Соопштенија


28 Септември 2020

Конечна ранг листа - трет уписен рок - 2020 - 2021

симни документ


28 Септември 2020

Им се соопштува на сите студенти дека наставата на Економски факултет-Прилеп во академската 2020/2021 година, во услови на пандемија со Covid-19, ќе се реализира според моделот настава за учење на далечина, што подразбира реализирање на часови со online присуство на студентите.

За таа цел ќе се користи платформата Google Classroom на која секој наставник ќе креира посебна училница за секој предмет што го предава.

Студентите се должни во текот на првата недела од зимскиот семестар да ги контактираат по e-mail предметните наставници каде што слушаат настава со цел да ги пријават во училниците.


28 Септември 2020

Им се соопштува на сите студенти дека полагањето на испитите на прв, втор и трет циклус на студии и колоквиумите на прв циклус на студии во академската 2020/2021 година ќе се реализира со физичко присуство на студентите, во согласност со важечките протоколи за работа во затворен простор, и според распоред определен од страна на Факултетот.


25 Септември 2020

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит по предметот Деловен англиски јазик ќе се одржи во среда, 30.09.2020г. од 09:00 часот.

Усниот испит ќе се спроведе преку Google Meet. Студентите кои имаат право и ќе го полагаат усниот испит потребно е да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk најдоцна до понеделник, 28.09.2020г. до 16:00 часот. По најавата, секој студент на е-маил повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи на испитот.

Студентите кои имаат потреба од увид на тестовите најдоцна до недела, 27.09.2020г. до 12ч. да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk со цел организирање на термин за консултации. Консултациите ќе се одржат во понеделник, 28.09.2020г., а ќе бидат реализирани преку Google Meet. По најавата на е-маил, секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи.

Забелешка: Усниот испит е задолжителен. Право на устен испит имаат сите студенти кои го имаат положено писмениот дел, односно имаат најмалку 51 поен по сите основи.


25 Септември 2020

Прелеминарна ранг листа - трет уписен рок - 2020 - 2021

симни документ


25 Септември 2020

Одлуки од спроведени избори за претседател и членови на студентско собрание на Економски факултет - Прилеп

симни документ


24 Септември 2020

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

симни документ


21 Септември 2020

Конечна ранг листа втор уписе рок - 2020 - 2021

симни документ


17 Септември 2020

Прелеминарна ранг листа втор уписен рок - 2020/2021

симни документ

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.