Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во дополнителен испитен рок во зимски семестар 2018 год.


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2018/2019 год.


Документи

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2018. Сите права задржани.