Еразмус + договори

Институција (Erasmus код)

Важност

Номинација

Област (факултет)

Студенти  

 

Кадри

BG STARA-Z01

2014/15-2020/21

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

ФБН

Ветерина

ВМШ

ЕФ

ТФ

3 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

студирање

 

3 х 5 месеци

стажирање

3 х 5 дена настава

 

 

3 х 5 дена обука

BG PLOVDIV01

2014-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Eкономија

Хотелиерство, ресторани и кетеринг

Туризам и угостителство

(ФТУ)

2х5 месеци

2х5 месеци

 

 

2х5 месеци

 

(I, II, III циклус)

6 х 5 дена настава

 

6 х 5 дена обука

BG VELIKO02

 

2017-2021

Само ЛЕТЕН: декември

 

Стажирање: цела година

ЕФ

ПФ

ФБ

Правен

ФИКТ

ТФБ

8 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

6  х 5 настава

 

6 х 5 дена

обука

BG PLOVDIV09

2017-2021

Зимски: 30.06.

Летен: 31.12.

ЕФ

Менаџмент и администрација

Економија

6 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

6  х 5 настава

 

6 х 5 дена

обука

BG VARNA04

2017-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економија

Бизнис и администрација

ИКТ

Туризам

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

2 х 5 дена настава

 

1 х 5 дена обука

BG ROUSSE01

2018-2021

Зимски:30.06.

Летен: 15.11.

ЕФ – бизнис и администрација

8 х 5 месеци студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 месеци стажирање

4 х 5 дена настава

 

2 х 5 дена обука

BG SOFIA06

2019-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

ЕФ – енономски науки, бизнис и администрација

2 x 3 месеци студирање

(III циклус)

 

2 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

CY LARNACA01

2014-2021

//////////////

Бизнис

(ФТУ)

///////////////////////////

2 х 5 дена

CZ PRAHA02

2019-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Економија

Бизнис и

администрација

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена настава

1 х5 дена обука

D BAMBERG01

2017-2021

Зимски: 15.04.

 

 

Летен: 15.10.

Педагошки, социолошки науки

(ПФ)

Економски науки

(ЕФ)

Компјутерски науки

(ФИКТ)

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

 

F NICE01

2014-2020/21

Зимски: 15.04.

Летен: 30.09.

Економски науки Менаџмент

(ЕФ)

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

(I циклус)

 

1 х 5 дена

F LILLE11

2017-2021

Зисмки: 15.05.

Летен: 15.10.

Политички науки

Меѓународни односи

(Правен факултет)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

1 х 5 дена настава

1 х 5 дена обука

G IOANNINA01

2015-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економски науки

Бизнис и администрација (ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

HR RIJEKA01

2015-2020/21

Зимски: 10.06.

Летен: 10.11.

Туризам

Бизнис и администрација (ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена

HR DUBROVN01

2014-2021

Зимски: 01.06.

Летен: 15.11.

Маркетинг и менаџмент

(ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

HR SPLIT01

Faculty of Economics

 

2014-2021

Зимски: 15.05.

Летен: 15.10.

Бизнис и  администрација

Економија

(ЕФ)

Туризам

(ФТУ)

ИКТ

(ФИКТ)

3 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

 

1 х 5 дена (настава)

1 х 5 дена (обука)

 

HR GOSPIC01

2015-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

 

Бизнис и администрација

(ЕФ)

Сообраќај

(ТФБ)

5 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

5 х 5 месеци

(I, II циклус)

10 х 5 дена

(настава)

2 х 5 дена (обука)

I FOGGIA03

2014-2021

Зимски: 01.07.

Летен: 30.11.

Правен

ЕФ

ПФ

ВМШ

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

2 х 10 месеци

(I, II циклус)

/////////////////

PL CZESTO02

2019-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 30.11.

Економски факултет

 

 

Правен факултет

2 х 5 месеци

(I, II, циклус)

2 х 3 месеци стажирање

 

2 х 5 месеци

(I циклус)

2 х 3 месеци стажирање

 

2 х 5 месеци

2 х 3 месеци стажирање

6 х 5 дена настаава

6 х 5 дена обука

PL SZCZECI02

2014-2020

Зимски: 31.05.

Летен: 30.11.

Туризам и угостителство

Бизнис и менаџмент

(ФТУ)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

2 х 5 месеци

(I, II циклус)

 

1 х 5 дена

 

1 х 5 дена

PL WARSZAW17

2015-2021

Зимски: 30.07.

Летен: 15.11.

Бизнис и администрација

Правни науки

(ФТУ)

2 х 6 месеци

(II циклус)

 

2 х 5 дена

PL WARSZAW05

2020- 2021

Зимски:01.06. Летен:15.11.

Економски факултет

3 х 5 месеци студирање (I, II циклус)

2 х 5 дена настава 1 х 5 дена обука

PL OPOLE01

2015-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

 

Економија

Финансии

Менаџмент

Просторна економија

Логистика

(ФТУ)

4 х 10 месеци

(I, II циклус)

(I циклус)

 

 

(I циклус)

 

2 х 5 дена

PL OPOLE01

2017-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.12.

Економија

Менаџмент и администрација

(ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена

PL WROCLAW03

2018-2021

Зимски: 10.07.

Летен: 10.12.

ЕФ

2 х 5 месеци студирање

(I, II циклус)

 

2 х 5 дена (настава)

2 х 5 дена (обука)

RO CLUJNAO01

2015-2020

Зимски: 01.07.

Летен: 01.11.

Економски науки (ЕФ)

2 х 5 месеци

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена

RO ALBAIU01

2019-2021

Зимски: 30.06.

Летен: 15.12.

Економски факултет

5 х 5 месеци студирање

5 х 5 месеци стажирање

(I, II циклус)

3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука

SI CELJE10

 

2015-2021

01.12.

ЕФ

ФТУ

ФБ

///////////////////////

3 х 5 дена

3 х 5 дена

3 х 5 дена

SI MARIBOR01

 

2017-2021

Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ФТУ

Eкономија

2 х 5 месеци

1 х 5 настава

1 х 5 обука

SI MARIBOR01

2019-2021

Зимски: 01.06.

Летен: 01.11.

ПФБТ

Општествени науки

4 х 10 месеци студирање

(I, II, III циклус)

 

2 х 5 дена настава

TR TEKIRDAG01

 

Зимски: 15.04.-15.07

Летен: 15.04-15.11.

Економија

Финансии

Бизнис, менаџмент, администрација

(ЕФ)

2х6 месеци

2х6 месеци

2х6 месеци

 

 

(I, II, III циклус)

9 х 5 дена

(настава)

9 х 5 дена (обука)

TR EDIRNE01

2016-2021

Зимски: 01.07.

Летен:30.12.

ЕФ

ФТУ

ФИКТ

Само I циклус:

8 х 5 месеци студирање

2 х 5 дена настава

 

2 х 5 дена обука

TR ADANA02

2018-2021

Зимски: 15.06.

Летен: 15.11.

Економски факултет

4 х 6 месеци студирање

2 х 5 дена настава

 

2 х5 дена обука

TR TEKIRDA01

2019-2021

Зимски: 15.04. – 15.07

Зимски: 15.04. – 15.11.

Економски факултет – Политички науки и јавна администрација

3 х 10 месеци

(I циклус)

 

2 х 5 дена настава

2 х 5 дена обука

UK WOLVERH01

2017-2021

/////////////

Меѓународни односи

Европски студии (ЕФ)

/////////////////////////////

2 х 5 дена

BG SVISHTO02 2019-2021

Зимски:31.07

Летен:30.10

ЕФ

5 х 5 месеци студирање

(I, II, III циклус)

5 х 5 месеци стажирање

5 х 5 дена настава

5 х 5 дена обука
PL KATOWIC02 2019-2021

Зимски:31.07

Летен:30.10
ЕФ

2 х 5 месеци студирање

(I, II, III циклус)

2 х 5 месеци стажирање

3 х 5 дена настава

RS NIS01 2019-2021

Зимски: 20.05.

Летен: 20.10
Економски факултет 5 х 5 месеци студирање

3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука
SK NITRA02 2019-2021

Зимски: 20.05.

Летен: 20.10
Економски факултет 5 х 5 месеци студирање

3 х 5 дена настава

3 х 5 дена обука

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.