Докторски Дисертации

МОЖНОСТИТЕ НА КОМПАНИИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА Е-МАРКЕТИНГОТ
17/11/2017 - Кандидат: м-р Жарко Маркоски Ментор: проф. д-р Маргарита Јанеска

THE ROLE OF STRATEGIC HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ON SMEs PERFORMANCE: Case Study - KOSOVO
17/11/2017 - Кандидат: m-r Osman Sejfijaj Ментор: prof.d-r Vasilika Kume

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2017. Сите права задржани.