Соопштенија


08 Мај 2017

 

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ДЕВИЗЕН СИСТЕМ И ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ ДЕКА КОЛОКВИУМОТ ЗАКАЖАН НА 10.05.2017 СЕ ОДЛОЖУВА И ИСТИОТ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 15.05.2017 ГОД. ВО 11 ЧАСОТ!

 

Предметен наставник:

доц.д-р Татјана Спасеска


05 Мај 2017

Деловен англиски јазик 2 - теми за есеј 

симни документ


03 Мај 2017

Колоквиумите по предметите Математика за економисти и Финансиска и актуарска математика закажани на 09.05.2017(вторник) год. во 8:30ч. ќе се одржат на 09.05.2017 год. (вторник) во 14:00ч.


27 Април 2017

 

Ве известуваме дека студентите на високообразовните институции од областа на економијата, правото, информатичките науки и други општествени науки коишто се во доменот на работата на организациските единици во Народната банка имаат можност да вршат практична работа во Народната банка на Република Македонија, во текот на јуни, јули и август 2017 година. Пријавата се доставува до Народната банка откако претходно е целосно пополнета од страна на студентот со потврда и печат на факултетот, а кон барањето треба да се достави и следново:

- доказ за видот на образованието коешто е во тек (копија од индекс или ИД);

- доказ за просечен успех- доказ за познавање на англискиот јазик (се прифаќа и копија од положен испит по англиски јазик);

- доказ за познавање MS Office (се прифаќа и копија од положен испит по информациски технологии);

- мотивациско писмо.

При одобрување на пријавата, ќе се имаат предвид видот на образованието, просечниот успех, како и покажаната мотивација за вршење практична работа во Народната банка. Пријавата за вршење практична работа е објавено на веб-страницата на Народната банка www.nbrm.mk. 


24 Април 2017

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок ќе се врши од 08 – 15 мај 2017 година. Студентите заклучно со 2008 генерација треба да заверат летен (парен) семестар. Се известуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


20 Април 2017

Петта домашна работа по Економетрија

симни документ


20 Април 2017

Петта домашна работа по Економија на труд

симни документ


23 Март 2017

Промоција на Еразмуз +  програма

симни документ


23 Март 2017

Промоција на награда за социјално претприемништво

симни документ


09 Февруари 2017

доколку има заентересирани студенти за отварање на сметка и бесплатна дебитна картичка преку ШБМ да не контактираат на 078/495-993 Марија со цел да се договориме  околку отварањето на сметките.

симни документ

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.