Прв циклус

Распоред за полагање на испитите во Дополнителен испитен рок во зимски семестар 2021 год.


Распоред за полагање на испитите во Септемвриски испитен рок, 2021 година


Распоред за одржување на колоквиумите во зимскиот семестар во академската 2021/2022 год.


Распоред за полагање на испитите во Јунски испитен рок, 2021 година


Распоред за полагање на испитите во дополнителен испитен рок во летен семестар 2021 год.


Распоред за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2020/2021 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.