Втор циклус

 

Едногодишни студии (60 кредити) за академската 2018/2019 год.

Двегодишни студии (120 кредити) за академската 2018/2019 год.

Едногодишни студии (60 кредити) за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2017/2018 год.


Двегодишни студии (120 кредити)  за студентите запишани во периодот од 2012/2013 год. до 2017/2018 год.

 


РЕШЕНИЈА ЗА ПОЧЕТОК И АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД ВТОР ЦИКЛУС

ОДЛУКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВАТА И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ, РЕАЛИЗАЦИЈА НА АКТИВНОСТИ ВО РАМКИТЕ НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОГРАМИ ОД ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ВО АКАДЕМСКАТА 2021/2022 ГОДИНА

ЛИТЕРАТУРА

УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ОД АКАДЕМСКАТА 2018/19 ГОД.

УПАТСТВО ЗА ИЗРАБОТКА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ДО АКАДЕМСКАТА 2018/19 ГОД.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.