Соопштенија


05 Декември 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за јануарскиот испитен рок ќе биди во периодот од 25.12.2017 год. до 29.12.2017год. Студентите кои немат да се придржуваат кон односниот период ќе се изложат на дополнителни трошоци.


29 Ноември 2017

Им  се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2017/2018 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

 

на ден 21.12.2017 гстудентите со досие бр. 01 до 60

на ден 22.12.2017 гстудентите со досие бр. 61 до 120

на ден 25.12.2017 гстудентите со досие бр. 121 до 183

Придржувањето кон распоредот е задолжително.         

 

Прегледите ќе се обават  во Здравствен дом Прилеп  во соба број 51. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

            Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар кој треба да биде на денот кога е извршен систематскиот преглед.


27 Ноември 2017

СООПШТЕНИЕ Практикум за менаџерско сметководство

Консултациите во врска со предметот Практикум за менаџерско сметководство ќе се одржат на 30.11.2017г. (четврток) во 12:00 часот кај предметниот професор.


21 Ноември 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


09 Ноември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


09 Ноември 2017

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


09 Ноември 2017

Консултации по предметот Меѓународни сметководствени стандарди 10.11.2017 (петок) од 08.30 до 09.30 кај предметниот наставник.


07 Ноември 2017

Конечна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени на  Трет циклус – докторски студии во вториот  уписен рок во академската 2017/2018 година на Економски факултет – Прилеп по студиски програми

симни документ


02 Ноември 2017

Колоквиумот по предметот МЕНАЏМЕНТ, наместо во објавениот термин во распоредот,  ќе се спроведе на  06.11 (понеделник)  во.11.00, на барање на студентите.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.