Соопштенија


12 Јуни 2021

Се известуваат студентите кои го слушаа предметот СОЦИОЛОГИЈА дека потписи и оценки во индекс можат да земат на 16.06.2021 (Среда) во 11 часот

Предметен Наставник

проф. д-р Али Пајазити


10 Јуни 2021

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит по предметот Деловен англиски јазик ќе се одржи во петок, 18.06.2021г. од 09:00 часот.  

Усниот испит ќе се спроведe преку платформата Google Meet. Студентите кои имаат право и сакаат да го полагаат усниот испит потребно е да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk најдоцна до вторник, 15.06.2021г. По најавата, секој студент на е-маил повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи на испитот.

Забелешка: Усниот испит е задолжителен. Право на устен испит имаат сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои e потребно да се јават или имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да го сторат истото на 14.06.2021г. (понеделник) од 08:30-9:30ч. во канцеларија бр.26.


07 Јуни 2021

Се известуваат студентите  кои го слушаа предметот Финансиски пазари и институции  дека потписи во индексите  можат да земат  на ден 09.06.2021 (среда) во 10:00 часот.

Предметен професор

Проф.д-р Гордана Витанова 


07 Јуни 2021

Се известуваат студентите од трет циклус кои го следат Семинарот за академско пишување од трет циклус дека истиот ќе се одржи онлајн во петок 11.06.2021 година од 17.30 до 20.30 часот. Линкот за Семинарот ќе биде дополнително објавен на платформата Classroom.


03 Јуни 2021

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

симни документ


03 Јуни 2021

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

симни документ


03 Јуни 2021

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС - ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

симни документ


25 Мај 2021

Им се соопштува на сите студенти-кандидати за полагање на предметот БАЗИ НА ПОДАТОЦИ во Јунската испитна сесија, 2021, дека полагањето на испитот се поместува два дена порано, и ќе се одржи на ден 15.06.2021 (вторник), со почеток во 12:00 часот, во Компјутерскиот центар.

Проф. д-р Илија Христоски


25 Мај 2021

Деловен англиски јазик - консултации

Студентите кои имаат потреба од консултации за испитите по Деловен англиски јазик во јунска испитна сесија, можат да го сторат тоа во петок, 28.05.2021г. од 09:00-10:00ч. во канцеларија бр.26.


25 Мај 2021

Им се соопштува на студентите од Втор циклус студии дека пријавувањето испити од јунски испитен рок академска 2020/2021 ќе се одржи од 31.05. до 04.06.2021 год.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2021. Сите права задржани.