Соопштенија


26 Јуни 2020

Деловен англиски јазик - устен испит

Усниот испит по предметот Деловен англиски јазик ќе се одржи во понеделник, на 29.06.2020г. од 09:00 часот. Усниот испит ќе се спроведе преку Google Meet. Студентите кои имаат право и сакаат да го полагаат усниот испит да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk најдоцна до недела, 28.06.2020г. до 16:00 часот. По најавата на е-маил секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи на испитот.

Забелешка: Усниот испит е задолжителен. Право на устен испит имаат сите студенти кои го имаат положено писмениот дел, односно имаат најмалку 51 поен по сите основи. Студентите кои полагаат предмет Сметководство или друг испит во истиот ден, да се најават на е-маил за да добијат друг термин за устен испит.

Студентите кои имаат потреба од увид на тестовите да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk со цел организирање на термин за консултации. Консултациите ќе се организираат преку Google Meet. По најавата на е-маил, секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи.


22 Јуни 2020

Корисничко упатство за системот со студентски сервиси iKnow

симни документ


19 Јуни 2020

Им се соопштува на студентите генерација 2011/2012 година, доколку не ги положат сите испити предвидени според нивната наставна програма заклучно со септемвриска испитна сесија 2020 година, ќе бидат префрлени по нова наставна програма.


15 Јуни 2020

Деловен англиски јазик - консултации

Студентите кои имаат потреба од увид на тестовите од колоквиумот или консултации за испитите по Деловен англиски јазик во јунска испитна сесија да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk со цел организирање на термин.

Консултациите ќе се извршат во среда, 17.06.2020г. од 09:30-10:30ч. преку Google Meet. По најавата на е-маил секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи.


05 Јуни 2020

Деловен англиски јазик - консултации

 

Студентите кои имаат потреба од увид на тестовите од колоквиумот или консултации за испитите по Деловен англиски јазик во јунска испитна сесија до понеделник, 08.06.2020г., да се најават на е-маил: nikola.dimeski@uklo.edu.mk со цел организирање на термин. Консултациите за колоквиумите ќе се извршат во понеделник, 08.06.2020г. од 09:30-10:30ч. преку Google Meet. По најавата на е-маил секој студент повратно ќе добие термин и линк за да се приклучи. 

предметен наставник

 д-р Никола Димески02 Јуни 2020

АВТОБУСКИ ЛИНИИ

БИТОЛА / ПРИЛЕП 06:30 ч - ПРИЛЕП / БИТОЛА 16:00 ч

ПРИЛЕП / БИТОЛА 08:00 ч  - ПРИЛЕП / БИТОЛА 14:30 ч

ПРИЛЕП / БИТОЛА 09:40 ч - ПРИЛЕП / БИТОЛА 14:30 ч

КАВАДАРЦИ / ПРИЛЕП 07:00 ч - ПРИЛЕП / КАВАДАРЦИ 16:00 ч


01 Јуни 2020

Им се соопштува на студентите кои ги слушаат предметот трговско право, доколку имаат намера да изаработат семинарски труд истиот да го достават до предметниот наставник во хартиена форма најдоцна на денот на полагањето на првиот колоквиум ( 10.06.2020 год.)

Истото е потребно поради посебните рокови за полагање и објавување на резултатите произлезени од Уредбата на Владата на РМ, а во врска со корона вирусот.

 

 

Прилеп

Предметен наставник

01.06.2020

Проф. д-р Мирослав Андоновски


01 Јуни 2020

ИМ СЕ СООПШТУВА НА СИТЕ СТУДЕНТИ, ПРИ ВЛЕЗОТ ВО ФАКУЛТЕТОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДА НОСАТ ЗАШТИТНА МАСКА И НАРАКВИЦИ


30 Мај 2020

Им се соопштува на студентите од трет циклус студии запишани во академската 2019/2020 година дека часовите по Семинарот за академско пишување ќе се одржат на ден (01.06.2020) понеделник и  (02.06.2020) вторник во 17.00 часот on-line на Google clasroom. 


01 Мај 2020

Почитувани студенти на втор циклус студии, Ве известуваме дека Економскиот факултет-Прилеп ќе организира On-Line настава за наставните дисциплини од летниот семестар. За таа цел секој студент најдоцна до  05.05.2020г. ќе треба да ги контактира предметните наставници за  вклучување во On-Line наставата, ЗАДОЛЖИТЕЛНО НА СЛЕДНИТЕ e-mail адреси:

aneta.risteska@uklo.edu.mk,

dragica.odzaklieska@uklo.edu.mk,

gjorgji.manceski@uklo.edu.mk,

gligor.bishev@uklo.edu.mk,

goce.menkinoski@uklo.edu.mk,

gordana.trajkoska@uklo.edu.mk,

gordana.vitanova@uklo.edu.mk,

igor.zdravkoski@uklo.edu.mk,

ilija.hristoski@uklo.edu.mk,

kosta.sotiroski@uklo.edu.mk,

margarita.janeska@uklo.edu.mk,

marjan.angeleski@uklo.edu.mk,

miroslav.andonovski@uklo.edu.mk,

monika.angeloska@uklo.edu.mk,

snezana.obednikovska@uklo.edu.mk,

tatjana.spaseska@uklo.edu.mk,

suzana.taleska@uklo.edu.mk,

emilija.mateska@uklo.edu.mk

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2022. Сите права задржани.