Менаџмент информациски системи

nekoj opis


  Следни испити од овој предмет:

  Основна Литература

 • Основна литература:

  Кенет К.Лаудон, Џејн П.Лаудон:Менаџмент информациски системи,2010.


  Јанеска Маргарита: Менаџмент информациони системи, Економски факултет, Прилеп, 2004 .

  Дополнителна  литература:

  Дејвид Ејвисон, Гај Фицџералд:Развој на информациските системи,2010
  Crnkovic, J., "Poslovna informatika I", 2008  
  Сотироски, К., Христоски, И., „ДЕЛОВНА ИНФОРМАТИКА“, 2010


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2019. Сите права задржани.