Студенти

Бошевска Марија, Велковска Ангела - Сплит, Хрватска 2018 год.


Десанка Димитрова - Ополе, Полска 2017 год.


Маја Малаковска - Бамберг, Германија 2017 год.


Eвгенија Божиновска - Сплит, Хрватска 2016 год.


Христина Тодороска - Клуј Напока, Романија 2016 год.


Моника Келешовска - Бамберг, Германија 2016 год.


Сандра Мојсоска - Дубровник, Хрватска 2016 год.


Христина Тодороска - Клуј Напока, Романија 2016 год.


Јована Милошевиќ - Текирдаг, Турција 2015 год.


Елена Терпо - Стара Загора, Бугарија 2015 год.


Тамара Петреска - Фоџа, Италија 2015 год.


© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2024. Сите права задржани.