Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


03.12.2019  11:35

Клауд компјутинг

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok

Konecni rezultati-Noemvriski ispiten rok

02.12.2019  11:55

Девизен систем и девизно работење

ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ - ПРЕЛИМИНАРНИ

ПРЕЛИМИНАРНИ НОЕМВРИ 2019

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ НОЕМВРИ 2019

МОНЕТАРНА НОЕМВРИ 2019 ПРЕЛИМИНАРНИ

02.12.2019  10:40

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

Интернет маркетинг

rezultati

29.11.2019  12:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od ispit

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium

29.11.2019  13:25

Бизнис информатика

PRELIMINARNI PRV KOLOKVIUM

ПРВ КОЛОКВИУМ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

29.11.2019  12:30

Бренд менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit

28.11.2019  12:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

ERP системи

Конечни резултати ERP системи

27.11.2019  12:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispit noem kon MSP zbirni noem

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i kolokvium

27.11.2019  21:30

Бизнис информатика

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

26.11.2019  12:30

Економетрија

Завршно оценување

Сметководствен менаџмент

ispit

Економија на труд

Завршно оценување

25.11.2019  10:25

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni

25.11.2019  10:35

Деловна анализа

ispit

konecni

25.11.2019  12:30

Деловно комуницирање

испит

Прелиминарни резултати Ноември 2019

Бизнис планирање

konecni rezultati

25.11.2019  10:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

25.11.2019  10:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

25.11.2019  12:30

Стратегиски менаџмент

preliminarni

22.11.2019  12:30

Електронски бизнис

preliminarni rez od ispit

Основи на економијата

Preliminarni rezultati ispit prof. Natasha Trajkova Konecni rezultati od ispit

Preliminarni rezultati od ispit

Претприемништво и мали бизниси

noemvri 2019

Проектен менаџмент

preliminarni rez od ispit i kolokvium

21.11.2019  12:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прелиминарни резултати (ноемвриска вонредна испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија) Резултати - Евиденција на континуирано оценување - ноемвриска вонредна испитна сесија (Е-бизнис информациски системи)

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit

21.11.2019  12:35

Фискална ревизија

prel. FR ispit 21.11.2019

prel.FR ispit 21.11.2019

21.11.2019  12:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_21_11_2019

20.11.2019  12:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i kolokvium

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit konecni rezultati

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit Konecni rezultati od ispit

Трговско право

TP II kol nee kon TP ispit noe kon TP zbirni noem

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

20.11.2019  09:00

Корпорациски иновации и меѓународен бизнис

tret ciklus

19.11.2019  12:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING MENADZMENT 2 CIKLUS Konecni rezultati od ispit

19.11.2019  12:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni

18.11.2019  12:30

Банкарски менаџмент

prel.BM ispit 18.11.2019

prel. BM ispit 18.11.2019

18.11.2019  12:35

Банкарски менаџмент

prel. BM vtor popraven kolokv. 18.11.2019

prel.BM vtor popraven kolokv 18.11.2019

18.11.2019  10:50

Маркетинг менаџмент

rezultati

18.11.2019  12:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

18.11.2019  12:00

Берзанско работење

ispit

18.11.2019  10:35

Интернет маркетинг

rezultati

18.11.2019  10:30

Финансирање на проекти

Прв колоквиум

Менаџмент на квалитет

Прв колоквиум

16.11.2019  11:00

Основи на економијата

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium prof.Natasha Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium

Preliminarni rezultati - prv kolokvium

Трошоци и цени

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

Деловна информатика

Прв колоквиум

Прелиминарна листа - прв колоквиум Резултати - прв колоквиум

Управување со промени

Прелиминарни резултати прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквиум - консултации понеделник 10.45-12.45

15.11.2019  12:30

Инвестиционен менаџмент

noemvri 2019 konecni

15.11.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati - prv kolokvium

Меѓународни односи

Preliminarni rezultati - prv kolokvium

15.11.2019  12:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit

Статистика за економисти

Ноемвриски вонреден испитен рок

Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (практичен дел) Прелиминарна листа - Втор поправен колоквиум (писмен дел) Прелиминарни резултати - ноемвриска вонредна испитна сесија Резултати - Втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати - Втор поправен колоквиум - практичен дел Резултати- евиденција на континуирана проверка и завршно оценување (ноемвриска вонредна испитна сесија)

15.11.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni

14.11.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez. prv kolok.

14.11.2019  12:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

14.11.2019  11:00

Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

14.11.2019  12:30

Проектен менаџмент

napredno nivo

napredno nivo

13.11.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи - прв колоквиум

Е-бизнис информациски системи (прв колоквиум) - прелиминарни резултати Резултати прв колоквиум - Е-бизнис информациски системи

Теорија и политика на економски развој

Konecni reultati od prv kolokvium

13.11.2019  00:00

Фискална ревизија

Fiskalna revizija prv kolokv 13.11.2019

F.R. prel prv kolokv 13.11.2019

13.11.2019  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

13.11.2019  12:30

Интернет технологии

Ноемвриска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

13.11.2019  10:10

Глобални снабдувачки синџири

Известување

13.11.2019  12:30

Глобални снабдувачки синџири

ispit preliminarni

konecni

13.11.2019  11:00

Управување со промени

Испит

Испит, Ноемвриска сесија

12.11.2019  11:00

Електронски бизнис

preliminarni rez. od prv kolok.

Менаџмент

Prv kolokvium menadzment

Preliminarni rezultati Menadzment prv kol

12.11.2019  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

12.11.2019  12:30

Ревизија

Preliminarni Rezultati od Ispit Konecni rezultati od ispit

11.11.2019  12:30

Англиски јазик

Сесија ноември 2019

Прелиминарни од ное 2019

11.11.2019  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Napredno Nivo 11_11_2019

11.11.2019  12:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit, prof. d-r Goce Menkinoski

11.11.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium preliminarni

11.11.2019  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

11.11.2019  08:30

Пари и банкарство

preliminarni rez. prv kolok.

11.11.2019  09:00

Маркетинг канали

preliminarni

11.11.2019  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус, 5. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

09.11.2019  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 1 - прв колоквиум ное. 2019

Прелиминарни

Даночно и банкарско сметководство

prv kolokvium

09.11.2019  11:00

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати - прв колоквиум

прелиминарни резултати прв колоквиум - консултации понеделник 10.45-12.45

09.11.2019  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 1

09.11.2019  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_09_11_2019

09.11.2019  08:30

Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2019/2020

ЕКТС, 1. циклус, 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

08.11.2019  11:00

Маркетинг истражување

Prv kolokvium Marketing istrazuvanje

Preliminarni rezultati prv kol MI

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.