Соопштенија


27 Јуни 2018

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

симни документ


27 Јуни 2018

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС – ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ,,СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

симни документ


12 Јуни 2018

Им се соопштува на студентите од Економскиот факултет – Прилеп дека пријавувањето на испитите за септемврискиот испитен рок ќе се врши од 25.06.2017 год. до 27.06.2017 год.


31 Мај 2018

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС (ДОДИПЛОМСКИ) СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2018/2019 ГОДИНА

симни документ


31 Мај 2018

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит ќе се одржи во четврток 07.06.2018г. во 11:00ч. во кабинетот за странски јазици.

Усниот испит е задолжителен за сите студенти кои го имаат положено писмениот дел и имаат најмалку 51 поен по сите основи.

Студентите кои имаат потреба од консултации или увид во тестовите можат да се јават во следниот термин: 04.06.2018г. (понеделник) од 10:30-11:30ч.


30 Мај 2018

Се информираат студентите кои полагале колоквиуми по предметите МАРКЕТИНГ КАНАЛИ и МЕЃУНАРОДЕН МАРКЕТИНГ кај проф. д-р Гоце Менкиноски да се јават на консултации кај предметниот наставник на ден 01.06.2018 (Петок) во 8:00 часот. 


23 Мај 2018

Се известуваат студентите на Економскиот факултет – Прилеп коишто ќе го полагаат испитот по предметот СМЕТКОВОДСТВЕН МЕНАЏМЕНТ, дека почнувајќи од јунска испитна сесија ќе имаат можност да го избираат професорот кај којшто ќе го полагаат испитот. Имено, во јунска испитна сесија студентите ќе можат да го полагаат испитот на ден 30.05.2018 година во 11.30 часот кај проф. д-р Виолета Лашкоска или на ден 18.06.2018 година во 11.30 часот кај проф. д-р Татјана Спасеска.   

 Од деканската управа


17 Мај 2018

Пријавувањето на испитите за ЈУНСКИОТ испитен рок за студентите од трет циклус студии ќе се врши  од 21 до 23 мај 2018 година. Се замолуваат студентите да се придржуваат кон роковите наведени во соопштението. 


09 Мај 2018

Прелиминарен список на поени од присуство активност и семинарски работи по предметот Економетрија, 2018 година

симни документ


07 Мај 2018

Прелиминарен список на поени од присуство активност и семинарски работи по предметот Економија на труд, 2018 година

симни документ

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.