Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.09.2017  11:30

Методологија на научно истажување

rezultati III ciklus studii

12.09.2017  11:30

Маркетинг истражување

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни финансии

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

06.09.2017  11:30

Меѓународно стопанско право

MSP zbirni septemvro MSP ispit sept kon MSP II kol sep kon

Менаџмент

Rezultati ispit i vtor kolokvium menadzment

05.09.2017  11:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

04.09.2017  11:45

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

01.09.2017  11:30

Меѓународни односи

konecni rezultati

Менаџерска економија - II циклус на студии

rezultati

01.09.2017  09:00

Меѓународен маркетинг

Ispit + Kontinuirano ocenuvanje_Prof.d-r.M.Boshkoska

31.08.2017  11:30

Математика за економисти

konecni rezultati

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

konecni rezultati

30.08.2017  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit i vtor popraven kolokvium

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati

29.08.2017  11:30

Маркетинг

konecni rezultati konecni rezultati

29.08.2017  21:30

Маркетинг менаџмент

preliminarni rezultati

29.08.2017  11:30

Маркетинг на услужни дејности

konecni rezultati konecni rezultati

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Конечни резултати

29.08.2017  21:30

Маркетинг и иновации

rezultati

25.08.2017  11:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati

Монетарна економија

preliminarni rezultati preliminarni rezultati konecni rezultati od ispit konecni rezultati od vtor popraven kolok

24.08.2017  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 24_08_2017

22.08.2017  11:30

Макроекономска анализа и политика

preliminarni rezultati preliminarni rezultati

21.08.2017  11:30

Меѓународен маркетинг

rezultati rezultati

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

21.08.2017  11:00

Маркетинг канали

preliminarni konecni konecni

19.06.2017  09:30

Менаџмент информациски системи

preliminarni rezultati

15.06.2017  23:45

Маркетинг и иновации

konecni rezultati

15.06.2017  12:30

Маркетинг информациски системи

rezultati

12.06.2017  09:00

Менаџмент

Vo tabelata se prikazani rezultatite od ispitot i od vtoriot kolokvium odrzani na 12.06

09.06.2017  09:30

Меѓународна економија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 09_06_2017 Preliminarni rezultati Marketing komunikacii_09_06_2017

07.06.2017  09:30

Меѓународни односи

konecni rezultati

07.06.2017  11:30

Менаџерско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati

06.06.2017  09:30

Математика за економисти

prel. rez. vtor popraven kolokvium prel. rez. ispit kontinuirano ocenuvanje konecni

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

matrica so dopol.poeni preliminarni rezultati ispit

05.06.2017  09:30

Меѓународен бизнис

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

05.06.2017  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit

01.06.2017  11:30

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati II ciklus

31.05.2017  11:30

Меѓународни финансии

konecni rezultati konecni rezultati konecni rezultati

30.05.2017  11:30

Монетарна економија

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

29.05.2017  11:30

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

29.05.2017  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni konecni

Моделирање на економски појави и процеси

Modeliranje na biznis procesi

Rezultati junska ispitna sesija 2017

Менаџерска економија - II циклус на студии

preliminarni rezultati

27.05.2017  18:35

Маркетинг менаџмент

Konecni rezultati

25.05.2017  11:25

Макроекономска анализа и политика

juni 2017 preliminarni konsultacii 1 juni vo 10 casot

preliminarni juni2017 konsultacii 1 juni vo 10 casot

23.05.2017  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati

22.05.2017  11:00

Маркетинг истражување

konecni rezultati II popraven kolokvium konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje

22.05.2017  09:30

Меѓународен маркетинг

konecni rezultati ispit konecni rezultati II popraven kolokvium konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент со финансиски ресурси

konecni rezultati ispit

22.05.2017  11:30

Маркетинг канали

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit

konecni konecni

19.05.2017  09:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

konecni rezultati

17.05.2017  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

rezultati megunaroden biznis-II ciklus

14.05.2017  14:15

Маркетинг и иновации

prv popraven vtor kolokvium

13.05.2017  11:00

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium

12.05.2017  11:00

Меѓународен бизнис

konecni rezultati I popraven kolokvium konecni rezultati II kolokvium

Меѓународен маркетинг

konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium

Меѓународни финансии

matrica so dopolnitelni poeni konecni rezultati I popraven kolokvium konecni rezultati II kolokvium

11.05.2017  14:50

Маркетинг менаџмент

prv popraven vtor kolokvium

11.05.2017  15:00

Монетарна економија

matrica so dopolnitelni poeni konecni rezultati II kolokvium konecni rezultati I popraven kolokvium

11.05.2017  11:00

Маркетинг канали

preliminarni

preliminarni preliminarni

konecni rezultati II kolokvium

09.05.2017  14:00

Математика за економисти

rezultati prv popraven i vtor kolokvium

konsultacii na 25 maj vo 10 casot konsultacii na 25 maj vo 10 casot

08.05.2017  08:30

Меѓународни бизнис финансии

Ispit_MBF

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.