Резултати од испити подредени по дата

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.


29.03.2018  12:20

Финансиска и актуарска математика

rezultati


29.03.2018  11:30

Економетрија

preliminarni rezultati od prv kolok


Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati megunaroden biznis-II ciklus


29.03.2018  10:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok


29.03.2018  08:50

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus


29.03.2018  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od prv kolok


Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska


rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_29_03_2018_nastavnik_Olivera Kostoska


28.03.2018  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni


Иновациски менаџмент

konecni rezultati


28.03.2018  11:20

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit


WEB дизајн

Prv kolokvium

Prv kolokvium Prakticen del Prv kolokvium teoretski del


28.03.2018  11:00

Економија на труд

Прв колоквиум

preliminarni rezultati od prv kolok


Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Prv kolokvium


28.03.2018  08:40

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od prv kolok


28.03.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati prv kolokvium


27.03.2018  19:40

Маркетинг и иновации

prv kolokvium


27.03.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok


27.03.2018  13:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni ispit


27.03.2018  13:20

Маркетинг

konecni rezultati ispit


Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati ispit


27.03.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв колоквиум оптимизација на бизнис процеси

Резултати од првиот колоквиум по оптимизација на бизнис процеси


27.03.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv kolokvium


26.03.2018  14:25

Банкарски менаџмент

konecni prv kolokv.B.M.26.03.2018

konecni prv kolokv.BM 26.03.2018


26.03.2018  13:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati


26.03.2018  12:55

Деловна анализа

ispit i vtor popraven kolokvium

konecni


26.03.2018  12:40

Банкарски менаџмент

konecni ispit b.m. 26.03.2018

konecni ispit BM 26.03.2018


26.03.2018  10:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati


26.03.2018  08:30

Математика за економисти

prv kolokvium preliminarni


Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati prv kolokvium


24.03.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati prv kolokvium


24.03.2018  10:40

Маркетинг канали

rezultati od prv kolokvium


24.03.2018  10:00

Глобални снабдувачки синџири

konecni


24.03.2018  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 - прв колоквиум

прелиминарни


Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 2


23.03.2018  13:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati


Статистика за економисти

Aprilska vonredna ispitna sesija - Preliminarni rezultati

aprilska vonredna ispitna sesija - rezultati


23.03.2018  08:50

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit


23.03.2018  08:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rezultati


22.03.2018  13:30

Сметководство

konecni rezultati ispit


Теорија на трошоци и цени

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit


Финансиски пазари и институции

konecni rezultati ispit


22.03.2018  13:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati od vtor ciklus studii


22.03.2018  09:40

Маркетинг и иновации

konecni rezultati


21.03.2018  13:30

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Поправен втор колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување


Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2018

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување


Управување со промени

Прелиминарни резултати Априлска сесија


20.03.2018  13:30

Ревизија

preliminarni rezultati


19.03.2018  13:30

Англиски јазик

сесија Март 2018

Прелиминарни од 19.03.2018


Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик. Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2


Маркетинг канали

preliminarni

konecni rezultati


19.03.2018  11:25

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok


19.03.2018  11:10

Теорија и политика на економски развој

mart 2018 ispit

april 2018 konecni


19.03.2018  08:35

Маркетинг канали

rezultati od ispit rezultati od ispit


19.03.2018  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit


09.03.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

ispit preliminarni


Ревизија - напредно ниво

ispit vtor ciklus


02.03.2018  15:55

Е-бизнис менаџмент

rezultati


02.03.2018  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

konecni rezultati

rezultati Megjunaroden biznis vtor ciklus


01.03.2018  13:10

Портфолио менаџмент

rezultati


26.02.2018  09:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_26_02_2018_vtor ciklus


23.02.2018  15:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rez vtor ciklus studii


23.02.2018  13:10

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati


22.02.2018  13:20

Менаџмент - II циклус на студии

rezultati


22.02.2018  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

Известување


20.02.2018  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklis

konecni rezultati ispit


| 1 | 2 | 3 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.