Соопштенија


07 Јуни 2019

Консултации по предметите маркетинг канали и меѓународен маркетинг  ќе се одржат на ден 10.06.2019 година во 9  часот, во кабинетот на проф.д-р. Гоце Менкиноски.


06 Јуни 2019

Студентите кои од оправдани причини (поклопување на термини или заминување во странство) не можат да се јават во редовниот термин за полагање на испитите по Економија на труд и Економетрија, можат да полагаат во дополнителен термин на 13 јуни (четврток) во 11:00 часот.


03 Јуни 2019

Студентите кои имаат потреба од увид на тестовите или консултации за испитите по Деловен англиски јазик во јунска испитна сесија можат да се јават во следниот термин: 05.06.2019г. (среда) од 10:00-11:00ч. во кабинет бр.26.


предметен професор

д-р Никола Димески


03 Јуни 2019

Деловен англиски јазик 2 - теми за есеј

симни документ


28 Мај 2019

Програма ERASMUS+

Академска 2019/2020

 

Врз основа на повикот за предлог-проекти за 2019 година во рамките на Програмата Еразмус+ на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,

 

УКЛО објавува

 

ПОВИК

за мобилност во рамките на Е+ Програмата

KA 1: индивидуална мобилност за учење, Сектор: високо образование:

 

- мобилност на студенти за студирање

- мобилност на студенти за стажирање

- мобилност на академски кадар за настава

- мобилност на академски кадар за обука

 

Времетраење на мобилноста

 

 • Студенти – за студирање: еден семестар или една академска година (студентите може да реализираат мобилност од вкупно 12 месеци по циклус)
 • Студенти – за стажирање: 2 – 12 месеци
 • Кадри – пет работни денови (со минимум осум часови настава)

 

За академската 2019/2020, мобилноста може да се реализира во периодот од 01/06/2019 до 30/09/2020.

 

Во согласност со потпишаните Е+ интеринституционални договори со партнерски институции од програмските земји, право на пријавување имаат:

 

 • редовни студенти на прв циклус (со запишан најмалку трет семестар во моментот на започнување на  мобилноста), втор или трет циклус, за мобилност за студирање, а за стажирање и студенти што дипломирале во годината на објавување на Повикот
 • академски кадри во редовен работен однос на УКЛО.

Студентите и кадрите се пријавуваат за мобилност исклучиво врз основа на договорите потпишани од нивните матични институции (линк: http://uklo.edu.mk/tabs/view/8357e8a193dadee0d26be78b0d63251e)

Важно: пред пријавување

 • Студентите заинтересирани за мобилност должни се, во соработка со Еразмус+ координаторот, да ги проучат и споредат студиските програми на матичниот и на странскиот универзитет и да се договорат за предметите што би можеле да ги слушаат и полагаат на странскиот универзитет.  

 

Потребни документи за пријавување на студенти

 • Пополнет формулар за пријавување
 • Потврда за редовен студент
 • Уверение за положени испити
 • CV (Europass формат)
 • Мотивационо писмо

 

Потребни документи за пријавување на наставни кадри 

 • Пополнет формулар за пријавување
 • Потврда за редовен работен однос
 • CV (Europass формат)

Сите документи се достапни на веб страната на Универзитетот www.uklo.edu.mk во делот Меѓународна соработка/Еразмус+.

Рок за пријавување/доставување документи до Е+ координаторот на факултетот: 10 јуни 2019 година.

Рок за доставување на апликациите до Канцеларијата за МС: 12 јуни 2019 година.


24 Мај 2019

Прелиминарни резултати за присуство, активност и семинарски работи по Економетрија, 2019 година

симни документ


24 Мај 2019

Прелиминарни резултати од присуство, активност и семинарски работи по Економија на труд, 2019

симни документ


21 Мај 2019

Одлуки од спроведени избори за претседател и членови на студентско собрание на Економски факултет - Прилеп

симни документ


21 Мај 2019

Им се соопштува на студентите кои ќе полагаат колоквиум по -државно сметководство и сметководство на непрофитни организации- дека истиот се одложува од (01.06.2019) на (03.06.2019) година во (8 и 30) часот.


21 Мај 2019

ПОВИК ЗА ЛЕТНА ШКОЛА-БИДИ БАНКАР

КРЕДО Центарот при Универзитетот „Св. Климент Oхридски“-Битола во соработка со Охридска банка – Societe Generale Group, ги мотивира сите студенти кои се во завршна година на ПРВ циклус студии или студенти на ВТОР циклус студии, да аплицираат за учество на летната школа  „БИДИ БАНКАР“.

Летната школа ќе се реализира во Охрид во периодот од 01 до 26 Јули 2019 година  во Охрид.

Концептот на летната школа е интерактивен со практични и тематски предавања, работилници, обуки за меки вештини и многу други активности кои ќе им помогнат на младите потенцијални кадри да се стекнат со професионално искуство и да го развијат својот потенцијал за понатамошен работен ангажман.

Вашите CV-а, доставете ги на најдоцна до 31.05.2019 година преку порталот: https://bidibankar.mk/letna-shkola-bidi-bankar/

Трошоците за храна и престој се покриени од страна на организаторот.

симни документ

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2020. Сите права задржани.