Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


23.04.2018  11:00

Финансирање на проекти

Конечни резултати

17.04.2018  12:55

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење - прв колоквиум

Прелиминарни резултати прв колоквум девизен март 2018

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА - ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати прв колоквиум монетарна март 2018

16.04.2018  10:25

Методологија на научно истажување

rezultati od tret ciklus studii

13.04.2018  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati

12.04.2018  09:30

Е-Маркетинг

Preliminarni rezultati E -Marketing Tret ciklus 12_04_2018

10.04.2018  12:45

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење 26.03.2018

10.04.2018  12:55

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

Прелиминарни резултати Монетарна економија 26.03.2018

10.04.2018  12:50

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

10.04.2018  12:10

Бизнис информатика

Резултати Бизнис инворматика март 2018

Резултати од испит Март-Април 2018 Бизнис информатика Втор колоквум Бизнис информатика март 2018

05.04.2018  13:30

Принципи и организација на сметководството

preliminarni rezultati ispit

05.04.2018  13:10

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

05.04.2018  13:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

05.04.2018  11:30

Економска глобализација

rezultati ispit

05.04.2018  12:10

WEB дизајн

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispiten rok

05.04.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

preliminarni rezultati ispit

05.04.2018  12:10

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati aprilski ispiten rok

04.04.2018  13:30

Деловна логистика

preliminarni rezultati od ispit

Меѓународно стопанско право

MSP ispit april kon MSP zbirni april

04.04.2018  15:30

Менаџмент

rezultati

04.04.2018  13:10

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

04.04.2018  09:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati ispit

03.04.2018  13:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati ispit

Економетрија

Завршно оценување, априлска сесија

03.04.2018  10:20

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit

03.04.2018  13:05

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

03.04.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati kontinuirano konecni rezultati ispit

03.04.2018  13:30

Економија на труд

Завршно оценување, априлска сесија

02.04.2018  13:30

Деловно комуницирање

Прелиминарни резултати Априлска сесија

Бизнис планирање

konecni rezultati

02.04.2018  10:25

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

konecni

02.04.2018  17:55

Однесување на потрошувачите

rezultati

02.04.2018  11:30

Социологија

konecni rezultati ispit

02.04.2018  10:10

Стратегиски менаџмент

preliminarni preliminarni prv kolokvium konecni

02.04.2018  13:30

Теорија на одлучување

Резултати испит

02.04.2018  14:10

Управување со обртни средства

razultati vtor ciklus

02.04.2018  18:05

Маркетинг информациски системи

rezultati

02.04.2018  11:05

Меѓународен маркетинг

Прв колоквиум

31.03.2018  08:30

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati prv kolokvium

31.03.2018  11:00

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati prv kolokvium

31.03.2018  14:05

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od prv kolok

31.03.2018  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_31_03_2018

31.03.2018  08:30

Бренд менаџмент

Prv kolokvium Brend Menadzment

Preliminarni rezultati prv kolokvium

30.03.2018  13:30

Електронски бизнис

Preliminarni rezultati

30.03.2018  09:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 30_03_2018

30.03.2018  13:30

Меѓународни односи

preliminarni rezultati ispit

30.03.2018  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

prv kolokvium konecni

30.03.2018  13:30

Основи на економијата

Ispit_30_03_2018_KONECNI_d-r.Trajkova

preliminarni rezultati ispit

30.03.2018  09:40

Претприемништво и мали бизниси

ispit april 2018 preliminarni konsultacii sreda 11 04 vo 11 casot

april 2018

30.03.2018  11:00

Социологија

prv kolokvium konecni

30.03.2018  08:30

Статистика за економисти

Прв колоквиум - писмен и практичен дел

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел

Трговско право

TP I kol mart kon

30.03.2018  13:30

Електронско банкарство 1

Прелиминарна матрица

30.03.2018  09:00

Проектен менаџмент

rezultati proekten menazment ispit

29.03.2018  11:30

Економетрија

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  17:00

Маркетинг менаџмент

rezultati od prv kolokvium

29.03.2018  12:20

Математика за економисти

rezultati

29.03.2018  08:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи

Е-бизнис информациски системи, втор поправен колоквиум Е-бизнис информациски системи, априлска вонредна сесија

29.03.2018  12:20

Финансиска и актуарска математика

rezultati

29.03.2018  08:30

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_29_03_2018_nastavnik_Olivera Kostoska

29.03.2018  10:00

Проектен менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok

29.03.2018  11:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

rezultati megunaroden biznis-II ciklus

29.03.2018  13:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_29_03_2018

29.03.2018  08:50

Портфолио менаџмент

rezultati vtor ciklus

29.03.2018  18:00

Интернет маркетинг

rezultati

28.03.2018  08:30

Вовед во економската глобализација

preliminarni rezultati prv kolokvium

28.03.2018  11:20

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit

28.03.2018  08:40

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od prv kolok

28.03.2018  13:30

Трговско право

TP ispi april kon zbirni rezultati Trgovsko pravo web

28.03.2018  11:20

WEB дизајн

Prv kolokvium

Prv kolokvium Prakticen del Prv kolokvium teoretski del

28.03.2018  11:00

Економија на труд

Прв колоквиум

preliminarni rezultati od prv kolok

28.03.2018  13:30

Бренд менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni

28.03.2018  11:00

Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Prv kolokvium

28.03.2018  13:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

27.03.2018  13:20

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit

Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit

27.03.2018  13:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni ispit

27.03.2018  14:05

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od prv kolok

27.03.2018  08:30

Финансиски пазари и институции

preliminarni rezultati prv kolokvium

27.03.2018  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Прв колоквиум оптимизација на бизнис процеси

Резултати од првиот колоквиум по оптимизација на бизнис процеси

27.03.2018  19:40

Маркетинг и иновации

prv kolokvium

26.03.2018  14:25

Банкарски менаџмент

konecni prv kolokv.B.M.26.03.2018

konecni prv kolokv.BM 26.03.2018

26.03.2018  12:40

Банкарски менаџмент

konecni ispit b.m. 26.03.2018

konecni ispit BM 26.03.2018

26.03.2018  12:55

Деловна анализа

ispit i vtor popraven kolokvium

konecni

26.03.2018  10:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

26.03.2018  08:30

Математика за економисти

prv kolokvium preliminarni

Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati prv kolokvium

26.03.2018  13:30

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

24.03.2018  08:30

Англиски јазик

Деловен англиски јазик 2 - прв колоквиум

прелиминарни

24.03.2018  11:00

Претприемништво и мали бизниси

preliminarni rezultati prv kolokvium

24.03.2018  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по ДФЈ 2

24.03.2018  10:40

Маркетинг канали

rezultati od prv kolokvium

24.03.2018  10:00

Глобални снабдувачки синџири

konecni

23.03.2018  13:30

Инвестиционен менаџмент

preliminarni rezultati

23.03.2018  08:50

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit

23.03.2018  13:30

Статистика за економисти

Aprilska vonredna ispitna sesija - Preliminarni rezultati

aprilska vonredna ispitna sesija - rezultati

23.03.2018  08:35

Маркетинг истражување - напредно ниво

rezultati

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.