Соопштенија


05 Ноември 2018

 

Почитувани студентки и студенти,
Со задоволство ве покануваме на гостувањето на претставници од компанијата InterWorks во Вторник (на 6-ти Ноември 2018) во 11.30 часот во Амфитеатар 5 на Економскиот Факултет Прилеп, во времетраење од 1 час. Информации за компанијата од прва рака од нивната менаџерка за човечки ресурси, г-ѓа Јасмина Антиќ-Атанасовски и дел од нивните вработени, меѓу кои и наши алумни. Темата за тоа како се гради кариера во својот регион, но и за економско-менаџерско-социјалните предизвици ќе биде интересна за сите - а присуството е задолжително за студентите на предметите Бизнис планирање, Управување со промени, Иновациски менаџмент и Деловно комуницирање, заради вклученост во проектот со InterWorks. 
Повелете, ве очекуваме!
Искрено ваши
Доц. д-р Моника Ангелоска-Дичовска и доц. д-р Рената Петревска Нечкоска
Економски Факултет Прилеп

 


04 Ноември 2018

Почитувани,

Вториот термин за надоместување на часови по предметот Управување со промени е 6ти Ноември во 11.30 часот во Амфитеатар 5.


04 Ноември 2018

Почитувани,

Вториот термин за надоместување на часови по предметот Деловно комуницирање е 6ти Ноември во 11.30 часот во Амфитеатар 5.


04 Ноември 2018

Почитувани студентки и студенти,

Со задоволство ве покануваме на гостувањето на претставници од компанијата InterWorks во Вторник (на 6-ти Ноември 2018) во 11.30 часот во Амфитеатар 5 на Економскиот Факултет Прилеп, во времетраење од 1 час. Информации за компанијата од прва рака од нивната менаџерка за човечки ресурси, г-ѓа Јасмина Антиќ-Атанасовски и дел од нивните вработени, меѓу кои и наши алумни. Темата за тоа како се гради кариера во својот регион, но и за економско-менаџерско-социјалните предизвици ќе биде интересна за сите - а присуството е задолжително за студентите на предметите Бизнис планирање, Управување со промени, Иновациски менаџмент и Деловно комуницирање, заради вклученост во проектот со InterWorks. 

Повелете, ве очекуваме!

Искрено ваши

Доц. д-р Моника Ангелоска-Дичовска и доц. д-р Рената Петревска Нечкоска

 

https://interworks.com.mk


23 Октомври 2018

Почитувани, 

Еден од термините за надоместување на часови по предметот Управување со промени е 24ти Октомври во 10 часот.

За наредниот ќе има дополнително известување.


23 Октомври 2018

Надоместување предавање Деловно комуницирање

 

Почитувани, 

Еден од термините за надоместување на часови по предметот Деловно комуницирање е 25ти Октомври во 10 часот.

За наредниот ќе има дополнително известување.


19 Октомври 2018

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 18.10.2018 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен дополнителен испитен рок во зимски семестар 2018 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 29 и 30 октомври 2018 година. (понеделник и вторник).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

 19.10.2018 год       Служба за студентски прашања


18 Октомври 2018

О Г Л А С

за избор на 2 (двајца) демонстратори

 Се распишува конкурс за ангажирање на 2 (двајца) демонстратори и тоа: 1 (еден) демонстратор од областите: сметководство, финансии и ревизија и 1 (еден) демонстратор од областите: економија и бизнис за  академската 2018/2019 година.

За демонстратор може да биде избрано лице кое е студент на втор или трет циклус на студии, кој студиите од првиот циклус (додипломските студии) ги завршил со просечна оцена од најмалку 8,00 (осум) и кој ги исполнува и следниве посебни услови:

-         Да има добиено две препораки од наставници на Факултетот,

-         Да поседува комуникациски вештини,

-         Да има познавања од MS Office и

-         Да познава еден странски јазик.

Кандидатите поднесуваат: пријава со назнака за која област конкурираат, контакт телефон и емаил, кратка биографија, диплома за завршено високо образование, односно уверение за вкупниот просечен успех, доказ дека се студенти на втор или трет циклус на студии, препораки од наставници, доказ за познавање на MS Office и доказ дека познава еден странски јазик.

За пријавените кандидати кои ги исполнуваат условите ќе биде организирано интервју.

Огласот трае 8(осум) дена од денот на објавувањето.

Пријавите се доставуваат до Економски факултет–Прилеп, по пошта на адреса ул.”Прилепски Бранители” бр.143 или лично во архивата на Факултетот.

18.10.2018 год.                             Економски факултет - Прилеп

 


17 Октомври 2018

Прелиминарна листа на кандидатите кои се примени во вториот уписен рок на Втор цуклус магистерски студии по студиски програми во Академска 2018/2019 год.

симни документ


15 Октомври 2018

Им се соопштува на студентите од трета година, дека предавањата по предметот Бизнис логистика наместо во петок 7,8 и 9 час ќе се одржуваат во петок 4,5 и 6 час во амфитеатар IV.

| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.