliminarni


09.04.2019  11:50

Теорија и политика на економски развој

preliminarni mart 2019

preliminarni mart 2019


09.04.2019  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit


09.04.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


08.04.2019  23:05

Однесување на потрошувачите

rezultati


06.04.2019  10:40

Маркетинг канали

konecni kolokvium


06.04.2019  08:30

Маркетинг канали

Rezultati od prv kolokvium , Prof, d-r Goce Menkinoski


Глобални снабдувачки синџири

Известување


05.04.2019  11:00

Проектен менаџмент

prv kolokvium


05.04.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


05.04.2019  08:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Социологија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


Стратегиски менаџмент

konecni


Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultat od prv kolokvium


04.04.2019  13:00

Економија на труд

Прв колоквиум

Конечни резултати


04.04.2019  11:00

Банкарски менаџмент

BM prv kolokv 04.04.2019 konecni

konecni I kolokv BM


Оптимизација на бизнис процеси

Колоквиум - оптимизација на бизнис процеси

Резултати од колоквиумот по оптимизација на бизнис процеси


04.04.2019  08:30

Меѓународен бизнис

rezultati od prv kolok.


Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


03.04.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni reultati od prv kolokvium


Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od prv kolokvium


03.04.2019  11:00

Финансиски менаџмент

prv kolokvium


Финансиски пазари и институции

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


02.04.2019  13:00

Портфолио менаџмент

ispit portfolio menazment


02.04.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 02_04_2019


02.04.2019  11:00

Економетрија

Прв колоквиум

Конечни резултати


02.04.2019  08:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od prv kolokvium


01.04.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv kolok


Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_01_04_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska


01.04.2019  09:05

Маркетинг менаџмент

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium


01.04.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od prv kolokvium , prof.d-r Goce Menkinoski


Статистика за економисти

Prv kolokvium

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел


Финансиска теорија и политика

prv kolokvium


30.03.2019  08:30

Англиски јазик

Прв колоквиум Деловен англиски јазик 2 - прелиминарни

прелиминарни од колоквиум март 2019


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 2


Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium


27.03.2019  14:40

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus


27.03.2019  13:30

Теорија на одлучување

ПЛАНИРАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ (ВТОР ЦИКЛУС)

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ


26.03.2019  11:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit


27.02.2019  00:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo, preliminarni 27.02.2019

B.M.napredno nivo prelim. 27.02.2019


26.02.2019  10:05

Маркетинг менаџмент

rezultati vtor ciklus


22.02.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_22_02_2019


22.02.2019  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati


21.02.2019  09:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит, втор циклус

Прелиминарна матрица, консултации на 1 Март 2019 год или на еМаил или тел.


19.02.2019  11:05

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит и континуирано оценување


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.