Соопштенија


08 Октомври 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ четврт уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


03 Октомври 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНАНА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК

симни документ


28 Септември 2019

ПРВИОТ АКАДЕМСКИ ЧАС НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - ПРИЛЕП ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 1-ви ОКТОМВРИ 2019 ГОД. СО ПОЧЕТОК ВО 10:30 ЧАСОТ ВО АМФИТЕАТАР БР 1.


27 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


26 Септември 2019

Одлука за прием на кандидатите за втор циклус на студии во прв уписен рок во академската 2019/2020 година на Економскиот факултет – Прилеп

симни документ


25 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на трет циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.

 


25 Септември 2019

Прелиминарна ранг листа ‐ трет уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ


23 Септември 2019

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 01.10.2019 – 10.10.2019 год. ќе се врши упис на и III семестар, односно евиденција (повторно запишување на предмети) од непарните семестри.


23 Септември 2019

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2019/2020 ГОДИНА ЗА ТРЕТ УПИСЕН РОК

симни документ


20 Септември 2019

Конечна ранг листа ‐ втор уписен рок ‐ 2019/2020 год.

симни документ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.