доц. д-р Рената Петревска Нечкоска


Материјали


Кабинет Зграда на деканат Локак 3ти спрат Дир. телефон + 389 71379570 Email renata.petrevska@eccfp.edu.mk Консултации Понеделник и Среда 11.00-13.00 часот, во време на пандемија телефонски/еМаил во работни часови

Биографија

Renata Petrevska Nechkoska CV 2019.pdf

Книги

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/

Престои

https://www.linkedin.com/in/renata-petrevska-nechkoska-4691362a/

Трудови и конф.

https://biblio.ugent.be/person/000130324045

Др. активности

http://moodle.eccfp.edu.mk/course/view.php?id=173

 

Документи за избор во звање

Билтен 438 од 01.02.2018 год. http://uklo.edu.mk/filemanager/Bilten/2018/Bilten%20438.pdf

Одлука за избор File

© Економски Факултет - Прилеп, 2007 - 2023. Сите права задржани.