Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


24.04.2019  13:00

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

23.04.2019  13:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati od ispit konecni rezultati

19.04.2019  13:00

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

19.04.2019  11:00

Фискална ревизија

Fiskalna revizija 19.04.2019 ispit

konecni FR ispit

11.04.2019  13:00

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

09.04.2019  13:00

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит по Деловен француски јазик

05.04.2019  08:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultat od prv kolokvium

05.04.2019  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

03.04.2019  11:00

Финансиски менаџмент

prv kolokvium

Финансиски пазари и институции

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

01.04.2019  08:30

Финансиска теорија и политика

prv kolokvium

30.03.2019  08:30

Француски јазик

Прв колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од првиот колоквиум по Деловен француски јазик 2

16.02.2019  11:30

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

15.02.2019  11:30

Финансиска теорија и политика

preliminarni rez od ispit i vtor kolok konecni rez ispit i vtor kolokvium

15.02.2019  08:20

Финансирање на проекти

Втор колоквиум Конечни резултати од испит Континуирано оценување

13.02.2019  11:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Preliminarna Matrica Finansisko Smetkovodstvo Fevruarska sesija Konecna Matrica Finansisko Smetkovodstvo-Fevruarska sesija Konecni rezultati od ispit Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium

13.02.2019  11:05

Фискална ревизија

preliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

pleliminarni rezultati FR vtor popraven kolokvium 13.02.2019

preliminarni rezultati FR ispit 13.02.2019

06.02.2019  11:30

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od ispit Preliminarni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 popraven kolokvium Konecni rezultati od ispit

04.02.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1 и 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

18.01.2019  11:00

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

17.01.2019  11:00

Фискална ревизија

FR konecni rezultati prv popraven kolokvium17.01.2019

konecni rezultati prv popraven kolokvium FR17,01,2019

17.01.2019  11:05

Фискална ревизија

konecni rezultati FR vtor kolokvium 17.01.2019

konecni rezultati vtor kolokvium RR 17.01.2019

14.01.2019  08:30

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по Деловен француски јазик 2

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.