Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


30.05.2019  16:15

Однесување на потрошувачите

rezultati kolokvium

30.05.2019  11:00

Претприемништво и мали бизниси

prv popraven kolokvium konecni vtor kolokvium maj 2019 konecni

Финансиски менаџмент

preliminarni rez od prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok kontinuirano ocenuvanje

Финансиски пазари и институции

Preliminarni rezultati od 1 popraven kolokvium Preliminarni rezultati od 2 kolokvium Konecni rezultati od I popraven kolokvium Konecni rezultati od 2 kolokvium

30.05.2019  12:05

WEB дизајн

Rezultati kolokviumska nedela

Prv popraven kolokvium-teoretski del Vtor kolokvium-Prakticen del Vtor kolokvium-Teoretski del

30.05.2019  12:00

Управување со обртни средства

rezultati

30.05.2019  11:50

Клауд компјутинг

Rezultati kolkviumska nedela

Prv popraven kolokvium Vtor kolokvium

29.05.2019  08:30

Вовед во економската глобализација

Preliminarni rezultati - vtor kolokvium Preliminarni rezultati- prv popraven kolokvium

29.05.2019  11:00

Економетрија

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати

Сметководствен менаџмент

konecni rezultati

vtor kolokvium prv popraven kolokvium

29.05.2019  12:00

Менаџмент со финансиски ресурси

rezultati

29.05.2019  11:00

Економија на труд

Прв поправен и втор колоквиум

Конечни резултати

28.05.2019  11:20

Маркетинг менаџмент

vtor kolokvium rezultati prv popraven rezultati

28.05.2019  08:30

Меѓународен маркетинг

rezultati od vtor kolokvium, Prof.d-r. Goce Menkinoski rezultati od prv popraven kolokvium Prof.d-r.Goce Menkinoski

28.05.2019  11:00

Меѓународни финансии

preliminarni rez prv popraven kolok preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati

28.05.2019  08:30

Статистика за економисти

Прелиминарни резултати - Прв поправен и втор колоквиум - писмен и практичен дел

Прелиминарна листа- Евиденција на континуирано оценување за академска 2018-2019 година Резултати прв поправен колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел Резултати втор колоквиум - писмен дел Резултати прв поправен колоквиум - практичен дел

28.05.2019  11:00

Финансиска теорија и политика

preliminarni rezultati preliminarni rez vtor kolok preliminarni rezultati

Вовед во бизнис

rezultati_voved vo biznis_prv kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska rezultati_voved vo biznis_vtor kolokvium_28_05_2019_nastavnik_Olivera Kostoska rezultati_voved vo biznis_kolokviumi_dopolnitelni poeni_2018_2019_nastavnik_Olivera_Kostoska

konecni rezultati kaj doc.d-r Monika A.Dichovska

28.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

Preliminarni rezultati od ispit Konecni rezultati od ispit

28.05.2019  11:00

Иновациски менаџмент

konecni rezultati

27.05.2019  08:30

Англиски јазик

Прелиминарни од колоквиуми мај 2019

Прелиминарни од колоквиуми Прелиминарни вкупни

Француски јазик

Втор колоквиум по Деловен француски јазик 2

Резултати од вториот и првиот поправен колоквиум по Деловен француски јазик 2

27.05.2019  12:00

Организациска култура и деловна етика

LIDERSTVO I ORGANIZACISKI PROMENI 2 CIKLUS STUDII

Rezultati od ispit

27.05.2019  08:30

Бренд менаџмент

Vtor kolokvium

Preliminarni rezultati Brend Menadzment vtor kolokvium maj 2019

| 1 | 2 | 3 | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.