Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


22.03.2018  13:30

Сметководство

konecni rezultati ispit


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


Финансиски пазари и институции

konecni rezultati ispit


22.03.2018  13:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati od vtor ciklus studii


22.03.2018  09:40

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


21.03.2018  13:30

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Управување со промени

Прелиминарни резултати Априлска сесија


20.03.2018  13:30

Ревизија

preliminarni rezultati


Право на електронска трговија

PET zbirni april kon


19.03.2018  13:30

Англиски јазик

сесија Март 2018

Прелиминарни од 19.03.2018


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик. Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


Маркетинг канали

preliminarni

konecni rezultati


19.03.2018  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


19.03.2018  11:10

Теорија и политика на економски развој

mart 2018 ispit

april 2018 konecni


19.03.2018  08:35

Маркетинг канали

rezultati od ispit rezultati od ispit


19.03.2018  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit


09.03.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

ispit preliminarni


Ревизија - напредно ниво

ispit vtor ciklus


02.03.2018  15:55

Е-бизнис менаџмент

rezultati


02.03.2018  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni rezultati

rezultati Megjunaroden biznis vtor ciklus


01.03.2018  13:10

Портфолио менаџмент

rezultati


26.02.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_26_02_2018_vtor ciklus


23.02.2018  15:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rez vtor ciklus studii


23.02.2018  13:10

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


22.02.2018  13:20

Менаџмент - II циклус на студии

rezultati


22.02.2018  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

Известување


21.02.2018  09:50

Управување со ризици во банкарството

Втор циклус


20.02.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklis

konecni rezultati ispit


16.02.2018  14:55

Основи на економијата

tret ciklus studii

rezultati od tret ciklus Ekonomija


16.02.2018  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO II CIKLUS

ispit II ciklus


15.02.2018  15:35

Стратегиски менаџмент

vtor ciklus studii

rez vtor ciklus studii


13.02.2018  09:40

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Конечни резултати


Теорија на одлучување

Конечни резултати


12.02.2018  13:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати


12.02.2018  13:00

Маркетинг информациски системи

rezultati


12.02.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati


Интернет маркетинг

kolokvium konecni rezultati


10.02.2018  14:55

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


10.02.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok konecni rezultati


10.02.2018  13:00

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok rezultati


09.02.2018  14:10

Организациски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit


09.02.2018  14:05

Менаџмент

preliminarni rezultati vtor popraven kolok rezultati


Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok konecni rezultati


09.02.2018  13:25

Монетарна економија

Preliminarni rezultati od ispit i vtor kolokvium monetarna ekonomija

preliminarni rezultati vtor kolokvium Monetarna ekonomija Preliminarni rezultati od ispit Monetarna ekonomija 03.02.2018


09.02.2018  12:25

Деловна анализа

ispit i vtor kolokvium

konecni


09.02.2018  11:45

Деловна анализа

vtor popraven kolokvium

konecni


09.02.2018  11:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E-Marketing Vtor Ciklus 09_02_2018


Бизнис информатика

Прелиминарни резултати БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прелиминарни резултати ВТОР КОЛОКВИУМ ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ preliminarni rezultati so vkupni poeni po BIZNIS INFORMATIKA


Компјутерско програмирање

Резултати од испитот компјутерско програмирање


09.02.2018  08:35

Бизнис логистика

preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


08.02.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje preliminarni


Меѓународни односи

kontinuirano ocenuvanje preliminarni v vtor popraven kolokvium preliminarni


Основи на економијата

Prof. d-r Sasho Atanasoski, matrica so dopol.poeni Prof. d-r Sasho Atanasoski, vtor popraven kolokvium preliminarni


Ispit_08_02_2018_KONECNI_d-r.Trajkova


08.02.2018  11:30

Електронски бизнис

ispit, vtor popraven kolok i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018


Електронско банкарство 1

Испит и втор колоквиум

Конечна матрица Јануари


Проектен менаџмент

ispit i kontinuirano ocenuvanje 08.02.2018


08.02.2018  11:25

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni januari 2018

preliminarni januari 2018 konsultacii ponedelnik 19 02 vo 12 casot


07.02.2018  15:45

Економија на иновации

Резултати по предметот Економија на иновации јануарска сесија 2018

Резултати по предметот Економија на иновации јануари 2018


07.02.2018  14:25

Менаџмент

rezultati od tret ciklus studii

tret ciklus studii


07.02.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

rezultati ispit II ciklus


Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_07_02_2018


07.02.2018  13:15

Проектен менаџмент

vtor ciklus studii

rezultati od vtor ciklus studii


07.02.2018  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 07_02_2018


Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (poeni od dopolnitelni aktivnosti)

Poeni od dopolnitelni aktivnosti E-biznis informaciski sistemi - vtor i vtor poraven kolopkvium - rezultati E-Biznis informaciski sistemi - januarska ispitna sesija - rezultati


Финансиско сметководство

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje


07.02.2018  09:30

Математика за економисти

preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium preliminarni


Финансиска и актуарска математика

vtor popraven kolokvium preliminarni preliminarna matrica za kontinuirano ocenuvanje ispit preliminarni rezultati


06.02.2018  15:00

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


06.02.2018  13:45

Стратегиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


06.02.2018  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje


06.02.2018  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok preliminarni rezultati vtor popraven kolok


Иновациски менаџмент

konecni rezultati vtor popraven kolokvium -konecni rezultati


06.02.2018  11:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni


06.02.2018  09:20

Управување со обртни средства

rezultati


06.02.2018  08:50

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rez vtor kolok konecni rezultati januarska sesija 2018


05.02.2018  13:30

Сметководствен менаџмент

vtor pop. kolokvium preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati


Бази на податоци

Јануарска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Јануарска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

prelimiarni konecni ispit


konecni


Деловна информатика

Poeni od dopolnitelni aktivnosti

Poeni od dopolnitelni aktivnosati Januarska ispitna sesija - rezultati


05.02.2018  11:30

Економија на труд

Завршно оценување, февруари 2018


Управување со промени

Конечна матрица Јануари /Оценки во индекс во Вторник 27ми Феб кај Професорката Дичовска/


03.02.2018  11:30

Банкарски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni


Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


Фискална ревизија

vtor pop. kolokvium konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni


03.02.2018  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

preliminarni rezultati ispit vtor popraven kolokvium preliminarni


Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium konecna matrica za kontinuirano ocenuvanje


Вовед во бизнис

konecni rezultati od ispit kaj doc.d-r Monika A.Dichovska konecni rezultati od kolokvium kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_03_02_2018_nastavnik_Olivera Kostoska


Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati


02.02.2018  14:45

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati vtor popraven kolok preliminarni rez od ispit preliminarni rezultati od ispit, vtor kolokvium i kontinuirano ocenuvanje


02.02.2018  11:40

WEB дизајн

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok


Клауд компјутинг

Rezultati januarski ispiten rok

Rezultati januarski ispiten rok


02.02.2018  11:30

Инвестиционен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni


Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolok


Оптимизација на бизнис процеси

Резултати оптимизација на бизнис процеси


02.02.2018  08:30

Статистика за економисти

Januarska ispitna sesija- vtor popraven kolokvium

Vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor popraven kolokvium - prakticen del Januarska ispitna sesija - (12-15) Januarska ispitna sesija (04-11)


За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.