Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


04.02.2019  11:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od ispit

04.02.2019  09:30

Менаџмент

tret ciklus studii

rezultati od ispit na tret ciklus studii

04.02.2019  11:30

Теорија и политика на економски развој

Preliminarni rezultati - ispit i kontinuirano ocenuvanje

04.02.2019  09:30

Француски јазик

Писмен испит по Деловен француски јазик 1 и 2

Резултати од писмениот испит и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 1 и 2 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 1 Завршен извештај од испитот по Деловен француски јазик 2

04.02.2019  11:30

Пазар на капитал и финансиски институции

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Маркетинг канали

rezultati od ispit

preliminarni

24.01.2019  11:35

Практикум за менаџерско сметководство

vtor kolokvium

konecni

23.01.2019  12:45

Деловна анализа

prv popraven kolokvium

konecni

konecni

22.01.2019  08:30

Бизнис логистика

preliminarni

prv kolokvium vtor kolokvium

22.01.2019  11:50

Интернет маркетинг

rezultati od prv kolokvium vtor kolokvium

22.01.2019  11:00

Управување со промени

Колоквиуми

Прелиминарна евиденција на поени од колоквиуми и дополнителни активности, формирање на оценка - Увид во тетратки на 5 Февруари во 12 часот

21.01.2019  11:00

Инвестиционен менаџмент

vtor kolokvium januari 2019 konecni prv kolokvium januari 2019 vkupno

21.01.2019  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

21.01.2019  11:00

Меѓународни односи

Rezultati od prv popraven Rezultati od vtor kolokvium

Основи на економијата

Prv popraven kolokvium_21_01_19_d-r. Trajkova Vtor kolokvium_21_01_19_d-r.Trajkova Zbirni poeni_2018_19_d-r. Trajkova

Rezultati od vtor kolokvium Rezultati od prv popraven kolokvium

18.01.2019  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati

Меѓународна економија

preliminarni rez od prv kolok preliminarni rezultati vtor kolok kontinuirano ocenuvanje ME preliminarni

Моделирање на економски појави и процеси

МОДЕЛИРАЊЕ НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

Прелиминарни резултати втор колоквиум

Известување

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

18.01.2019  16:20

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ - БИЗНИС ИНФОРМАТИКА

Прв поправен колоквиум бизнис информатика јануари 2019 Втор колоквиум бизнис информатика јануари 2019

17.01.2019  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

Менаџмент информациски системи

Preliminarni rezultati od poenite za dopolnitelni aktivnosti po predmetot E-Biznis informaciski sistemi

Rezultati od vtor kolokvium po predmetot E_Biznis informaciski sistemi Evidencija na dopolnitelni poeni po E_Biznis informaciski sistemi vo ucebnata 2018/2019 godina

17.01.2019  14:05

Теорија и политика на економски развој

vtor kolokvium preliminarni

vtor kolokvium preliminarni januari 2019 konsultacii 4 02 vo 12 casot vkupno preliminarni januari 2019 konsultacii 4 02 vo 12 casot

17.01.2019  11:00

Фискална ревизија

FR konecni rezultati prv popraven kolokvium17.01.2019

konecni rezultati prv popraven kolokvium FR17,01,2019

17.01.2019  11:05

Фискална ревизија

konecni rezultati FR vtor kolokvium 17.01.2019

konecni rezultati vtor kolokvium RR 17.01.2019

17.01.2019  11:00

Ревизија

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium kontinuirano ocenuvanje REVIZIJA preliminarni rezultati Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium

16.01.2019  11:00

Електронски бизнис

прв колоквиум, втор колоквиум и дополнителни поени

резултати

Менаџмент

Kolokviumi januari

Prv popraven kolokvium - preliminarni rezultati Rezultati od vtoriot kolokvium - preliminarni Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium

16.01.2019  08:30

Сметководство

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od 1 popraven kolokvium

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

15.01.2019  08:30

Меѓународен менаџмент

preliminarni

konecni konecni

15.01.2019  11:00

Меѓународни сметководствени стандарди

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium kontinuirano ocenuvanje MSS preliminarni rezultati Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

15.01.2019  08:30

Пари и банкарство

preliminarni rez od prv kolok preliminarni rezultati vtor kolok kontinuirano ocenuvanje PB preliminarni

Интернет технологии

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019 година

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Поправен прв колоквиум; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 5. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

Берзанско работење

konecni rezultati

konecni rezultati konecni rezultati

14.01.2019  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни колоквиум Јан 2019

Прелиминарни колоквиум Јан 2019

Даночно и банкарско сметководство

конечни резултати

konecni rezultati

14.01.2019  11:00

Деловно комуницирање

Колоквиум

Прелиминарна евиденција на поени од колоквиуми и дополнителни активности, формирање на оценка - Увид во тетратки на 5 Февруари во 12 часот

Маркетинг истражување

Vtor kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2019, preliminarni rezultati Prv popraven kolokvium Marketing istrazuvanje , januari 2019, preliminarni Konecni rezultati od I kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

14.01.2019  08:30

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 1

Резултати од вториот колоквиум по Деловен француски јазик 2

14.01.2019  11:00

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_prv kolokvium_14_01_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_14_01_2019 rezultati_ekonomija na evropska unija_kolokviumi_dopolnitelni poeni_akademska_2018_2019

14.01.2019  08:30

Бази на податоци

Втора колоквиумска недела, зимски семестар; Академска 2018/2019 година

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Втор колоквиум; Конечни резултати

14.12.2018  10:15

Бизнис информатика

TEМИ ЗА СЕМИНАРСКА

ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКА

27.11.2018  10:35

Практикум за менаџерско сметководство

prv kolokvium

konecni

26.11.2018  10:45

Деловна анализа

prv kolokvium

konecni

26.11.2018  12:00

Однесување на потрошувачите

rezultati

26.11.2018  13:00

Интернет маркетинг

rezultati

23.11.2018  13:30

Пари и банкарство

preliminarni rezultati od ispit

Финансиски менаџмент

preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati od ispit

Бренд менаџмент

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od II kolokvium Konecni rezultati od ispit

22.11.2018  13:30

Финансиско сметководство

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

Оптимизација на бизнис процеси

Конечни резултати оптимизација на биснис процеси

21.11.2018  13:30

Менаџмент

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

Финансиска теорија и политика

Preliminarni Rezultati od 2 kolokvium Preliminarni rezultati od ispit preliminarni rezultati od ispit i vtor kolok konecni rezultati od ispit

21.11.2018  12:15

WEB дизајн

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok

21.11.2018  12:40

Бизнис логистика

preliminarni

21.11.2018  12:25

Бизнис информатика

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРВ КОЛОКВИУМ

прелиминарни резултати ПРВ КОЛОКВИУМ Бинис информатика

21.11.2018  12:15

Клауд компјутинг

Rezultati Noemvriski ispiten rok

Rezultati Noemvriski ispiten rok

20.11.2018  13:30

Економетрија

Завршно оценување, Ноемвриска сесија

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od ispit

Економија на труд

Завршно оценување, Ноемвриска сесија

20.11.2018  10:40

Интернет маркетинг

kolokvium rezultati

19.11.2018  11:15

Деловна анализа

ispit

konecni

19.11.2018  13:30

Бизнис планирање

konecni rezultati

19.11.2018  11:05

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

19.11.2018  10:15

Меѓународен менаџмент

prv kolokvium

preliminarni

19.11.2018  10:30

Меѓународен менаџмент

konecni

konecni

19.11.2018  13:15

Монетарна економија

Прелиминарни резултати Ноември 2018 - МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА

Колоквиум ноември 2018 ispit noemvri

19.11.2018  13:30

Социологија

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

17.11.2018  08:30

Маркетинг на услужни дејности

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

17.11.2018  11:00

Основи на економијата

Preliminarni_kolokvium_17_11_2018_d-r.Trajkova Konecni rezultati od I kolokvium

Konecni rezultati od prv kolokvium , Prof.d-r. Saso Atanasoski

Управување со промени

Прв колоквиум

Прв колоквиум резултати по консултации

16.11.2018  13:30

Електронски бизнис

Електронски бизнис

16.11.2018  13:15

Инвестиционен менаџмент

prv kolokvium

16.11.2018  13:30

Меѓународни односи

Konecni rezultati , ispit Konecni rezultati , kolokvium

Основи на економијата

Preliminarni_16_11_2018_d-r.Trajkova

Konecni rezultati , ispit , Prof.d-r. Saso Atanasoski

16.11.2018  12:00

Претприемништво и мали бизниси

konecni

noemvri 2018 konecni

16.11.2018  13:30

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент - испит

16.11.2018  10:25

Бизнис логистика

preliminarni

15.11.2018  11:00

Бизнис планирање

konecni rezultati od prv kolokvium

15.11.2018  13:30

Математика за економисти

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

15.11.2018  11:00

Меѓународна економија

preliminarni rezultati od prv kolok

15.11.2018  13:30

Менаџмент информациски системи

E-Biznis informaciski sistemi - noemvriska vonredna ispitna sesija

Noemvriska ispitna sesija - rezulteti (E-Biznis informaciski sistemi)

15.11.2018  11:00

Моделирање на економски појави и процеси

Моделирање на бизнис процеси

Прелиминарни резултати прв колоквиум

15.11.2018  13:30

Финансиска и актуарска математика

Konecni rezultati od ispit i kontinuirano ocenuvanje

15.11.2018  11:00

Финансиско сметководство

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

15.11.2018  13:30

Фискална ревизија

preliminarni rezultati od ispit

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_15_11_2018

15.11.2018  08:30

Берзанско работење

прв колоквиум - прелиминарни резултати

прелиминарни резултати - I колоквиум

14.11.2018  08:30

Маркетинг

Preliminarni Rezultati od 1 kolokvium Konecni rezultati od I kolokvium

14.11.2018  13:30

Меѓународен бизнис

preliminarni rezultati od ispit

Меѓународни сметководствени стандарди

Rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

14.11.2018  08:30

Менаџмент информациски системи

E-biznis informaciski sistemi (prv kolokvium)- preliminarni reziltati

E-Biznis informaciski sistemi - Prv kolokvium

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.