Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


19.04.2019  12:15

Девизен систем и девизно работење

Прв колоквиум Девизен систем и Девизно работење

Прв Колоквиум Девизен систем и Девизно работење април 2019

19.04.2019  13:00

Девизен систем и девизно работење

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ДЕВИЗЕН АПРИЛ 2019

Прелиминарни девизен април 2019

19.04.2019  12:10

Монетарна економија

Прв Колоквиум Монетарна економија 2019

Прв колоквиум Монетарна економија април 2019

19.04.2019  12:00

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Прелиминарни резултати ИСПИТ Монетарна економија април 2019

19.04.2019  12:10

Бизнис информатика

Испит Бизнис информатика април 2019

Испит Бизнис информатика април 2019

18.04.2019  11:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

18.04.2019  13:00

Трговско право

TP ispit april prel

18.04.2019  11:15

Меѓународен маркетинг

Трет циклус Прв колоквиум Прелиминарни резултати од испит

17.04.2019  13:00

Бази на податоци

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати

Интернет технологии

Априлска испитна сесија, 2019

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати

16.04.2019  11:25

Деловна анализа

ispit

konecni

konecni

16.04.2019  10:40

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

16.04.2019  13:00

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

16.04.2019  13:15

Клауд компјутинг

Rezultati Aprilski ispiten rok

Rezultati Aprilski ispite rok

15.04.2019  13:00

Статистика за економисти

Априлска вонредна сесија

Прелиминарни резултати - априлска испитна сесија Прелиминарни резултати (статистика за економисти и менаџери) - априлска испитна сесија

15.04.2019  18:50

Маркетинг и иновации

rezultati

12.04.2019  13:00

Бизнис планирање

preliminarni rezultati

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

12.04.2019  08:30

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

11.04.2019  11:30

Право на Европска унија

PEU II ciklus april-

11.04.2019  13:00

Сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit

10.04.2019  13:00

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати - рок за дополнителни поени до 26 Април 2019

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit

10.04.2019  11:00

WEB дизајн

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium-Prakticen del Rezultati Prv kolokvium-Teoretski del

10.04.2019  13:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium

Право на електронска трговија

PET ispit april kon PET zbirni april

10.04.2019  13:10

Клауд компјутинг

Rezultati Prv kolokvium

Rezultati Prv kolokvium

09.04.2019  13:00

Англиски јазик

Прелиминарни сесија Април 2019

сесија Април 2019

09.04.2019  12:55

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

prv kolokvium

preliminarni

09.04.2019  13:00

Економетрија

Завршно оценување

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 09_04_2019

09.04.2019  13:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski

09.04.2019  11:50

Теорија и политика на економски развој

preliminarni mart 2019

preliminarni mart 2019

09.04.2019  13:00

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик

09.04.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

09.04.2019  13:00

Маркетинг канали

konecni ispit

Известување

08.04.2019  23:05

Однесување на потрошувачите

rezultati

06.04.2019  10:40

Маркетинг канали

konecni kolokvium

06.04.2019  08:30

Маркетинг канали

Rezultati od prv kolokvium , Prof, d-r Goce Menkinoski

Глобални снабдувачки синџири

Известување

05.04.2019  08:30

Принципи и организација на сметководството

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

Социологија

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

Стратегиски менаџмент

konecni

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultat od prv kolokvium

05.04.2019  11:00

Проектен менаџмент

prv kolokvium

05.04.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit

04.04.2019  08:30

Меѓународен бизнис

rezultati od prv kolok.

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

04.04.2019  13:00

Економија на труд

Прв колоквиум

Конечни резултати

04.04.2019  11:00

Оптимизација на бизнис процеси

Колоквиум - оптимизација на бизнис процеси

Резултати од колоквиумот по оптимизација на бизнис процеси

03.04.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni reultati od prv kolokvium

Претприемништво и мали бизниси

Konecni rezultati od prv kolokvium

03.04.2019  11:00

Финансиски пазари и институции

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

02.04.2019  11:00

Економетрија

Прв колоквиум

Конечни резултати

02.04.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 02_04_2019

02.04.2019  11:00

Сметководствен менаџмент

прелиминарни резултати

прелиминарни резултати

01.04.2019  09:05

Маркетинг менаџмент

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium

01.04.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od prv kolokvium , prof.d-r Goce Menkinoski

01.04.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv kolok

01.04.2019  08:30

Статистика за економисти

Prv kolokvium

Резултати прв колоквиум - писмен дел Резултати прв колоквиум - практичен дел

01.04.2019  11:00

Вовед во бизнис

preliminarni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_01_04_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

30.03.2019  08:30

Англиски јазик

Прв колоквиум Деловен англиски јазик 2 - прелиминарни

прелиминарни од колоквиум март 2019

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 2

Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

27.03.2019  13:30

Теорија на одлучување

ПЛАНИРАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ (ВТОР ЦИКЛУС)

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

27.03.2019  14:40

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

27.02.2019  00:00

Банкарски менаџмент

Bankarski menagment-napredno nivo, preliminarni 27.02.2019

B.M.napredno nivo prelim. 27.02.2019

26.02.2019  10:05

Маркетинг менаџмент

rezultati vtor ciklus

22.02.2019  09:30

Банки и банкарски системи

konecni rezultati

konecni rezultati

22.02.2019  11:30

Стратегиски иновациски менаџмент - II циклус студии

rezultati_strategiski inovaciski menadjment_vtor ciklus_22_02_2019

21.02.2019  09:30

Семинар: Деловно комуницирање

Испит, втор циклус

Прелиминарна матрица, консултации на 1 Март 2019 год или на еМаил или тел.

19.02.2019  11:05

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит и континуирано оценување

18.02.2019  13:35

Однесување на потрошувачите

konecni rezultati

18.02.2019  10:40

Претприемништво

vtor cuklus januari 2019

18.02.2019  13:35

Интернет маркетинг

konecni rezultati Marketing Internet

18.02.2019  08:30

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колокивум Континуирано оценување (Quality Management) Испит

16.02.2019  11:00

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od vtor kolok, kontinuirano ocenuvanje i ispit konecni rez ispit i vtor kolokvium konecni rez vtor kolok

16.02.2019  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

16.02.2019  09:30

Ревизија - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Revizija napredno nivo 2 ciklus Konecni rezultati od ispit Revizija n.n 2 ciklus

Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecna Matrica Brend Menadzment -Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

15.02.2019  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Vtor popraven kolokvium - preliminarni rezultati 15.02 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija Konecna matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija

15.02.2019  11:30

Менаџмент информациски системи

Rezultat od ispit- vtor ciklus

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

15.02.2019  13:30

Организациски менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Бизнис логистика

preliminarni

ispit vtor kolokvium

15.02.2019  08:20

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Конечни резултати од испит Континуирано оценување

14.02.2019  13:30

Вовед во економската глобализација

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

14.02.2019  12:05

Девизен систем и девизно работење

Прелиминарни резултати Девизен систем и девизно работење јануари 2019

колоквиум јануари 2019 ispit devizen januari 2019

14.02.2019  11:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис (испит и колоквиум)

Електронски бизнис

14.02.2019  13:30

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni vtor popraven

14.02.2019  12:35

Монетарна економија

Монетарна јануари 2019

Втор колоквиум Монетарна јануари 2019 Испит Монетарна јануари 2019

14.02.2019  13:30

Основи на економијата

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni rezultati vtor popraven

Preliminarni_ispit_14_02_2019_d-r.Trajkova Vtor kolokvium_14_02_19_d-r.Trajkova Konecna matrica OSNOVI NA EKONOMIJA-Fevruarska sesija

<< претходно | 1 | 2 | 3 |

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.