Соопштенија


03 Февруари 2021

Почитувани,

 

На 04.03.2021 година во 13 часот ќе се одржи јавна онлајн одбрана на дипломски труд на апсолвентот Христијан Марковски, на тема 

"ВЛИЈАНИЕТО НА КОРОНА КРИЗАТА ВРЗ ФУНКЦИОНИРАЊЕТО НА КОМПАНИИТЕ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И КОРИСНИ МАРКЕТИНГ ПРАКТИКИ ЗА ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА"

по предметот управување со промени.

Отворениот линк за присуство на дипломската ќе биде доставен во ова соопштение навремено и јавно еден час пред одбраната. 

https://meet.google.com/zwc-fvth-dpg


28 Јануари 2021

Се информираат студентите кои ги слушаат предметите Ревизија и Меѓународни Сметководствени Стандарди дека Консултациите и Увидот во писмените по двата предмети ќе се реализираат  на ден 29.01.2021 година (петок) од 09:00 до 09:30 часот кај предметниот професор

 

Предметен професор

Проф.д-р. Пеце Николовски


26 Јануари 2021

Економски факултет – Прилеп распишува,

О Г Л А С

за избор на 1 (еден) демонстратор

Се распишува конкурс за ангажирање на 1 (еден) демонстратор од областите: маркетинг и менаџмент за  академската 2020/2021 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и емаил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето (до 03.02.2021 година)

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.

 

26.01.2021 год.                             Економски факултет - Прилеп


21 Јануари 2021

СООПШТЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ МОДУЛ НА IKNOW СИСТЕМОТ

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека финансискиот модул на iKnow системот е во функција, со што се овозможува целосна покриеност на можноста за плаќање на финансиските задолжување на студентите. Во финансикиот модул на iKnow системот за секој студент се генерираат соодветни задолжувања и студентот може во персоналната кошничка да избере кои од нив сака да ги плати преку интернет со платежна картичка.

На овој начин се овозможува поедноставно и полесно реализирање на обврските на современ и сигурен начин.

Економски факултет-Прилеп


21 Јануари 2021

Им се соопштува на студентите од четврта студиска година дека испитот по ЕРП системи во фавруарски испитен рок е презакажан за 11.02.2021 година во 9:30 часот.


15 Јануари 2021

Им се соопштува на студентите од ВТОР ЦИКЛУС дека пријавувањата на испити за јануарскиот испитен рок  во академската 2020/2021 год. ќе бидат од 25.01.2021 до 29.01.2021 год. За закаснетото пријавување на испитите или пријавување на денот на испитот се подмирува казна од 400 ден.


12 Јануари 2021

Почитувани,

 

На 14.01.2021 година во 14 часот ќе се одржи јавна онлајн одбрана на дипломски труд на апсолвентката Јасмина Зијадиќ, на тема Деловна комуникација во банки за аквизиција на нови клиенти, по предметот деловно комуницирање.

Отворениот линк за присуство на дипломската ќе биде доставен во ова соопштение навремено и јавно еден час пред одбраната. 

https://meet.google.com/qgs-dgsd-ett11 Јануари 2021

Им се соопштува на редовните студенти од прва година запишани во академската 2020/2021 год.  да извршат задолжителен систематски преглед по следниов распоред:

- на ден 20.01.2021 г. студентите со досие бр. 01 до 30

- на ден 21.01.2021 г. студентите со досие бр. 31 до 60

- на ден 22.01.2021 г. студентите со досие бр. 61 до 86

Придржувањето кон распоредот е задолжително.

Прегледите ќе се обават  во Здравствен дом Прилеп во соба број 51. При тоа студентите со себе да носат индекс и здравствена легитимација (задолжително).

Систематскиот преглед е задолжителен и без извршување на истиот нема да биде возможно упис на втор семестар.

08.01.2021 год.                        Економски факултет - Прилеп

 


11 Јануари 2021

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии на Економскиот факултет – Прилеп дека пријавување на испитите за февруарскиот испитен рок ќе се врши во периодот од 15.01.2021 до 22.01.2021 година. 


23 Декември 2020

Одлука за прием на кандидати за трет циклус – докторски студии во третиот уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп на студиската програма меѓународен бизнис.

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.