Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


14.06.2017  11:30

Финансиски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II kolokvium


14.06.2017  11:00

Пари и банкарство

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati popraven II kolokvium


Бренд менаџмент

Vo tabelata se prikazani samo kandidatite koi polagaa direktno na ispit rezultati II kolokvium juni


14.06.2017  09:30

Проектен менаџмент

напредно ниво

II ciklus


13.06.2017  18:50

Однесување на потрошувачите

preliminarni rezultati konecni rezultati


13.06.2017  11:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_13_06_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor_kolokvium_13_06_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska


13.06.2017  09:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati


Финансиско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati


12.06.2017  12:50

Банкарски менаџмент

b.m.ispit juni konecni

juni b.m.


b.m.kolokv juni konecni


Фискална ревизија

f.r. konecni juni

f.r. ispit konecni juni


fr kolokv juni


12.06.2017  11:30

Деловна логистика

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati


Финансиска теорија и политика

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Иновации и интелектуална сопственост

Завршно оценување, јуни 2017


12.06.2017  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

vtor ciklus preliminarni rezultati


12.06.2017  09:00

Менаџмент

Vo tabelata se prikazani rezultatite od ispitot i od vtoriot kolokvium odrzani na 12.06


10.06.2017  11:25

WEB дизајн

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok


09.06.2017  12:50

Клауд компјутинг

Rezultati junski ispiten rok

Rezultati Junski ispiten rok


09.06.2017  11:30

Сметководствен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje preliminarni konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati ispit


09.06.2017  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklus

bankarski menadzment napredno nivo


Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni


Меѓународна економија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 09_06_2017 Preliminarni rezultati Marketing komunikacii_09_06_2017


09.06.2017  09:00

Економетрија

Прелиминарни резултати, Економетрија


Економија на труд

Прелиминарни резултати, Економија на труд


08.06.2017  11:55

Фискална ревизија

prel. ispit FR 06.06.2017

ispit FR juni 2017


08.06.2017  11:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати


Социологија

konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati II popraven kolokvium


08.06.2017  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati konecni rezultati


Теорија на одлучување

Испит и втор колоквиум

Rezultati vtor kolokvium juni 2017


Rezultati ispit juni 2017


07.06.2017  21:35

Фискална ревизија

prel F.R. vtor popraven kolokv 06.06.2017

prel F.R. vtor popraven kolok


07.06.2017  20:40

Банкарски менаџмент

vtor popraven kolokvium prelim B.M.30.05.2017

vtor popraven BM


prel.ispit BM


07.06.2017  11:30

Основи на економијата

Ispit_07_06_2017_KONECNI_d-r.Trajkova


Проектен менаџмент

Проектен менаџмент јуни 2017


Менаџерско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati


07.06.2017  09:30

Електронски бизнис

Е-бизнис јуни


Меѓународни односи

konecni rezultati


Основи на економијата

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni


Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарни резултати


06.06.2017  11:30

Деловно комуницирање

Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje_ 06_06_2017


Европска економска интеграција

rezultati_evropska ekonomska integracija_06_06_2017


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_06_06_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_06_06_2017


06.06.2017  09:30

Математика за економисти

prel. rez. vtor popraven kolokvium prel. rez. ispit kontinuirano ocenuvanje konecni


Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

matrica so dopol.poeni preliminarni rezultati ispit


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


05.06.2017  14:55

Иновациски менаџмент

konecni rezultati


05.06.2017  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit


05.06.2017  09:30

Економика на надворешна трговија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati


Меѓународен бизнис

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


01.06.2017  11:30

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati II ciklus


01.06.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


31.05.2017  11:30

Меѓународни финансии

konecni rezultati konecni rezultati konecni rezultati


31.05.2017  09:30

Статистика за економисти

Junska ispitna sesija

Vtor i vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor i vtor popraven kolokvium - prakticen del Rezultati junska ispitna sesija (04-11) Rezultati junska ispitna sesija (12-15)


30.05.2017  11:30

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

vtor kolokvium ispit


Монетарна економија

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium


30.05.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

vtor kolokvium ispit


29.05.2017  11:30

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni


29.05.2017  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni konecni


Моделирање на економски појави и процеси

Modeliranje na biznis procesi

Rezultati junska ispitna sesija 2017


Менаџерска економија - II циклус на студии

preliminarni rezultati


Бизнис информатика

Испит

Прелиминарни резултати


27.05.2017  18:35

Маркетинг менаџмент

Konecni rezultati


26.05.2017  11:30

Експертски системи

Ekspertski sistemi

Rezultati junska ispitna sesija 2017


Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati ispit


Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni


26.05.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати


25.05.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati ispit


Ревизија

konecni rezultati ispit


25.05.2017  11:25

Макроекономска анализа и политика

juni 2017 preliminarni konsultacii 1 juni vo 10 casot

preliminarni juni2017 konsultacii 1 juni vo 10 casot


23.05.2017  11:30

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati II popraven kolokvium


Финансиски пазари и институции

konecni vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit matrica so dopol.poeni


23.05.2017  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati


22.05.2017  11:30

Портфолио менаџмент

konecni rezultati ispit


Маркетинг канали

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


konecni konecni


Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


22.05.2017  11:00

Маркетинг истражување

konecni rezultati II popraven kolokvium konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje


22.05.2017  10:00

Теорија и политика на економски развој

preliminarni tper juni 2017

preliminarni tper juni 2017 konsultacii 1 juni 2017 vo 10 casot


22.05.2017  09:30

Англиски јазик

Јунска сесија 2017 - прелиминарни

прелиминарни мај 2017


Меѓународен маркетинг

konecni rezultati ispit konecni rezultati II popraven kolokvium konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje


Француски јазик

Испит-сите насоки по Деловен француски јазик 1 и 2.

Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2 Конечни резултати по Деловен француски јазик 1 Конечни резултати по Деловен француски јазик 2


Менаџмент со финансиски ресурси

konecni rezultati ispit


19.05.2017  09:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

konecni rezultati


18.05.2017  11:25

Банкарски менаџмент

B.M. prel.prv popraven kolokv 09.05.2017

B.M.prel prv popraven kolokv


B.M.prel vtor kolokv


17.05.2017  12:05

WEB дизајн

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ-КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Прв поправен колоквиум-теоретски дел Втор колоквиум-Практичен дел Втор колоквиум-Теоретски дел


17.05.2017  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

rezultati megunaroden biznis-II ciklus


16.05.2017  13:25

Клауд компјутинг

Rezultati Vtor kolokvium

Rezultati prv popraven kolokvium Rezultati vtor kolokvium


15.05.2017  11:15

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni


15.05.2017  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv popraven kolokvium

konecni


15.05.2017  11:00

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium


Финансиска теорија и политика

konecni rezultati I popraven kolokvium konecni rezultati II kolokvium preliminarna matrica


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.