Соопштенија


16 Септември 2020

С О О П Ш Т Е Н И Е Почитувани студенти, НА 24.09.2020 год од 9 до 13 часот се организираат избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание во означените простории на Факултетот. Право на глас имате сите вие кои сте запишани во академската 2019/2020 година, и кои сте внесени во списокот на избирачи објавен на огласната табла. При гласањето сите студенти запишани на студии во академската 2019/2020 година, должни се со себе да носат студентски индекс, лична карта или пасош како би се идентификувале. Студентите се должни да се придржуваат на протоколите за заштита од Covid -19, да носат заштитни маски и ракавиц, да одржуваат растојание. Битно е да учествувате во гласањето бидејќи така добивате можност да изберете ваши претставници во органите на факултетот!


15 Септември 2020

Деловен англиски јазик - консултации

Студентите кои имаат потреба од консултации за испитите по Деловен англиски јазик во септемвриска испитна сесија, можат да го сторат тоа во среда, 16.09.2020г. од 09:00-10:00ч.


13 Септември 2020

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

симни документ


10 Септември 2020

Конкурс за избор на демонстратори

симни документ


09 Септември 2020

Конечна ранг листа прв уписен рок 2020 - 2021

симни документ


07 Септември 2020

Прелеминарна ранг листа прв уписен рок - 2020/2021

симни документ


01 Септември 2020

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2020/2021 година ќе се врши во периодот од 21.09.2020 година до 02.10.2020 година.


01 Септември 2020

04.09.20Се известуваат студентите од прв циклус студии дека во периодот од 31.08. до 20 година  ќе биде отворена анкетна сесија за студентската анкета во Ikow системот. Ве замолуваме студентските анкети, генерирани ви Ikow системот да ги пополните и испратите најдоцна до 15 септември.


01 Септември 2020

Почитувани студенти на втор и трет циклус,

Отворена е анкетна сесија за оценување на студиските програми на коишто студирате и наставно-образовната дејност на наставниците и соработниците.

Ве молиме да ги пополните анкетните листови што ќе ви се појават при најава на вашите профили во iKnow системот, најдоцна до 15 септември, 2020. Вашето мислење за работата на единицата на којашто студирате е од посебно значење за забележување и детектирање на недостатоците, но и предностите на студиите од втор, односно трет циклус и се зема во предвид при донесувањето одлуки за унапредување на квалитетот на работа и подобрување на условите за студирање, како на ниво на единица, така и на Универзитетско ниво.

Ви благодариме за одвоеното време!


31 Август 2020

Се известуваат студентите од трет циклус студии дека во периодот од 31.08. до 04.09.2020 ќе биде отворена анкетна сесија за студентската анкета во iKnow системот. Ве замолуваме студентските анкети генерирани во iKnow системот да ги пополните и испрататите најдоцна до 15 септември.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.