Соопштенија


22 Март 2018

Колоквиумот по предметот Сметководствен менаџмент на барање на студентите (заради поклопување на два колоквиуми) ќе се реализира на ден 31 Март 2018 година во 11.00 часот.


19 Март 2018

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО, на 24 април 2018 година, по трет пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:  

Quo vadis, студенту?  Правата на студентите во 21 – от век

симни документ


17 Март 2018

Колоквиумот по Бренд менаџмент, освен во редовниот термин на 31.03, на барање на студентите (заради поклопување на три колоквиуми во истиот ден), ќе се реализира во уште еден дополнителен  термин, на 23.03 во 9.30 часот.

Исто така, часовите од овој понеделник и вторник се одложуваат  за подоцна, по колоквиумската недела , во термин кој што ќе биде дополнително утврден во договор со студентите.


02 Март 2018

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 01.03.2018 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен априлски (дополнителен) испитен рок.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 12 – 13 март 2018 година. (понеделник и вторник).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.


28 Февруари 2018

Внесување на оценки по предметите Основи на економијата, Меѓународни односи и Вовед во економска глобализација на 01.03.2018 (четврток) од  10.30 до 11.30 часот во кабинетот на професорот.


27 Февруари 2018

Се информираат студентите кои го слушаат предметот Деловен германски јазик 2 дека часовите на ден 28.02.2018 година (Среда) ќе започнат во 10:30 часот. Предметен наставник проф. д-р Елена Цицковска


22 Февруари 2018

Почитувани,

За вежби подгответе се за критичка анализа на :

1. Класична квантитативна анализа на парите

2. Кензијанска доходна монетарна теорија

3. Неокласична квантитативна теорија на парите - Фридман

Фокусирајте се на една од наведените теории

 

Поздрав Спире


22 Февруари 2018

Студентите кои го слушаат предметот Девизен систем и девизно работење имаат обврска да се подготват за вежби на следните две теми:

1. Фиксни девизни курсеви - предности недостатоци и апликација

2, Флуктуирачки девизни курсеви - предности, недостатоци и апликација

Поздрав, Спире


19 Февруари 2018

Се известуваат студентите од сите студиски години дека пред запишувањето на парните семестри ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да ја пополнат студентската анкета која што е поставена во IKNOW системот за студенти.

Логирањето во IKNOW системот се врши на следната веб страна: https://iknow.uklo.edu.mk/ со емаил адресата и лозинката која се користи при запишувањето во прва студиска година на факултетот.За дополнителни информации и инструкции во врска со пристапот кон системот и пополнување на анкетата можете да се обратите кај Димитар Ристески во компјутерскиот центар.


19 Февруари 2018

Консултации и увид во тетратките од испит Основи на економија (група кај д-р Tрајкова) во среда (21.02.2018) во 8 часот во предавална 6, во долните простории. Кандидатите кои нема да се јават во наведениот термин и простор, или ќе доцнат, ќе се смета дека ги прифакаат резулатите во целост. Кандидатите на  кои им недостигаат поени за преодни оценки, да се јават на консултации обавезно.  По завршувањето на консултациите, веднаш ќе бидат објавени конечни резултати на кои ќе го пишува датумот кога ќе се впишуваат оценки во индекс.

 

 

 

д-р. Наташа Трајкова  - Најдовска

  

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.