Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


04.10.2017  13:50

Бизнис информатика

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

ГРУПИ по предметот БИЗНИС ИНФОРМАТИКА


15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii


13.09.2017  11:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


12.09.2017  11:30

Инвестиционен менаџмент

konecni rezultati konecni rezultati


Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Статистика за економисти

Septemvriska ispitna sesija

Septemvriska ispitna sesija (04-11) Septemvriska ispitna sesija (12-15)


12.09.2017  09:55

Интернет маркетинг

konecni rezultati


12.09.2017  09:30

Организациска култура и деловна етика

preliminarni rezultati


11.09.2017  12:15

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati


11.09.2017  11:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati


Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium konecni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Бренд менаџмент

Konecni rezultati


07.09.2017  11:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_07_09_2017_nastavnik_Olivera Kostoska


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси


Компјутерско програмирање

Резултати по компјутерско програмирање


06.09.2017  12:50

WEB дизајн

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok


Клауд компјутинг

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok

Konecni rezultati septemvriski ispiten rok


06.09.2017  11:30

Менаџмент

Konecni rezultati


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Управување со обртни средства

rezultati od ispit


Бизнис логистика

preliminarni rezultati


05.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

konecni rezultati


Економетрија

Завршно оценување, септември 2017


Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Сметководствен менаџмент

preliminarni rezultati preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Економија на труд

Завршно оценување, септември 2017


04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni


04.09.2017  11:30

Вовед во економската глобализација

Ekonomska globalizacija - II ciklus

konecni rezultati


Деловно комуницирање

konecni rezultati konecni rezultati


Бизнис планирање

konecni rezultati


Социологија

konecni rezultati konecni rezultati


Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati


Теорија на одлучување

Конечни резултати


01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati


Основи на економијата

konecni rezultati


Ispit_01_09_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Електронско банкарство 1

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември


Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati


01.09.2017  11:05

Електронски бизнис

preliminarni rezultati


Проектен менаџмент

preliminarni rezultati


31.08.2017  11:30

Европска економска интеграција

rezultati_evropska ekonomska integracija_31_08_2017


Математика за економисти

konecni rezultati


Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

konecni rezultati


Финансиска и актуарска математика

konecni rezultati konecni rezultati


Фискална ревизија

preliminarni rezultati od vtor popraven kolokvium preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_31_08_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor_kolokvium_31_08_2017


30.08.2017  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium


Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


30.08.2017  11:10

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


29.08.2017  21:30

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati


Маркетинг и иновации

rezultati


29.08.2017  11:30

Маркетинг

konecni rezultati konecni rezultati


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati konecni rezultati


Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати


Бизнис информатика

Резултати Бизнис информатика септември 2017

Колоквиум сепетември 2017 Испит септември 2017 Испит компјутерска техника и информатика септември 2017


25.08.2017  11:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od vtor popraven kolok. konecni rezultati od vtor popraven kolok konecni rezultati od ispit


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati ispit


Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati


Монетарна економија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok


Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati


Портфолио менаџмент

preliminarni rezultati


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati


24.08.2017  17:10

Финансиски пазари и институции

konecni rezultati konecni rezultati


24.08.2017  11:30

Даночно и банкарско сметководство

konecni rezultati

konecni rezultati


Практикум за менаџерско сметководство

konecni rezultati


Сметководство

konecni rezultati konecni rezultati


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati konecni rezultati


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

preliminarni kon


24.08.2017  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 24_08_2017


23.08.2017  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

rezultati II ciklus


Бази на податоци

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Септемвриска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Управување со промени

Септемвриска сесија

Прелиминарни септември


22.08.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati


Макроекономска анализа и политика

preliminarni rezultati preliminarni rezultati


Ревизија

konecni rezultati


21.08.2017  11:30

Англиски јазик

септемвриска сесија 2017 - прелиминарни

Прелиминарни 21.08.2017


Меѓународен маркетинг

rezultati rezultati


Француски јазик

Резултати од испитот по Деловен француски јазик 2

Резултати од испит и втор поправен колоквиум.


Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


21.08.2017  11:00

Теорија и политика на економски развој

septemvri preliminarni

tper sep 2017 ispit preliminarni


Маркетинг канали

preliminarni konecni konecni


| 1 | 2 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.