Соопштенија


16 Септември 2020

СТУДЕНТСКИ ИЗБОРИ - Како да го остварите вашето право на глас

симни документ


16 Септември 2020

Избирачко ливче за претседател.

симни документ


16 Септември 2020

Избирачко ливче - Членови во студентско собрание

симни документ


16 Септември 2020

С О О П Ш Т Е Н И Е Почитувани студенти, НА 24.09.2020 год од 9 до 13 часот се организираат избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание во означените простории на Факултетот. Право на глас имате сите вие кои сте запишани во академската 2019/2020 година, и кои сте внесени во списокот на избирачи објавен на огласната табла. При гласањето сите студенти запишани на студии во академската 2019/2020 година, должни се со себе да носат студентски индекс, лична карта или пасош како би се идентификувале. Студентите се должни да се придржуваат на протоколите за заштита од Covid -19, да носат заштитни маски и ракавиц, да одржуваат растојание. Битно е да учествувате во гласањето бидејќи така добивате можност да изберете ваши претставници во органите на факултетот!


15 Септември 2020

Деловен англиски јазик - консултации

Студентите кои имаат потреба од консултации за испитите по Деловен англиски јазик во септемвриска испитна сесија, можат да го сторат тоа во среда, 16.09.2020г. од 09:00-10:00ч.


13 Септември 2020

ДОПОЛНИТЕЛЕН КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ ВО ПРВА ГОДИНА НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ - БИТОЛА ВО АКАДЕМСКАТА 2020/2021 ГОДИНА

симни документ


10 Септември 2020

Конкурс за избор на демонстратори

симни документ


09 Септември 2020

Конечна ранг листа прв уписен рок 2020 - 2021

симни документ


07 Септември 2020

Прелеминарна ранг листа прв уписен рок - 2020/2021

симни документ


01 Септември 2020

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии дека запишувањето и заверувањето на предмети од непарен  семестар, за академската 2020/2021 година ќе се врши во периодот од 21.09.2020 година до 02.10.2020 година.

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2023. Сите права задржани.