Резултати од испити одржани пред 14.09.2011

Најновите резултати можете да ги погледнете на следниот линк

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2022. Сите права задржани.