Е-индекс

 Намената на оваа апликација е да ги обезбеди сите потребни функционалности за правилна, ефективна и ефикасна работа на студентите на факултетот во рамки на Универзитетот. За користење на апликацијата најпрво е потребно студентот да се најави на системот. Студентите се најавуваат со е-маил адресата со која што се регистрирани при електронскиот упис на Економскиот факултет - Прилеп  (Доколку ја имате заборавено вашата е-маил адреса или лозинка треба да се обратите кај администраторот Димитар Ристески на Економскиот факултет - Прилеп) Најавените корисници преку оваа апликација ќе можат да вршат преглед на соопштенија, лични податоци, запишани семестри, предмети, пријави и испити. Исто така овозможено е да ги запишат новите семестри, предмети како и да пријават испити за одредена сесија.


Линкот преку кој може да се најави на апликацијата е  https://www.iknow.uklo.edu.mk/


Линкот за превземање на корисничко упатство на апликацијата е:  Упатство


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.