Соопштенија


17 Октомври 2020

Одлука за прием на кандидати за трет циклус – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп 

симни документ


13 Октомври 2020

Прелиминарна листа на  трет циклус – докторски студии во првиот уписен рок во академската 2020/2021 година на Економски факултет – Прилеп

симни документ


12 Октомври 2020

Термините за изведување на настава и вежби по предметот Практикум за менаџерско сметководство во согласност со Продеканот за настава на Економскиот факултет - Прилеп, се променуваат по барање на студентите. Среда и Петок од 17 до 19 часот !!!


09 Октомври 2020

Конкурс за избор на Заменик Студентски Правобранител

симни документ


08 Октомври 2020

Конечна ранг листа - четврт уписен рок - 2020 - 2021

симни документ


06 Октомври 2020

СООПШТЕНИЕ за студентите на ВТОР ЦИКЛУС на студии

 Им се соопштува на студентите - запишани на втор циклус студии, дека во периодот од 05.10.2020 – 23.10.2020 год. ќе се врши упис на непарните семестри (I и III).

Економски факултет - Прилеп

 


06 Октомври 2020

Денови за консултации

Зимски семестар 2020/2021

Д-р Мирослав Андоновски

Ден на прием

Време/од-до

Вторник

11:00-13:00

Петок

11:00-13:00

 

Консултациите треба да се најават еден ден пред определениот термин, по e mail.

Истите можат да се одржат on line или со физичко присуство со почитување на мерките предвидени во врска со covid, по претходен договор помеѓу наставникот и студентот.

 


06 Октомври 2020

Прелеминарна ранг листа - четврт уписен рок - 2020 - 2021

симни документ


01 Октомври 2020

Дополнителен конкурс за прв циклус студии на УКЛО (четврт уписен рок)

симни документ


29 Септември 2020

Им се соопштува на студентите од прва студиска година дека првиот академски час ќе се одржи на 01 октомври 2020 год во 10:30 часот во холот на Економскиот факултет - Прилеп. Се обврзуваат присутните на настанот да се придржуваат до мерките и протоколите за заштита од Covid-19.

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.