Slide background
360° Виртуелна прошетка

повеќе

Slide background
Повик за аплицирање за мобилност во рамките на ERASMUS+ Програмата Академска 2021/2022 (летен семестар)

повеќе

Slide background
60 години Економски факултет - Прилеп

повеќе

Slide background
ЕКВИЛИБРИУМ 31

повеќе

Драги студенти,

Во процесите на глобализација, демократските општества се иманентни при откривањето начини за стекнување релевантни информации и нивна употреба, а во функција на просперитет, развој и трансмисија на знаењето во нови достигнувања.

Низ академските програми, коишто кореспондираат со развојните трендови во земјата и надвор од неа, Економскиот факулетет во Прилеп Ви го нуди сопственото искуство во преносот на знаење што ќе можете да го имплементирате при исполнувањето на Вашите професионални амбиции.

Наша цел е да ве научиме да станете успешни во имплементирањето на економското знаење во сè поизразените компетитивни услови. Добредојдовте!

Соопштенија

Сите соопштенија

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.