Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


14.07.2020  09:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

14.07.2020  12:00

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати

14.07.2020  09:30

Меѓународно стопанско право

MSP juni ispit kon

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje prof.d-r Saso Atanasoski

Preliminarni rezultati_14_07_2020

14.07.2020  13:05

Фискална ревизија

FR ispit 14.07.2020

FR ispit 14.07.2020

14.07.2020  12:00

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарни резултати

14.07.2020  13:15

Интернет маркетинг

rezultati

14.07.2020  12:00

Управување со промени

испит

Прелиминарни резултати

13.07.2020  21:10

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni rezultati konecni

13.07.2020  12:00

Бренд менаџмент

Испит Бренд менаџмент

Резултати од испитот по бренд менаџмент - прелиминарни

13.07.2020  09:20

Управување со ризици во банкарството

Резултати од испит

12.07.2020  23:25

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

10.07.2020  11:15

Деловна анализа

ispit + vtor kolokvium

konecni

10.07.2020  12:20

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit + vtor kolokvium

konecni

10.07.2020  12:00

Менаџмент

Испит Менаџмент - прв циклус

Rezultati od ispitot po Menadzment 10.07.2020

10.07.2020  09:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati

10.07.2020  12:00

Компјутерско програмирање

Конечни резултати компјутерско програмирање

10.07.2020  09:30

Бизнис логистика и менаџмент на снабдувачки синџири

konecni

preliminarni

09.07.2020  12:00

Електронски бизнис

konecni rezultati

09.07.2020  09:30

Инвестиционен менаџмент

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

08.07.2020  09:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-бизнис информациски системи -(Јунска испитна сесија)

Прелиминарни резултати - втор поправен колоквиум Прелиминарни резултати (евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување) Резултати - втор поправен колоквиум Резултати - евиденција на континуирана проверка и резултати од завршното оценување

08.07.2020  08:05

Монетарна економија

Прв колоквиум Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колоквиум Конечни резултати од континуирано оценување Резултати од испит

08.07.2020  09:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

08.07.2020  12:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Економија на Европска унија

konecni rezultati_ekonomija na evropska unija_08_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

08.07.2020  19:05

Глобални снабдувачки синџири

Менаџмент на глобални синџири на снабдување

konecni rezultati konecni rezultati

07.07.2020  09:30

Сметководствен менаџмент

конечни резултати

конечни резултати конечни резултати

07.07.2020  12:00

Трошоци и цени

Konecni rezultati_07_07_2020

07.07.2020  09:30

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Економија на труд

Конечни резултати Завршно оценување

07.07.2020  19:40

Глобални снабдувачки синџири

konecni rezultati

vtor konecni konecni rezultati

06.07.2020  09:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rezultati konecni rezultati

06.07.2020  12:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati ispit i kontinuirano ocenuvanje MSS Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

06.07.2020  11:55

Стратегиски менаџмент

konecni

konecni rezultati konecni

06.07.2020  09:30

Трговско право

TP II kol juli kon TP ispit juli kon TP zbirni juli

06.07.2020  12:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati od ispit vtor popraven kolokvium - konecni rezutlati

ERP системи

Конечни резултати ERP системи

05.07.2020  14:45

Однесување на потрошувачите

rezultati ispit

03.07.2020  01:00

Банкарски менаџмент

BM- napredno nivo 03.07.2020

BM napredno nivo 03.07.2020

03.07.2020  12:45

Практикум за менаџерско сметководство

ispit

konecni

03.07.2020  12:00

Пазар на капитал и финансиски институции

Rezultati od ispit

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2020

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

02.07.2020  00:20

Банкарски менаџмент

(konecni) BM vtor popraven 02.07.2020

konecni BM vtor popraven kolokvium 02.07.2020

02.07.2020  00:25

Банкарски менаџмент

(konecni) BM ispit 02.07.2020

konecni BM ispit 02.07.2020

02.07.2020  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica MCR 2019-2020 Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica -MCR 2019-2020

02.07.2020  12:00

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

02.07.2020  09:30

Вовед во бизнис

vtor popraven kolokvium konecni kaj prof.d-r Monika A. Dichovska konecni rezultati kaj prof.d-r Monika A.Dichovska

konecni rezultati_voved vo biznis_02_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska konecni rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_02_07_2020_nastavnik_Olivera Kostoska

Берзанско работење

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

01.07.2020  09:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje MARKETING ISTRAZUVANJE Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati od ispit

01.07.2020  12:00

Маркетинг истражување

MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit MARKETING ISTRAZUVANJE 3 CIKLUS

01.07.2020  09:30

Маркетинг менаџмент

MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO-2 CIKLUS STUDII

Rezultati MARKETING MENADZMENT NAPREDNO NIVO 2 CIKLUS

Статистика за економисти

Јунска испитна сесија

Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - писмен дел) Прелиминарни резултати (втор поправен колоквиум - практичен дел) Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности и завршно оценување - јунска испитна сесија Резултати втор поправен колоквиум - писмен дел Резултати втор поправен колоквиум - практичен дел

01.07.2020  12:00

Проектен менаџмент

konecni rezultati

01.07.2020  18:30

WEB дизајн

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

01.07.2020  12:00

Финансиско сметководство - напредно ниво

Rezultati od ispit

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на бизнис процеси

01.07.2020  18:35

Клауд компјутинг

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

01.07.2020  09:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит

30.06.2020  09:30

Бизнис планирање

rezultati od ispit

30.06.2020  12:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit

30.06.2020  09:30

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati konecni rezultati

30.06.2020  12:00

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

30.06.2020  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бизнис информатика

Конечни резултати по бизнис информатика

29.06.2020  09:30

Даночно и банкарско сметководство

prelimiarni rezultati

preliminarni rezultati

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

конечни резултати конечни резултати

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Стратегиски менаџмент

rezultati od ispit - tret ciklus studii

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna matrica FPI 2019-2020 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna matrica FPI 2019-2020

Пазар на капитал и финансиски институции

INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

Rezultati Ispit -INVESTICISKO BANKARSTVO 2 CIKLUS STUDII

29.06.2020  19:05

Бизнис информатика

Excel база за испит

база за испит и колоквиум

29.06.2020  12:00

Пазар на капитал и берзанско работење

Rezultati od ispit

27.06.2020  14:45

Маркетинг и иновации

rezultati ispit

26.06.2020  09:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati konecni rezultati

Социологија

Preliminarna Matrica SOCIOLOGIJA 2019-2020 Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati ISPIT Konecni rezultati od II popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica SOCIOLOGIJA 2019-2020

26.06.2020  12:00

Семинар: Е-бизнис менаџмент

Испит трет циклус

Резултати прелиминарни трет циклус

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium

Лидерство и организациски промени

Konecni rezultati od ispit- vtor ciklus studii

25.06.2020  09:30

Англиски јазик

Прелиминарни од сесија јуни 2020

Деловен англиски јазик 1 25.06.2020 - прелиминарни Деловен англиски јазик 2 25.06.2020 - прелиминарни Деловен англиски јазик 2 вкупни - прелиминарни

25.06.2020  12:00

Економетрија

Завршно оценување

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit

25.06.2020  09:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati konecni rezultati

25.06.2020  10:45

Статистика за економисти

Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности по предметот статистика за економисти во академската 2019/2020 година
Прелиминарна листа - Евиденција на континуирано оценување на дополнителни активности по предметот статистика за економисти во академската 2019/2020 година Евиденција - Континуирано оценување во учебната 2019-2020 година

25.06.2020  12:00

Теорија и политика на економски развој

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

25.06.2020  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

25.06.2020  12:00

Проектен менаџмент

rezultati vtor ciklus

Маркетинг канали

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

24.06.2020  12:00

Финансиски менаџмент

tret ciklus studii

rezultati

Маркетинг истражување - напредно ниво

Rezultati MARKETING ISTRAZUVANJE N.N Konecni rezultati od ispit

Менаџмент

tret ciklus studii

rezultati tret ciklus studii

Банки и банкарски системи

конечни резултати

конечни резултати

23.06.2020  09:30

Меѓународен бизнис - напредно ниво

Mgjunaroden biznis-vtor ciklus

<< претходно | 1 | 2 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.