Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


15.06.2017  23:45

Маркетинг и иновации

konecni rezultati

15.06.2017  12:30

Маркетинг информациски системи

rezultati

15.06.2017  12:25

Интернет маркетинг

konecni rezultati

14.06.2017  11:00

Пари и банкарство

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati popraven II kolokvium

14.06.2017  11:30

Финансиски менаџмент

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II kolokvium

14.06.2017  09:30

Проектен менаџмент

напредно ниво

II ciklus

14.06.2017  11:00

Бренд менаџмент

Vo tabelata se prikazani samo kandidatite koi polagaa direktno na ispit rezultati II kolokvium juni

13.06.2017  18:50

Однесување на потрошувачите

preliminarni rezultati konecni rezultati

13.06.2017  09:30

Финансиско сметководство

konecni rezultati

13.06.2017  11:30

Вовед во бизнис

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

rezultati_voved vo biznis_13_06_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor_kolokvium_13_06_2017_nastavnik_Olivera_Kostoska

13.06.2017  09:30

Финансиско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati

12.06.2017  12:50

Банкарски менаџмент

b.m.ispit juni konecni

juni b.m.

b.m.kolokv juni konecni

12.06.2017  11:30

Деловна логистика

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati

12.06.2017  09:00

Менаџмент

Vo tabelata se prikazani rezultatite od ispitot i od vtoriot kolokvium odrzani na 12.06

12.06.2017  11:30

Финансиска теорија и политика

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

12.06.2017  12:50

Фискална ревизија

f.r. konecni juni

f.r. ispit konecni juni

fr kolokv juni

12.06.2017  09:30

Пазар на капитал и финансиски институции

vtor ciklus preliminarni rezultati

12.06.2017  11:30

Иновации и интелектуална сопственост

Завршно оценување, јуни 2017

10.06.2017  11:25

WEB дизајн

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

Preliminarni rezultati Junski ispiten rok

09.06.2017  09:30

Банкарски менаџмент

II ciklus

bankarski menadzment napredno nivo

Вовед во економската глобализација

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni

09.06.2017  09:00

Економетрија

Прелиминарни резултати, Економетрија

09.06.2017  09:30

Меѓународна економија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

09.06.2017  11:30

Сметководствен менаџмент

kontinuirano ocenuvanje preliminarni konecni rezultati vtor kolokvium konecni rezultati ispit

09.06.2017  09:30

Маркетинг комуникации

Preliminarni rezultati Marketing komunikacii 09_06_2017 Preliminarni rezultati Marketing komunikacii_09_06_2017

09.06.2017  09:00

Економија на труд

Прелиминарни резултати, Економија на труд

09.06.2017  12:50

Клауд компјутинг

Rezultati junski ispiten rok

Rezultati Junski ispiten rok

08.06.2017  11:30

Деловно комуницирање

Испит

Прелиминарни резултати

08.06.2017  09:30

Бизнис планирање

konecni rezultati konecni rezultati

08.06.2017  11:30

Социологија

konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati II popraven kolokvium

08.06.2017  09:30

Теорија на одлучување

Испит и втор колоквиум

Rezultati vtor kolokvium juni 2017

Rezultati ispit juni 2017

08.06.2017  11:55

Фискална ревизија

prel. ispit FR 06.06.2017

ispit FR juni 2017

07.06.2017  20:40

Банкарски менаџмент

vtor popraven kolokvium prelim B.M.30.05.2017

vtor popraven BM

prel.ispit BM

07.06.2017  09:30

Електронски бизнис

Е-бизнис јуни

Меѓународни односи

konecni rezultati

07.06.2017  11:30

Основи на економијата

Ispit_07_06_2017_KONECNI_d-r.Trajkova

07.06.2017  09:30

Основи на економијата

kontinuirano ocenuvanje konecni vtor popraven kolokvium konecni

07.06.2017  21:35

Фискална ревизија

prel F.R. vtor popraven kolokv 06.06.2017

prel F.R. vtor popraven kolok

07.06.2017  09:30

Електронско банкарство 1

Испит

Прелиминарни резултати

07.06.2017  11:30

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент јуни 2017

Менаџерско сметководство - напредно ниво

konecni rezultati

06.06.2017  11:30

Деловно комуницирање

Preliminarni rezultati Delovno komuniciranje_ 06_06_2017

Европска економска интеграција

rezultati_evropska ekonomska integracija_06_06_2017

06.06.2017  09:30

Математика за економисти

prel. rez. vtor popraven kolokvium prel. rez. ispit kontinuirano ocenuvanje konecni

Менаџмент информациски системи

E-BIZNIS INFORMACISKI SISTEMI

matrica so dopol.poeni preliminarni rezultati ispit

Финансиска и актуарска математика

preliminarni rezultati ispit preliminarni rezultati vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

06.06.2017  11:30

Економија на Европска унија

rezultati_ekonomija na evropska unija_06_06_2017 rezultati_ekonomija na evropska unija_vtor kolokvium_06_06_2017

05.06.2017  09:30

Економика на надворешна трговија

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati

Меѓународен бизнис

kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

05.06.2017  11:30

Меѓународни сметководствени стандарди

konecni rezultati ispit

05.06.2017  14:55

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

01.06.2017  10:30

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

ispit

konecni

01.06.2017  11:30

Маркетинг менаџмент

konecni rezultati II ciklus

31.05.2017  11:30

Меѓународни финансии

konecni rezultati konecni rezultati konecni rezultati

31.05.2017  09:30

Статистика за економисти

Junska ispitna sesija

Vtor i vtor popraven kolokvium - pismen del Vtor i vtor popraven kolokvium - prakticen del Rezultati junska ispitna sesija (04-11) Rezultati junska ispitna sesija (12-15)

30.05.2017  11:30

Девизен систем и девизно работење

konecni rezultati

vtor kolokvium ispit

Монетарна економија

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

Принципи и организација на сметководството

konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati konecni rezultati II popraven kolokvium

30.05.2017  08:30

Берзанско работење

konecni rezultati

vtor kolokvium ispit

29.05.2017  11:30

Маркетинг

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

Маркетинг на услужни дејности

preliminarni rezultati ispit prel. rez. vtor popraven kolokvium kontinuirano ocenuvanje konecni

29.05.2017  09:30

Меѓународен менаџмент

konecni konecni

Моделирање на економски појави и процеси

Modeliranje na biznis procesi

Rezultati junska ispitna sesija 2017

Менаџерска економија - II циклус на студии

preliminarni rezultati

Бизнис информатика

Испит

Прелиминарни резултати

27.05.2017  18:35

Маркетинг менаџмент

Konecni rezultati

26.05.2017  11:30

Експертски системи

Ekspertski sistemi

Rezultati junska ispitna sesija 2017

Ревизија - напредно ниво

konecni rezultati ispit

Бази на податоци

Јунска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 3. семестар; Теоретски дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС; 1. циклус; 3. семестар; Завршно оценување

Интернет технологии

Јунска испитна сесија, 2017

ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Практичен дел од испитот; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Теоретски дел; Конечни резултати ЕКТС, 1. циклус; 5. семестар; Завршно оценување

Глобални снабдувачки синџири

preliminarni

konecni

26.05.2017  09:30

Управување со промени

Испит

Прелиминарни резултати

25.05.2017  11:30

Деловна анализа

konecni rezultati ispit

25.05.2017  11:25

Макроекономска анализа и политика

juni 2017 preliminarni konsultacii 1 juni vo 10 casot

preliminarni juni2017 konsultacii 1 juni vo 10 casot

25.05.2017  11:30

Ревизија

konecni rezultati ispit

23.05.2017  09:30

Менаџмент на човечки ресурси

konecni rezultati konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati

23.05.2017  11:30

Стратегиски менаџмент

konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje konecni rezultati II popraven kolokvium

Финансиски пазари и институции

konecni vtor popraven kolokvium konecni rezultati ispit matrica so dopol.poeni

22.05.2017  09:30

Англиски јазик

Јунска сесија 2017 - прелиминарни

прелиминарни мај 2017

22.05.2017  11:00

Маркетинг истражување

konecni rezultati II popraven kolokvium konecni rezultati kontinuirano ocenuvanje

22.05.2017  09:30

Меѓународен маркетинг

konecni rezultati ispit konecni rezultati II popraven kolokvium konecni rezultati ispit kontinuirano ocenuvanje

22.05.2017  10:00

Теорија и политика на економски развој

preliminarni tper juni 2017

preliminarni tper juni 2017 konsultacii 1 juni 2017 vo 10 casot

22.05.2017  09:30

Француски јазик

Испит-сите насоки по Деловен француски јазик 1 и 2.

Резултати од испитот и вториот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2 Конечни резултати по Деловен француски јазик 1 Конечни резултати по Деловен француски јазик 2

Менаџмент со финансиски ресурси

konecni rezultati ispit

22.05.2017  11:30

Портфолио менаџмент

konecni rezultati ispit

Маркетинг канали

konecni rezultati ispit konecni rezultati ispit

konecni konecni

Банки и банкарски системи

preliminarni rezultati

preliminarni rezultati

19.05.2017  09:30

Маркетинг истражување - напредно ниво

konecni rezultati

18.05.2017  11:25

Банкарски менаџмент

B.M. prel.prv popraven kolokv 09.05.2017

B.M.prel prv popraven kolokv

B.M.prel vtor kolokv

17.05.2017  09:30

Меѓународна трговија - втор циклус

rezultati megunaroden biznis-II ciklus

17.05.2017  12:05

WEB дизајн

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ-КОЛОКВИУМСКА НЕДЕЛА

Прв поправен колоквиум-теоретски дел Втор колоквиум-Практичен дел Втор колоквиум-Теоретски дел

16.05.2017  13:25

Клауд компјутинг

Rezultati Vtor kolokvium

Rezultati prv popraven kolokvium Rezultati vtor kolokvium

15.05.2017  11:15

Државно сметководство и сметководство на непрофитни организации

vtor kolokvium

konecni

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.