Соопштенија


28 Октомври 2021

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СТУДЕНТИТЕ ОД ВТОР ЦИКЛУС ДЕКА ПРИЈАВУВАЊАТА НА ИСПИТИТЕ ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА НОЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА КЕ СЕ ВРШАТ ОД  29.10.2021 ДО 05.11.2021 


26 Октомври 2021

Економски факултет – Прилеп распишува, оглас за избор на 1 (еден) демонстратор

симни документ


13 Октомври 2021

Прелиминарна листа за упис на студенти на трет циклус на студии на студиската програма менаџмент во академската 2021/22 година во прв уписен рок

симни документ


12 Октомври 2021

Согласно одлуката донесена од Наставно-научниот совет на ден 28.09.2021 год. при Економскиот факултет – Прилеп на студентите им е дозволен дополнителен испитен рок во зимскиот семестар во академската 2021/2022 година.

Пријавувањето на испитите ќе биде во периодот од 25 и 26 октомври 2021 година. (понеделник и вторник).

Притоа студентите ги уплаќаат потребните средства како би се стекнале со право на полагање на избраните предмети.

Студентите кои ќе положат предмети од повторно запишаните се стекнуваат со право да запишат нови предмети согласно правилата за студирање по ЕКТС.

За полагање се уплаќаат 300,00 денари за стекнување на право за полагање во дополнителниот  испитен рок, 300,00 за секој испит посебно и 300,00 ден, плус ако испитот се полага повеќе од еднаш.

 


08 Октомври 2021

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 12.10.2021 – 22.10.2021 год. ќе се врши упис и евиденција на непарните семестри (I и III).

 


07 Октомври 2021

Конечни резултати ЧЕТВРТ УПИСЕН РОК - учебна 2021/2022 година

симни документ


06 Октомври 2021

Резултати од спроведено гласање на 5.10.2021 год. за избор на Претседател и членови на факултетско студентско собрание на Економски факултет - Прилеп

симни документ


05 Октомври 2021

Прелеминарни резултати четврт уписен рок - 2021/2021 година

симни документ


02 Октомври 2021

Дополнителен конкурс за прв циклус студии за четвртиот уписен рок

симни документ


01 Октомври 2021

Избирачки список на студенти за избори за факултетско студентско собрание за 05.10.2021 год.

симни документ

<< претходно | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.