Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


19.04.2019  12:10

Монетарна економија

Прв Колоквиум Монетарна економија 2019

Прв колоквиум Монетарна економија април 2019

19.04.2019  12:00

Монетарна економија

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ИСПИТ

Прелиминарни резултати ИСПИТ Монетарна економија април 2019

18.04.2019  11:00

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

18.04.2019  11:15

Меѓународен маркетинг

Трет циклус Прв колоквиум Прелиминарни резултати од испит

16.04.2019  10:40

Меѓународен менаџмент

preliminarni

preliminarni

15.04.2019  18:50

Маркетинг и иновации

rezultati

12.04.2019  13:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium

09.04.2019  13:00

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing Tret ciklus 09_04_2019

09.04.2019  13:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od ispit , Prof.d-r. Goce Menkinoski

09.04.2019  13:00

Маркетинг канали

konecni ispit

Известување

06.04.2019  10:40

Маркетинг канали

konecni kolokvium

06.04.2019  08:30

Маркетинг канали

Rezultati od prv kolokvium , Prof, d-r Goce Menkinoski

04.04.2019  08:30

Меѓународен бизнис

rezultati od prv kolok.

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium

03.04.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni reultati od prv kolokvium

02.04.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 02_04_2019

01.04.2019  09:05

Маркетинг менаџмент

Preliminarni rezultati od 1 kolokvium

01.04.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

Rezultati od prv kolokvium , prof.d-r Goce Menkinoski

01.04.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv kolok

27.03.2019  14:40

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

26.02.2019  10:05

Маркетинг менаџмент

rezultati vtor ciklus

19.02.2019  11:05

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати испит и континуирано оценување

18.02.2019  08:30

Менаџмент на квалитет

Втор колоквиум Прв поправен колоквиум Втор поправен колокивум Континуирано оценување (Quality Management) Испит

16.02.2019  11:30

Менаџерска економија - II циклус на студии

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

15.02.2019  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Vtor popraven kolokvium - preliminarni rezultati 15.02 Konecni rezultati 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija Konecna matrica MENADZMENT-Fevruarska sesija

15.02.2019  11:30

Менаџмент информациски системи

Rezultat od ispit- vtor ciklus

14.02.2019  13:30

Меѓународни односи

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje Konecni vtor popraven

14.02.2019  12:35

Монетарна економија

Монетарна јануари 2019

Втор колоквиум Монетарна јануари 2019 Испит Монетарна јануари 2019

13.02.2019  11:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Менаџмент информациски системи

Е-Бизнис информациски системи (Прелиминарни резултати - Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија)

Е-Бизнис информациски системи -(Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување- февруарска испитна сесија) Е-Бизнис информациски системи - февруарска испитна сесија

12.02.2019  19:45

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati

12.02.2019  11:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rez od ispit i vtor kolok

Меѓународна економија

preliminarni rez od ispit i kontinuirano ocenuvanje preliminarni rezultati vtor kolok

12.02.2019  13:30

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna Matrica MSS-Fevruarska sesija

11.02.2019  11:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati Marketing napredno nivo Vtor ciklus 11_02_2019 Konecni rezultati Marketing 2 ciklus 11.02.2019

11.02.2019  09:30

Маркетинг истражување

Rezultati od ispit

11.02.2019  11:55

Маркетинг и иновации

rezultati Inovacii i marketing

09.02.2019  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

Preliminarni rezultati od ispit MCR

09.02.2019  15:05

Монетарна економија

rezultati vtor ciklus

08.02.2019  13:30

Маркетинг истражување

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE Fevruarska sesija Konecna matrica MARKETING ISTRAZUVANJE -Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

08.02.2019  11:30

Меѓународни финансии

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

07.02.2019  13:30

Маркетинг

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MARKETING 2018-2019 Konecna Matrica MARKETING Fevruarska sesija Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica MUD 2018-2019 Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit Konecna matrica MUD -Fevruarska sesija

07.02.2019  11:30

Меѓународен менаџмент

konecni

ispit konecni vtor kolokvium konecni

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Резултати втор поправен колоквиум

06.02.2019  11:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

06.02.2019  09:30

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati vtor ciklus

05.02.2019  11:35

Макроекономска анализа и политика

preliminarni fevruari 2019

preliminarni fevruari 2019

05.02.2019  11:30

Менаџмент - II циклус на студии

Preliminarni rezultati od ispit Menadzment-Napredno nivo Konecni rezultati Menadzment n.n 2 ciklus

04.02.2019  11:30

Маркетинг менаџмент

Strategiski marketing menazment tret ciklus

rezultati od Strategiski marketing menazment tret ciklus studii

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit

04.02.2019  09:30

Менаџмент

tret ciklus studii

rezultati od ispit na tret ciklus studii

04.02.2019  11:30

Маркетинг канали

rezultati od ispit

preliminarni

21.01.2019  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

21.01.2019  11:00

Меѓународни односи

Rezultati od prv popraven Rezultati od vtor kolokvium

18.01.2019  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rez od prv kolok preliminarni rezultati vtor kolok kontinuirano ocenuvanje ME preliminarni

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Прелиминарни резултати втор колоквиум

Известување

17.01.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od poenite za dopolnitelni aktivnosti po predmetot E-Biznis informaciski sistemi

Rezultati od vtor kolokvium po predmetot E_Biznis informaciski sistemi Evidencija na dopolnitelni poeni po E_Biznis informaciski sistemi vo ucebnata 2018/2019 godina

16.01.2019  11:00

Менаџмент

Kolokviumi januari

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezultati Rezultati od vtoriot kolokvium - preliminarni Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium

15.01.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni konecni

15.01.2019  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium kontinuirano ocenuvanje MSS preliminarni rezultati Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

14.01.2019  11:00

Маркетинг истражување

Vtor kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2019, preliminarni rezultati Prv popraven kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2019, preliminarni Konecni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

21.11.2018  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

20.11.2018  13:30

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.