Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


17.12.2018  10:00

Меѓународен маркетинг

Резултати од испит Резултати од трет циклус

14.12.2018  10:15

Бизнис информатика

TEМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

26.11.2018  10:45

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni

26.11.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati

26.11.2018  10:35

Практикум за менаџерско сметководство

prv kolokvium

konecni

26.11.2018  13:00

Интернет маркетинг

rezultati

23.11.2018  13:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit

22.11.2018  13:30

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на биснис процеси

21.11.2018  13:30

Меѓународно стопанско право

MSP ispit noe. kon MSP zbirni noe

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit

Финансиска теорија и политика

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok

21.11.2018  12:15

WEB дизајн

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok

21.11.2018  12:40

Бизнис логистика

preliminarni

21.11.2018  12:25

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати ПРВ КОЛОКВИУМ Бинис информатика

21.11.2018  12:15

Клауд компјутинг

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok

21.11.2018  09:15

Финансирање на проекти

Конечни резултати од првиот колоквиум

20.11.2018  13:30

Економетрија

Завршно оценување, Ноемвриска сесија

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit

Сметководствен менаџмент

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

Економија на труд

Завршно оценување, Ноемвриска сесија

20.11.2018  10:40

Интернет маркетинг

kolokvium rezultati

20.11.2018  11:30

Менаџмент на квалитет

Резултати од испит Прв колоквиум

19.11.2018  11:15

Деловна анализа

ispit

konecni

19.11.2018  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

19.11.2018  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

19.11.2018  10:15

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium

preliminarni

19.11.2018  10:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni

19.11.2018  13:15

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Ноември 2018 - МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Колоквиум ноември 2018 ispit noemvri

19.11.2018  13:30

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

17.11.2018  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

17.11.2018  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_kolokvium_17_11_2018_d-r.Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium

Konecni rezultati od prv kolokvium , Prof.d-r. Saso Atanasoski

Управување со промени

Прв колоквиум

Прв колоквиум резултати по консултации

16.11.2018  13:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис

16.11.2018  13:15

Инвестиционен менаџмент

prv kolokvium

16.11.2018  13:30

Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit Konecni rezultati , kolokvium

16.11.2018  08:30

Меѓународно стопанско право

MSP I kol noem kon

16.11.2018  13:30

Основи на економијата

Preliminarni_16_11_2018_d-r.Trajkova

Konecni rezultati , ispit , Prof.d-r. Saso Atanasoski

16.11.2018  12:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni

noemvri 2018 konecni

16.11.2018  13:30

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - испит

16.11.2018  10:25

Бизнис логистика

preliminarni

16.11.2018  09:30

Банки и банкарски системи

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

15.11.2018  11:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati

15.11.2018  13:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

15.11.2018  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od prv kolok

15.11.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

E-Biznis informaciski sistemi - noemvriska vonredna ispitna sesija

Noemvriska ispitna sesija - rezulteti (E-Biznis informaciski sistemi)

15.11.2018  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Прелиминарни резултати прв колоквиум

15.11.2018  13:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

15.11.2018  11:00

Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

15.11.2018  13:30

Фискална ревизија

preliminarni rezultati od ispit

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_15_11_2018

15.11.2018  08:30

Берзанско работење

прв колоквиум - прелиминарни резултати

прелиминарни резултати - I колоквиум

14.11.2018  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

14.11.2018  13:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit

Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

14.11.2018  08:30

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (prv kolokvium)- preliminarni reziltati

E-Biznis informaciski sistemi - Prv kolokvium

14.11.2018  12:45

Теорија и политика на економски развој

prv kolokvium

prv kolokvium

14.11.2018  13:30

Трговско право

TP ispit noe. kon TP zbirni noe.

14.11.2018  08:30

Фискална ревизија

preliminarni rez od prv kolok

14.11.2018  11:00

Ревизија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

14.11.2018  12:45

Бизнис информатика

BIZNIS INFORMATIKA ISPIT

Бизнис информатика ноември 2018 испит

14.11.2018  13:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

13.11.2018  11:00

Електронски бизнис

Прв колоквиум

прв колоквиум - конечни

13.11.2018  13:30

Маркетинг

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

13.11.2018  11:00

Менаџмент

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

13.11.2018  08:30

Сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

13.11.2018  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii Vtor ciklus 13_11_2018

13.11.2018  08:30

Иновациски менаџмент

Preliminarni rezultati

12.11.2018  13:30

Банкарски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit

Девизен систем и девизно работење

конечни резултати

конечни резултати

12.11.2018  10:15

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

12.11.2018  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

12.11.2018  13:30

Менаџмент на човечки ресурси

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

12.11.2018  11:00

Пари и банкарство

preliminarni rez od prv kolok

12.11.2018  08:30

Интернет технологии

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Прв колоквиум; Прелиминарни резултати

12.11.2018  13:30

Берзанско работење

испит - конечни резултати

конечни резултати

10.11.2018  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од ДА1 прв колоквиум од 10.11.2018г.

Прв колоквиум Деловен англиски 1

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - прв колоквиум

konecni rezultati

10.11.2018  11:00

Деловно комуницирање

Прв колоквиум

Прв колоквиум резултати по консултации

Маркетинг истражување

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

10.11.2018  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од прв колоквиум по Деловен француски јазик 1

10.11.2018  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_prv kolokvium_ekonomija na evropska unija_10_11_2018

10.11.2018  08:30

Бази на податоци

Прва колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Прв колоквиум; Конечни резултати

09.11.2018  12:25

Инвестиционен менаџмент

noemvriska preliminarni

preliminarni noemvri 2018 konsultacii 21 11 vo 12 i 30 casot

09.11.2018  13:00

Маркетинг истражување

rez tret ciklus

09.11.2018  13:30

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit preliminarni rez od vtor kolok konecni rezultati od ispit

Статистика за економисти

Noemvriska ispitna sesija - preliminarni rezultati

Noemvriska ispitna sesija - rezulteti Noemvriska ispitna sesija -rezultati - 1

09.11.2018  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit

09.11.2018  12:15

Менаџмент на мали и средни бизниси

rezultati konecni

09.11.2018  09:30

Ревизија - напредно ниво

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

08.11.2018  13:30

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати - испит

konecni rezultati

Сметководство

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Теорија на трошоци и цени

.

Финансиски пазари и институции

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.