Соопштенија


26 Август 2020

Им се соопштува на студентите кои го имаат пријавено испитот по деловен англиски јазик во септемвриска испитна сесија дека, испитот се одложува за 24.09.2020 год. во 09:30 ч.


26 Август 2020

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2020/2021 година ќе се врши во периодот од 21.09.2020 година до 02.10.2020 година.


24 Август 2020

Конкурс за избор на факултетско студентско собрание и претседател

симни документ


18 Август 2020

Им се соопштува на студентите на втор циклус студии на Економски факултет - Прилеп, дека пријавувањето на испитите за септемвриска испитна сесија на втор циклус студии ќе се врши од 24.08. до 04.09.2020 год.

 


17 Август 2020

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека пријавувањето на испитите за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 24 до 27 август 2020 година. 


06 Август 2020

Им се соопштува на студентите од прв циклус дека пријавувањето на испитите во септемвриски испитен рок ќе се врши од 24 до 26 август 2020 год. во службата на студентски прашања. Испитите можат да се пријават и електронски преку IKNOW системот но задолжтелно да се достави и хартиена пријава до денот на полагање.


01 Јули 2020

Деловен англиски јазик - устен испит

Устен испит по предметот Деловен англиски јазик ќе се одржи во петок, 03.07.2020г., од 09:00 часот. Усниот испит ќе се спроведе преку Google Meet. Студентите кои имаат право и сакаат да го полагаат усниот испит да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk најдоцна до четврток, 02.07.2020г. до 16:00 часот. По најавата на е-маил секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи на испитот.

Забелешка: Усниот испит е задолжителен. Право на устен испит имаат сите студенти кои го имаат положено писмениот дел, односно имаат најмалку 51 поен по сите основи.


26 Јуни 2020

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит по предметот Деловен англиски јазик ќе се одржи во понеделник, на 29.06.2020г. од 09:00 часот. Усниот испит ќе се спроведе преку Google Meet. Студентите кои имаат право и сакаат да го полагаат усниот испит да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk најдоцна до недела, 28.06.2020г. до 16:00 часот. По најавата на е-маил секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи на испитот.

Забелешка: Усниот испит е задолжителен. Право на устен испит имаат сите студенти кои го имаат положено писмениот дел, односно имаат најмалку 51 поен по сите основи. Студентите кои полагаат предмет Сметководство или друг испит во истиот ден, да се најават на е-маил за да добијат друг термин за устен испит.

Студентите кои имаат потреба од увид на тестовите да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk со цел организирање на термин за консултации. Консултациите ќе се организираат преку Google Meet. По најавата на е-маил, секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи.


22 Јуни 2020

Корисничко упатство за системот со студентски сервиси iKnow

симни документ


19 Јуни 2020

Им се соопштува на студентите генерација 2011/2012 година, доколку не ги положат сите испити предвидени според нивната наставна програма заклучно со септемвриска испитна сесија 2020 година, ќе бидат префрлени по нова наставна програма.

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.