Втор циклус

Распоред за полагање на испитите во ноемвриски испитен рок 2021 год. на втор циклус на студии


Распоред за полагање на испитите во септемвриски испитен рок 2021 год. на втор циклус на студии


Распоред за полагање на испитите во априлски испитен рок 2021 год.


Распоред за полагање на испитите во јунски испитен рок 2021 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.